Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

I.A spirituális átmeneti fázis zárulása, búcsú, elengedés. Hogy tovább léphessünk, hogy legyen helye az Új-nak...

 2014.09.26.

ma töröltem végre véglegesen a reconnection levelezőmet...

huhh...

kemény menet volt...

eltartott egy ideig, míg végre el tudtam engedni...

Látszatra csak egy levelező volt. Látszatra.

Az egész visszakapcsolódásom időszakát ölelte fel, a duális és a nagy lélekszintű időszakomat, sőt a "szellemi pár minőségemmel"l is itt folyt az összes levelezés.

Egyszerre volt benne jelen sok réteg, sok szint, sok fájdalomkörnek és felébredés réteg körnek adott otthont, amin keresztül kiírtam magamból az egész nagylélekszintű érzéseimet a páromnak, párjaimnak.

Ez volt a legerősebb része.

Na meg persze rettenető sok lelki, szellemi szülés párbeszéde zajlott ezen a levelezőn keresztül.

Kliensekkel, társakkal, barátokkal, szülések, feldolgozások, előhívások.

Hatalmas energiák és szellemi impulzusok mozdultak át, oda-vissza ezen a levelezőn keresztül, vegyülve az új és még újabb a régivel.

Most lezárult ez az úgynevezett átmeneti korszakom is.

A spirituális korszakom, az összes emlékével, elemével, és nagyon sok kapcsolódással, véget ért.

Ami és akik ez után maradnak, azok bizonyosan valósak voltak számomra, akik ezek után eltűnnek...,

mintha sosem lettek volna?

Bizonyára csak ehhez az átmeneti időszakomhoz tartozó átutazó társak voltak.

Hála és köszönet innen is Minden Kedves Társamnak, akikkel az elmúlt 4 évben kapcsolódtam bármilyen formában.

Mindenki nélkülözhetetlen volt, és mindenki fontos, hogy ma itt legyek, és ma ez legyen ami van, és ott legyek ahol vagyok, magamban, belül és kívül.

Szinte alig bírja befogni a tudatom és a szívem, lelkem azt sok élményt, azt a sok érzést, energiát, szellemiséget, és megélést, amit ez idő alatt kaptam és megéltem veletek, általatok és magam által.

Minden és mindenki itt van bennem, és a lelkemben viszem tovább, viszlek tovább titeket magammal.

Hüppp.. hüppp.. nem igaz, még mindig van benne töltés... meghatódás, és végtelen szeret érzés önt el...

a csudába, hát még sem olyan könnyű?

Még mindig mozdulnak bennem mélységek, ahogy újra pásztáz a tudatom ezen az időszakon, és ahogy fel-fel villannak képek, emberek, események, történetek...

Ez alatt a 4 év alatt sokkal több minden történt velem mélységben, magasságban, megélésben, kapcsolódásokban, mint az addigi, előtte levő egész jelen életemben.

Gyermeki kíváncsisággal várom és figyelem, hogyan alakul tovább a történet, ki marad, ki jön, és ki megy...?

 

Mi is az átmeneti időszak?

Mit is nevezünk a spiritualitás átmeneti időszakának?

Ha nagyban a bolygó szintű változást nézem, akkor egyrészt átmeneti időszaknak nevezzük azt az időszakot, amit 1987-től a Harmonikus Konvergencia óta számolunk és történt egészen 2012.12.21-éig.

Ennek az átmeneti időszaknak nagymozgások tekintentében két része volt és van.

Egyrészt a régi energiák felszámolása, bontása, a régi mátrix, a 3.dimenziós mátrix bontása, 

másrészt  az Új Kristály Rácshálóhoz való igazodásunkhoz sok energia behozata, új, átmeneti technikák, segítő módok kerültek be a bolygóra és folyt a tudatosítás, a magunkra ismerés, önismeret, emlékezetető információk alapján.

Az alábbi képen ezt szemléltetjük úgy, hogy a régi, tradicionális tudások, tanítások, technikák egyre erősebb előtérbe kerülésének az oka valójában az volt, hogy emlékezhessünk rá, mindenki a saját egyedi bekötéseire, és bonthassa magában, hogy ezekről a történelmi emléktárairól, nagylélekszintű történetekről, képességeiről, tudásairól csatlakozhasson mindenki lefelé, hiszen az egyéni tudatok nagyon sok életet élhettek meg az adott tradicionális csoportotudatokba kötötten, amik bizony iderögzítik a bolygó régi rácshálójához, mátrixához.

Ilynek lehetnek egyrészt az összes tradicionális vallás, és az azokra épült technikák, tudások, tanítások, iskolák, az ősi hitvilághoz tartozó információk, képességek, készségek, tudások, tanítások, iskolák.

Az átmeneti fázis technikái viszont azért átmenetiek, mert annyira gyorsan változott a kollektívtudati szintünk, és az összenergia szintünk, rezgésünk, hogy egyre gyorsítottabban, egyre könnyebben, és egyre egyszerűbb módokon vagyunk képesek évről évre a változásra.

Az elején még nagyon nehezen ment, sok mentális rétegen kellett átverekednie magát az energiának, és a testünknek is szüksége volt a lassú, fokozatos szoktatásra. Így amiket 25 éve hívtak be társaink, azok 10 évre rá már lassúakká, nehézkessé, és elavultakká váltak, majd egyre gyorsult az elavulásuk, ahogy egyre feljebb rezgett az egész bolygó koellektíven, és ahogy teljesen beértünk a foton övbe.

Na meg annak köszönhetően, hogy mennyit bomlott a 3.dimenziós mátrix rácshálója, így egyre egyszerűbben és egyre tisztábban tudunk mind kapcsolódni, és mára már ott tartunk, hogy valójában már elég a Tudat Tiszta Fénye, a Figyelem és Fókusz és már el is tűnnek azok az adott információk az egyedi mátrixunkból, amikkel eddig éveken keresztül dolgozott az ember.

Szóval az átmeneti technikák azért voltak átmenetiek, mert már nincs rájuk szükség a legtöbbeknek.

Akik ma ébrednek fel, már nem kell végig járniuk az elejéről nehézkesen ugyan azokat a rétegeket, mint az elődeiknek, mivel mindenki ott kapocslódik be, és onnan dolgozik magán tudatosan a jelen tudatossági energiaszintjeivel, ahol éppen tart a kollektív tudat abban a pillanatban.

Tehát már nem megyünk vissza több ezer éves technikákba, amiknek ráadásul nem is az volt a szerepük, hogy ma az által történjen az átalakulás, és nem megyünk vissza a 25-15-10-5 évvel ez előtt előhívott tudatossági szintű átmeneti segítő technikákhoz sem, hanem a most ébredők ott folytatják ahova eljutott az előőrs által a kollektív tudat és energiaszint.

A valóságban az energiákat nem pazaroljuk, hanem tudatosan a legkisebb össz energiabefektetéssel megyünk. Az Egység tudatállapotából jól látszik, hogy mindent csak egyszer csinálunk meg, és minden részegység és megélés, tapasztalás egység egy ponton összeér és összeadódik. 

Akik elérnek ebbe a nézőpontba, már nem akarják ugyan azokat másolatként végigjárni, amit elődeik, hanem beintegrálják az eddigieket a látszólagos külvilágukból, a társaiktól, és közben átadják azt a többeiknek, megosztják azt a többi társukkal, amit pedig maguk hívtak elő.

Amikor látom ezt az egységes összeadódódást, akkor egy sokkal nagyobb és részletezettebb, cizelláltabb, óriási összképet látok, mint ha egyenként nézem a részeket, a társak egyedi előhívásait, egyedi tapsztalásélményeit, és azok értékeszenciáit.

Ami az elkülönülést adja, amiért lassan megy az egységbe rendeződés, az összeadódás, az bizony az, hogy az egyéni tudatok elhatárolják, lezárják, birtokolni próbálják azokat az előhívásokat, azokat a a tapasztalás és megélés részeket, amiken közvetlenül mentek át.

Ezt hívjuk spirituális biznisznek.

 

Átmeneti Fázis-Átalakulás időszaka

1987.08.16-17-2012.12.21.

 

dualisjatek.jpg

A következő fejezetben részletesebben belemegyünk, hogy milyen átmeneti és tradicionális csoport tudatok záródtak már be, amibe már nem érdemes  mélyebben belemenni, mert csak üres, halott információkat fogunk találni.

Azt is bemutatjuk, miért fontos, hogy elengedjük, lecsatlakozzunk ezekről az információs mezőkről, és kibontsuk belőle magunkat, hogy feljebb rezeghessünk, és már legyen helye, tere bennünk az ÚJ TUDATOSSÁGUNK-nak megfelelő technikai tudásoknak, megoldásoknak, információknak, a folyékony, kritálytudatosságú megoldásoknak.

Javaslom ezzel kapcsolatban addig is olvasgatni a

 I. Szabad felhasználású energia? Mikor, hogyan jelenhet meg számunkra írást, 

ahol ugyan ennek a témakörnek a poláris mátrix-rétegekről, támasztékainról való leválás részeit mutjuk be.

folyt.köv.