Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A Vezetőink a leg-Mínuszabb Közös Végtermékeink!

 

Javaslom legalább 3x olvasd el!  Normális vagy, ha elsőre nem érted. Nem csodálom. Ezért vegyél egy-két mély levegőt, és fuss neki majd még kétszer legalább, és akkor is még csak éppen hogy elindul benned valami, mivel ez már nagyon komoly összesítő összegzés. Sok kört kihagytál, ami idáig vezetett. Az oldalon megtalálod az egész folyamatot egyben, ami alapján a megértés a helyére kerülhet benned. Shana

I. 
Országos energia, nyersanyag vagyon leltár..-tól->a Párkapcsolati evolúciós folyamatok hatásain át-->az Országos,közös képig, a Vezetőinkig.

Miért azok a vezetőink akik?

Miért tart itt az országunk ahol tart?

Hol és mi a valódi gyökere?

Hol tudunk valósan változtatni és miért? 

Megértés a családi, párkapcsolati és országos szintünk egymásra hatás viszonyában..

 

Az indító inspirációt az alábbi országos közös energia, nyersanyag vagyon leletárunk adta

Magyarország ismert ásványi nyersanyag vagyonának adatai 

Jó lenne látni országos szinten egyben, miből mennyink van, és ehhez képest miből mennyit használunk fel, és miből mennyire lenne szükségünk valósan.. 
Ki tudja..?
kérdéseim tudattalanul, naivan:
-vajon hogy van ez, hogy nem jövünk ki a saját energia vagyonunkból?
-vajon ha nem külföldi tulajdonban lennének a saját energiaforrásaink, akkor el tudnánk-e magunkat látni mint ország függetlenül?
-vajon ha eltudnánk látni a saját országunkat, mint egy jó gazdasszony vagy gazda a saját gazdasását, akkor miért nem tesszük?
-vajon ha olyan gazdákra és gazdasszonyokra lenne szükségünk mint közösség, akik vigyázzák a saját vagyonunkat (maguk és miattunk), és gazdaságosan mindenki javára hasznosítják, akkor miért olyan gazdákat tartunk maguk felett, akik nem jól gazdálkodó közösségi közös gazdáink?
- ha otthon a saját házadban nem értesz egyet az asszonnyal, vagy a férjjel, a család nem ért egyet, hogy mi legyen a közös házzal, éppen felújítsunk, beruházzunk, miből mennyink legyen, mit engedhetünk meg magunknak, miket fejleszthetünk, miket kéne elbontani, szanálni, mikbe kéne több energiát rakni stb.. stb.. stb.. tehát összességében nem értenek egyet a házon belül, akkor azzal a családdal, házzal mi szokott történni?
 A felek általában szétválnak, elválnak, a gyerekek ide-oda kerülnek, ki-ki hova, és a házat pedig eladják, ha tudják, ha nem akkor összezárva ott maradnak egy házon belül és addig marják egymást, míg a ház is tönkre megy, elherdálják az összes közös vagyont, mert egyiket sem érdekli már igazán, hiszen szabadulna belőle,  és az összes benne lakó is tönkremegy a folytonos ellentétben, feszültségben, veszekedésben, egyet nem értésben.. 
Na már most, pont így vagyunk jelen pillanatban az egyel nagyobb közös családi házunkban is- az országunkban-, pont itt tartunk.. Igaz?
Akkor most nézzük meg a család oldaláról kivetülve, hogy hogy néznek ki a magyar családjaink.. és MIÉRT?

Tudja e ezt az az átlagember aki benne van nyakig?

Tudja e, hogy ugyan az vetül ki az országra is, amiben családi szintjeinken vagyunk.. csak ugyan az, és semmi más..?
Tehát hol célszerű megérteni, hogy miért van ilyen helyzetben az országunk?

Ha lehozzuk kicsike mikroszintre, és ott megnézzük a családokat, miért mennek szét, miért feszülnek, miért akarnak egymástól szabadulni, miért nem egyeznek egymással, és miért herdálják el sokan a saját közös házukat.

Ehhez célszerű megérteni, hogy 3 evolúciós szintű párkapcsolatokban élhetünk, attól függően milyen lélekevolúciós szinten vagyunk, aszerint fogunk poláris, duális, vagy  eredet szintű családi és párkapcsolatokban élni.
Hogy értsük:
1. poláris: földi, fizikai-anyagtesti, emberi-tudatszintű azonos hiányok mentén kapcsolódó ellentétesen kiegyensúlyozó családi és párkapcsolatok. Jelen élet szerint ezt nevezzük anyu-apu program szerinti kapcsolatoknak. A legtöbben ebben élnek és az első párkapcsolataink mind erről szólnak.

2. duális : galaktikus, éteri-lélektesti, csillag-tudatszintű azonos lélekrész hiányok mentén kapcsolódó családi és párkapcsolatok. Ezeket hívhatjuk lélektársi,  nagylékeszintű, vagy karmikus kapcsolatoknak.

3. eredet: kozmikus, szellemi-tudatszintű összeadódó többletek mentén kapcsolódó családi és párkapcsolatok. Ezt nem nagyon hívja senki sehogyan sem, mert még nem nagyon volt lehetőségünk ilyen minőségben együtt-egymásért kapcsolódásokban élni ezen a bolygón.
Jól látható a három szintből, hogy az első két kapcsolódás HIÁNYOK mentén kapcsolódik, és egymással kiegészülve próbálja egymástól megszerezni, egymástól elvenni, és úgy kitölteni a saját hiányát. Tehát mindkettőben lesz harc, lesz verseny, lesz feszülés, lesz erősebb és gyengébb benne, lesz benne nyertes és vesztes. 
A polárisnál fizikai veszteségeket és nyereségeket élhetnek meg, a duálisnál lelki nyereségeket és veszteségeket egymáshoz képest, de soha nem lesz kiegyenlített, mivel mindkettőben az azonosság az a hiány.

Egyedül a harmadik szintű(eredet) családi és párkapcsolatokban lehetséges együtt-egymásért, együttműködő összeadódás, ahol már nem a hiány az összekötő kapocs, hanem az eredendő eredet szerinti teremtettség.

A TEREMTÉS nem hülye, nem pazarló, minden teremtettnek a maga eredethelyén és funkciójában fontos helye, szerepe van, ami nélkülözhetetlenen. Ha az eredetcsaládok kerülnek össze, és azon belül eredetpárok, ott mindenki eredetrésze hozzáadódik a többiekéhez, és összeadódva egyre nagyobb többlet és bőség kerekedik egybe. 

Aztán negyedik kapcsolódási szintként már a tiszta eredetek keveredhetnek és még több más eredetminőségekkel is integrálódhatnak, és összeadódhatnak, ezzel egyre nagyobb és még tágabb közös bőséget összeadva egymáson keresztül.

Idetartunk, de ehhez előbb az ez előtt levő fázisokon bizony végig kell haladnunk az egyéni szintünkön, ami odakint összeadódva minden szinten meg fog jelenni összeadódott változásként, mindig pont annyi és úgy, ahol összeadódottan tartunk együtt!

Ebből is látszik, hogy fölösleges odakint várni a változást nagyban, ha mi kicsiben nem mozdulunk meg a sajátunkban, hanem rögzítjük az állapotokat, ragaszkodunk a kapcsolódásainkhoz, ragaszkodunk a megszerzett, kiharcolt rész szerzeményeinkhez, és megrekedve próbáljuk stabilizálni, biztosítani magunkat.

Akkor addig a közös nagyobb egységünk, az országos egységünk is pont ugyan úgy fog viselkedni nagyban, és összeadódóan országosan ugyan azt fogjuk megélni, mint otthon kicsiben. 

Tehát még egyszer:
A legfontosabb ami miatt feszülnek a családok, az anyukák-apukák egymással, az az úgynevezett poláris párkapcsolat, amibe összekerülnek. Ez a 3.dimenziós világunk szerinti párkapcsolati minta, ahol pont az olyan felek kerülnek össze, akik polárisan a legerősebben ellentét pólusai egymásnak, ahogy fentebb írtam az egyetlen közös pontjuk az azonos hiányaik.

melinda-par-gabor.jpg

katt a képre


 Miért a hiány párok kapcsolódnak össze?

Mert a 3.dimenziós poláris világunknak ez volt a törvényszerűsége, és így lehetett kiegyensúlyozni ezt a teremtett világszövedéket amiben élünk.

Sajnos ezt nem tanítják neked, pedig igen fontos lenne megérteni a saját világunk energetikai törvényszerűségeit, a fizikai, anyag vizsgálatokon túl. A tudás, tapasztalás, megértés itt van róla, csak az oktatás nincs ott, hogy ez az egyszerű információ alapjogon eljusson hozzád.
Ez csupán ennyi, tehát egy egyszerű természeti-energetikai törvény. Ajánlom a Természet-Tudományi tanszék figyelmébe. Lehetne új tanszéket nyitni, ahol előadhatnám, és lehetne olyanokat megszüntetni, ami teljesen téves, régi, kitalált elméleteken nyugszik.

 

Tehát mindig a végletek, a szélsőségek, az egymástól legtávolabbi kettősségek kapcsolódtak össze, rántódtak össze mint párok, és ők alkottak családot, és ilyen erős kettős, poláris ellentét feszülésbe születtek be középre a két szülő közé a gyerekek, akik próbáltak semlegesen kiegyensúlyozni, majd ők is megadták magukat valamelyik irányba, oldalra billenve, belecsavarodva, tekeredve

no-ferfi-mentalis-matrix-vegleges.jpg

katt a képre

és onnantól ők is a poláris világ kettősségének törvényei szerint mindig szükségszerűen kiegyensúlyozó ellentétpár kapcsolódásokba kerültek. Akár barátok, akár párok, akár munkatársak terén, hogy a világunk egyensúlya fennálljon. Ez csak ennyi. 
Tehát az országos szinten valójában a nagyobb közösségi egységünkben semmi más nem jelenik meg, csupán ugyan az az energetikai mintázat, és polarizálódás és  feszülés, és ellentét, és kiegyensúlyozódás..

Újra kérdezem, ha így megértjük a világunk összetételének miértjét,

akkor HOL TUDUNK VÁLTOZTATNI és HOGYAN?

Nem hiszem, hogy ez annyira bonyolult lenne.

Van-e értelme egy közösen összeadódott közös összkép következményre nagyon kinti, nagyon messzi, távoli összeadódott következmény vetületére haragudni? Pontosítva az országos összeadódott vezetőinkre, akik ugyan úgy működnek mint mi, ahogy a saját poláris családjaink működnek.
Ugye hogy nincs értelme, hisz ők csak következmény!!!
Hanem hol változtatunk?
Természetesen otthon, a sajátunkon, kicsiben!
Miért?
Mert arra van lehetőségünk valósan, és ott van a saját kompetenciánk, a saját portánkon a saját életünkön belül!
Hogyan? Visszatérve a poláris ellentétpár családi egység szintjére mit is teszünk?
Elválunk egymástól! 
Látható ma a kollektív evolúciónkban, hogy nagyon sok poláris családi kapcsolat megy szét, szakad szét, és rántódnak tovább a következő szintű párkapcsolati minőségbe a duálisba. 
Mi történik a válás által? 
Abbahagyjuk egymás ellentétes lenyomását, egymás győzködését, egymás javítgatását, egymással a harcot, a veszekedést, a feszülést, a versenyt, és abba hagyjuk a közösen vagyunk boldogtalanok, és szomorúak, és depressziósak, és magányosak, és meg nem értettek a másikat hibáztatva mindezért és leginkább abba hagyjuk egymás mentegetését olyanból, amiben még mi magunk is megmentésre szorulnánk.. stb..s tb..
A másik amit teszünk, amink még van, megpróbáljuk elosztani egymás között kiegyensúlyozottan, testvériesen, igazságosan stb..
Jó esetben!
Ha haraggal válunk el, nem megegyezve, akkor meg kiárusítjuk, és aki az erősebb, az szerez meg belőle többet, és mondhatni kisemmizi a másik felét, a társát. 
Ismerős? 
Hány férfi szokott egy szál táskával kivonulni a házasságokból, mert a gyerek jogán jogosan nagyjából az asszonyra marad a ház, és maximum az ingó vagyont viheti magával a férfi a válásból? 
Vagy mostanság ez történik egyre többekkel fordítva is, attól függően ki a bátrabb, és ki mer kilépni a feszülés kapcsolatból. Aki röghöz kötöttebb, ragaszkodóbb, a változásra képtelenebb, a rugalmatlanabb, vagy az erősebb birtokviszony függőségben levő a két fél közül, az fog maradni, és a másik fél megy el, hagyja el a közös családi egységet, a közös házat, a közös vagyont, akár feláldozva is, beáldozva is, csak hogy az összezárt feszülésből, ellentétből mindenki felszabaduljon, a társ és a gyerekek is. 

Hogy néz ez ki egyel kijjebb vetülve, összeadódott következményként ugyan ez országosan?


Mivel a házat nem tudjuk eladni, mert az maga a közös országhatárnyi föld-terület ahol közösen élünk, ezért , maradunk a területen, de szépen eladásra kerül az összes közös vagyon, kiárusításra. Így adjuk el külföldieknek, és így hordják szét, kifelé a javainkat.
Ez történt?
El lett herdálva, el lett adva a közös minden ingóságunk, ingatlanuk, ami eladható volt az országban? Igen! Ugye, hogy ugye? 

A másik ami történni szokott, hogy az egyik fél, aki kevésbé bírja az együttélést a feszültségben, a boldogtalanságban, az elhagyja a közös házat.
Ez hogy néz ki egyel kijjebb vetülve és összeadódva országos szinten?
A kiárusítás utáni következő fázisban a kisemmizett felek egy szál bőrönddel tovább álltak más országba szerencsét próbálni. Igaz?  Ugye, hogy ugye?
Tehát mind a kétféle családi feszülés-megoldás verzió megjelenik országos méretekben is, ami a a családok zöménél végbement mint folyamat a rendszerváltás óta.
Ugyan mit csodálkozunk ezen?
Ugye mi vagyunk a valóságunk teremtői, amit egyéni szinten teremtünk, amit családi szinten együtt teremtünk az szépen összeadódva megjelenik összesítődve országosan, és bizony világ méretekben is, de abba most nem megyek bele, mert elég az országos összeadódott vetületet meglátni, megérteni, mert bizony csak így tudunk a közös vetületen változtatni egyénenként, de mégis együtt.

Sőt, valójában ha akarunk ha nem, a változás történik mindenkivel egyéni szinten, csak legfeljebb nem akar róla tudomást venni, vagy nem érti, hogy mi miért történik vele, és ezért fájdalmasan, vagy igazságtalannak éli meg, és mivel nem látja az összefüggést a saját élete és az országos között, így azt hiszi a külső összeadódott vezetőgárdánk tehet arról, hogy neki rossz lett. Nem veszi észre, hogy FORDÍTVA  van, vagyis azért olyan a vezetőgárdánk odakint, és azért tudnak azok is csak ugyan úgy reagálni az adott helyzetekre,- ahogyan mi magunk a saját egyéni családi, és párkapcsolatainkban képesek vagyunk-, mert ők csak összeadódott következményünk végtermékei.

Sőt, mivel a poláris kapcsolatok és a duális kapcsolatok 
HIÁNY KAPCSOLATOK, 

így egészen addig, míg mi magunk együtt zömében ilyen kapcsolatokban, kapcsolódásokban vagyunk,
a közös összeadódottunk által a leg MÍNUSZABB HIÁNY LESZ ami megjelenik a legfelső VEZETŐRÉTEGEINKBEN, tehát mindenkinek az összeadódott legnagyobb mínuszát, legnagyobb szélsőségét láthatjuk odakint nagyon erősen felnagyítva.

Ezért sem tudunk velük azonosulni sokan, akik annyira már nincsenek mínuszban az adott minőségekben. 
Egészen addig lesznek hiány-mínusz összeadódott vezetőink kihelyezve, amíg mi magunk is zömében ragaszkodunk ezekhez a hiány-kapcsolódásokhoz. Mi más lenne akkor odakint addig? Remélem már egyre jobban érthető és elfogadható?

Mi a megoldás?
Minél előbb, minél gyorsabban, ki mennyire hatékonyan, és bátran tud áthaladni az átmeneti szakaszokon, átmeneti kapcsolódásokon, átmeneti csoport kapcsolódásokon, és minél előbb egyre erősebben összekapcsolódni a saját eredettársaival, eredetcsaládjával, és eredetpárjaikkal, annál gyorsabb lesz odakint a közösben, az országos közös házunkban is a változás látványosan. 
Minél több eredet-tudatosság szintű család, és pár kapaszkodik egybe, az fog egyre erősebb változás előidéző vákuumot generálni, és húzza, rántja a többieket is magával. Ez a folyamat már tart évek óta, ennek következménye a sok, egyre több, egyelőre duális kapcsolódás. 
Akik korábban, már előbb jutottak át amolyan úttörőkként a duális kapcsolatokba, most bizony ők jönnek, és ideje egyre többeknek egyre inkább az eredetszintű kapcsolatokra nyitniuk, mert amíg maguk is ott parkolnak, ott próbálnak meg még érvényesülni, amíg azokat a kapcsolataikat próbálják gyógyítgatni, testre szabogatni, összehangolni, vagy velük terveznek nagyobb közös teremtéseket kivitelezni, ezzel igen csak megrekesztik az egész közösség haladását egyben, az összeadódott folyamatokat. Javaslom mindenki nézzen rá a saját családi evolúciós folyamataira, a saját párkapcsolati evolúciós folyamataira, ki hol tart, és abból látható, és megérthető, hogy miért tartunk összességében ott ahol jelenleg tartunk.

 

Párkapcsolat: Poláris-Duális-Szellemi (Ikerláng) 3. szint tömör Összefoglalás. Hogy tudd honnan hova 

(katt a címre)

 

A külső kép, vagyis a mínusz-vezetőink mindig utolsóként fognak reagálni, és a kinti vezetői összetétel, és maga az egész vezetési struktúra közös képünk is csak a saját változásunk függvényében fog változni, amikor mindig elérünk egy közös összeadódott nagyságrendet, akkor képes a változás maga leképeződni plasztikusan odakint a közös vezetőinkben is.

 

Shana Pásztor Judit

Tudat és Lélekevolúció Kutató, Elemző, Tanító

folytatás hamarosan..