Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Szívtérben Teremtés! Gyakorlati útmutató:

Ezt még tavaly írtam, és most találtam meg egészen véletlenül a gépen. Talán mert most jött el az idje, hogy kitegyem, valami vagy valakik előhívták a feledés homályából. Ez nem egy megkérdőjelezhetetlen igazság, ez csak az ahogy én megtapasztaltam és ahogy akkor átjött rajtam az információ és megláttam a nagyobb képet. Egy kicsit kibővítettem...

Fogadjátok szeretettel

 

 

Szívtérben teremtés

 

 gyakorlati útmutató:

szerelemlang.jpgMikor eljutottam a szívközpontomba, abba csodás térbe ahol a végtelen szeretetemet tapasztaltam meg magam iránt, minden részem, minden aspektusom vissza és befogadva, sérülések, félelmek felismerve, kitisztítva, a szívterem egy csodás gyémánt alakzatban pulzálva, lüktetve együtt kezdett dobbanni a Mindenséggel. Ez az együttdobbanás elementáris erővel odahúzott Dobogókőre az őszi napfordulón 13 kapcsolatteremtő társammal együtt. A társak közül egyszer csak odalépett hozzám Valaki, akivel előbb csak a kezünket, majd a szívcsakránkat összeforrasztottuk és együtt, egyszerre dobbant meg a két szív, felizzott a Szer-Elem Lángja,  és ezt továbbáramoltattuk a Föld szívcsakrájába. (2010.09.23.)

Amikor az Ikerláng minőség találkozik a szívben, az egy olyan élettér, ami nem ezen az ismert síkon és frekvencián rezeg. Összekapcsolódik, és beindul egy olyan finom energetikai áramlás, ami egy új teret hoz létre.  Ahogy szítjuk a tüzet, úgy keletkezik a tér, egy új tér, ami a Szívtér. Ezt már nem a személyiség ember hozza létre, a gondolati és akarati energiákkal, mi csak eszközei vagyunk, magunkat teljesen átadva, magunkat teljesen megadva annak a nagyobb energiának, Tudatosságnak, ami áramlik és találkozik rajtunk, mint csatornákon keresztül egymással. Ez a két hatalmas energia egy csodás Szer-Elemi nászba kezd, és ez által tágul, terjed, egyre hatalmasabb teret létrehozva a maga számára.

Ezt a létrehozott szívteret nem lehet fejben kitalálni, nem lehet vizualizálni, ezt csak az energiák valós átengedésén, megélésén, érzékelésén keresztül vagyunk képesek megélni.  Ahogy egy kicsit gondolkodni kezdünk, máris kihullunk ebből a térből és megint a jelenlegi, fizikai, poláris síkon találjuk magunkat.

Célszerű ebbe a szívtérbe minél többször a többi társunkkal, akik szintén már érzékelik és képesek táplálni magukon keresztül, egyre többet kapcsolódni, tartózkodni, és megengedni, hogy ez a csodás Szer-Elem energia folyamatosan teremtse saját magát.

Majd, ha már elég nagy az a szívtér, és elég jól képesek vagyunk benne megmaradni, elkezdhetünk beleálmodni. Ez sem a fejben történik, és nem is emberi vágyak mozgatják, egyszerűen hagyjuk, hogy az álom álmodja saját magát rajtunk keresztül, mi csak befogadunk, megengedünk és élvezzük a finom érzést, ami képekként jelenik meg bennünk, nem a fejben, hanem a szívben, tudom-látom-érzem formában.  Ez egyre jobb érzéssel tölt el minket, és egyre több, egyre szebb teremtő álomképet hív be. Így rendeződik be szépen, nagyon finoman az új valóságterünk, az általunk beleálmodott tereptárgyakkal, teremtői ideákkal.   A szívtérben nincs idő, így a teremtéseink nagyon gyorsan jelennek meg az életünkben.  A szívtérből már nem képes olyan teremtés elindulni, ami nincs összhangban a Mindenséggel. Itt nem egyéni vágyak teremtése folyik, saját magunk számára, csak olyan vágy áramlik át a szíven, ami mindenkit és a legnagyobb jót szolgálja,  ez által leszünk mi magunk is megelégedettek.  Mivel a szívtérben nincs jelen a gondolat, a mentális képzelet,  hisz ez a teljes megengedés, vezettetés állapota(intuíció), így elég, hogy tiszta szándék induljon ki belőlünk,  és a legcsodásabb, emberi elme által elképzelhetetlen módon teremtődhet körénk bármi.  Ez csak a szívben működik. Ide tartunk mindannyian, ide tart az egész emberiség.

Hogyan jutunk be a szívközpontunkba, ahonnan képesek vagyunk mások szívterével kapcsolódni, és így teremteni?

Ahogy felismerjük, kiismerjük, hogy kinek hittük magunkat, a jelenlegi személyiségünket, valójában azt, amit gondolunk, hiszünk magunkról.  Ahogy képesek vagyunk elhagyni ezt a meghatározottságunkat, és a személyiségből visszatérni valódi ön-mag-unkba, már bent is vagyunk a szívterünkben.  Amíg fel nem ismert személyiségrészeink vannak, amiknek jelen pillanatban még gondoljuk magunkat tudattalanul, azok minduntalan vissza fognak rántani minket  a jelenlegi meghatározottságunkba, hisz a szívtérben nincsenek gondolatok.   

A személyiség énünk mögött húzódik meg a valódi Énünk, az Egy-Én-Is-Ég-ünk. A személyiség én a valódi önmagától elszakadt, elzárt, elkülönült énkép, ahol már nem tudjuk kik vagyunk valósan, elfelejtettünk, elaludtunk és nem érzékeljük az Egy-s-Ég-et. Az egységben még tudjuk és érzékeljük, hogy mindennel egyek vagyunk, minden minket támogat, és minden velünk együtt mozdul.

Amikor mehogyan-eled-meg.jpggszületünk, még egy ideig eszerint létezünk, majd mivel a külvilágunk nem támogat ebben, nem értenek minket, és minden áron meg akarnak saját magunktól menteni, a saját elképzelésüket, akaratukat, hitüket ránk erőltetni, ennek való ellenállásunkban egyre inkább bezárulunk, hogy védjük magunkat. De mivel ebben a világban csak úgy vagyunk életképesek, ha átvesszük az általános működési módot, így megtagadjuk valódi Lényünket, elzárjuk, elkülönülünk saját magunktól,   így polarizálódunk. Amikor polarizálódunk, már mindig választunk.

Ami Egy volt, az számunkra már kettősségben érzékelhető, így mindig választunk valamihez képest, minősítve azt.

Mivel elaludtunk, nem emlékszünk önvalónkra, csak elképzelésünk lehet arról, akik vagyunk. Már csak gondoljuk, hisszük azt, akik vagyunk.  Ráadásul pont azt fogjuk hinni magunkról, akik legkevésbé szeretnénk lenni, aminek az elején ellenálltunk. Mivel tudattalanul végig figyeljük, hogy nehogy olyanok legyünk, és amire figyelünk, mindig az történik velünk, így pont azokká válunk, amikké legkevésbé szeretnénk. Ez egy tudattalan negatív énkép.  Amikor különböző megerősítéseket használunk, a tudattalan átprogramozását, akkor még mindig a személyiség énképünkkel dolgozunk, csak az eddigi ellenállásból fakadó negatív énképünket próbáljuk meg átírni és egy pozitív, így egy sikeresebb énképet kialakítani.  Ennek az átírt énképünknek még mindig ugyan azok az akarat vezérelt vágyai vannak mint előtte, csak már nem a hiányára figyel, így képes valóban azt teremteni saját maga számára, amire valójában vágyik mint személy. Ilyenkor ugyan úgy a személyes igényei szerint teremt, és hogy az mennyire van egységben, összhangban a többi társ igényeivel, az hogyan harmonizál a természettel, a Mindenséggel, erről nem sok elképzelése van. Csak önmagának teremti hétköznapi vágyait.

Ha sikerül visszajutnia a valódi ön-mag-unkba, a szívünkbe, szívközpontunkba,  újra egységbe kerülünk mindennel. Itt kezdődik a szolgálat, ahol már nem magunknak és magunkért teremtünk, mert látjuk és tudjuk, hogy minket is az tölt el valódi jó érzéssel, mi akkor leszünk valóban boldogok és megelégedettek, ha körülöttünk is mindenki így érez.  A Szívtér nem ismeri az egyenlőtlenséget, a fölösleg felhalmozását, az értelmetlen luxust, a pazarlást, ez mind a személyiség ember egó vágyai csupán. A  teremtésen belül bőség van, ami nem csak az anyagi javakban nyilvánul meg feltétlenül,  bármilyen formát ölthet, az egyetlen ismertetője az lesz, hogy mindenkit szolgál, mindenkit jó érzéssel tölt el. Így a bőség legcsodásabb megnyilvánulási formája maga a mindent átható Szer-Etet, ami nem az eddig ismert szeretet, hanem az a mindent átható Univerzális, Isteni Energia amiből mindannyian vagyunk. A bőség számunkra mindig olyan formában jön, ami mindennel és mindenkivel összhangban, számunkra a legjobb lesz ahhoz, hogy kiteljesedjünk. Ezért nem kell rá vágyni, nem kell kitalálni, még kérni sem kell, csak nyitottnak lenni és elfogadni tiszta szívvel és hálával.

Én most arról írtam, hogy milyen ha Szívtér szerelem jön létre a két Lélek között, mert így tapasztaltam meg. De ne keseredjen el senki, mert ezt nem csak párban lehet elérni, hisz mindannyiunknak van női és férfi része, és ha ők ott bent kibékülnek egymással, akkor bizony bennünk is felizzik a Szer-elem, és ott van az a csodás szívtér, amivel már ugyan úgy kapcsolódhatunk a többi társunk szívteréhez és még talán megtalálhatjuk a társunkat is, akivel együtt rezeg a Lelkünk.

Kívánom Mindenkinek ezt a csodás Szer-Elem érzést, és kapcsolódjunk minél többen a szívünkön keresztül immár .

szeretet_egysege....jpg

 

 A női és férfi részünk kibékítésére ajánlom egy részt ezt az írást:

A bennünk élő nő és férfi viszonya

Másrészt azt, hogy milyen női és férfi minta él bennünk, ebből kifolyólag milyen lesz a bennünk élő nő és férfi, erre vezethet rá ez az írásom:

Hogyan találkozhatok azzal, aki valójában vagyok?

 

Szeretettel

 

Pásztor Judit