Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

VII. A gazdag is gazdasági rabszolga! Kollektív evolúció pénz-mátrix összeomlás, értékmérő váltás: Iker-Mérleg Értékelés

Rabszolga-munkavállaló ezen a bolygón mindenki, még a milliárdos vállalkozók is, nyugi! cheeky
Sajtó tájékoztató:
"Budapest, 2015. november 20., péntek (OS) - Tovább nőttek a bérek és jövőre tovább nő a nyugdíj is"

http://os.mti.hu/hirek/112234/a_fidesz-frakcio_kozlemenye

...na drágáim, én ezer éve nem futottam  ilyesmibe bele, sőt mivel soha nem voltam munkavállaló -csak saját magam "alkalmazottja" voltam, míg vállalkoztam arra, hogy vállalkozzak-, sem nyugdíjas nem voltam még, ezért nem tudom valósan megítélni, hogy mennyire reális és igaz a fenti információ.
Szóval ki érzi úgy hogy szinkronban van az élete az alábbi sajtó közleménnyel?

Vállalkozó-Munkavállaló-Alkalmazott
ááá, micsoda képzavar, és őrült kényszer. Atya ég!!! 

Most jövök rá újabb módon megint, hogy mibe voltam és vannak a vállalkozók belehajszolva, hogy magukat is alkalmazottakká kellett tenniük, és ha nem vagy az állam rabszolgája, akkor sem úszod meg hogy rabszolga legyél, akkor leszel a saját rabszolgatartód és rabszolgád egyben, amihez a szabályokat úgy alakítjuk, hogy nehogy már szabadnak érezhesd magad. 
Ezért hagytam abba az összes vállalkozást is, minden formáját, és ezért sem voltam tovább hajlandó a vállalkozásokat mint könyvelő sem támogatni tovább.  Ezért sem voltam hajlandó majd gyógyítóként, aztán terapeutaként vállalkozást indítani, és ezért sem voltam hajlandó iskolát, rendszert csinálni az anyagaimból, mert azzal mind-mind saját magunknak hozzuk létre a saját rabszolga munkánkat, ami aztán beragaszt, megrekeszt míg azt futtatjuk, abban dolgozunk továbbra is a külső szabályrendszereknek megfelelően, behatárolva és azok alapján adózva, tébézve, bérezve saját magunkat, hogy megéljünk.
Ugyan az mint a sima állami alkalmazott rabszolga, vagy a gyári munkás a futószalagon. Semmi különbség. Semmi.

Vagyis dehogynem. A különbség az, hogy az állam megspórol egy csomó munkát magának, rád testálja, hogy te legyél saját magad rabszolgatartója, és másoké is helyette, ő csak a külső szabályokat adja hozzá és téged nagyon szigorúan ellenőriz, hogy rendes, becsületes rabszolgatartó vagy e.  

Csak, hogy lássunk tisztán.

Ez maga MA itt a JELENBEN, 2015-ben a vállalkozó, a gazdasági vállalkozás feltétele, keretrendszere, szabályrendszere, és lényege.

Ez tényleg őrület.. !!! 

Nah, újabb körön kimondom, hogy itt senki soha nem volt még egyetlen percre sem szabad.

Az sem akiről azt hiszik mások, hogy ő az, mert mondjuk mennyi pénze van.

Sőt, minél több vállalkozása, minél több ügylete van bárkinek, annál kevésbé szabad, hisz azokat mind felügyelni kell, azokkal foglalkozni kell, és tartani kell, és a mögötte levő egész szabályrendszer struktúrát kell leginkább tartani és azokat betartani és betartatni a felügyelete alatt álló rabszolgákkal. Arra is jó sok embert tartani kell, ha még nem gebedtünk bele a sok mindenfélék tartásába még.  

Mi gátolja a szabaddá válást bármilyen szegmensében a rendszerben, bármilyen jól, rosszul élj a rendszeren belül? 

Maga az egész társadalmi struktúra meghatározottságunk, és annak szabályrendszerét kialakító, felépítő államigazgatási struktúra rendszerünk.  
Amíg ez a rendszer struktúra áll fenn, ezzel a meghatározottsággal, addig mindig csak ugyan az, és ugyan az tud történni a zárt struktúra rendszeren belül. 

szegenygazdag-merleg.jpgBárhogy módosul a rendszer belül részeken, amíg a gyökér kiindulási alapok megfogalmazása, meghatározása nem változik, addig mindenki minden rétegben rabszolga, munkavállaló rabszolga lesz, bármilyen formában is nyilvánuljon meg, és bármilyen látszat jólétben élje is meg a többiekhez képest.

Igen, a többiekhez képest!

Hiszen ez egy zárt rendszer, ráadásul poláris ugye, kettős, ezért is van kettős könyvvitelünk, ennek rögzítésére ugye, és vannak benne aktívák és passzívák, és akkor mondjuk ki:

 

az aktívák a gazdagabbnak látszó vállalkozó-rabszolgák és a passzívák pedig akik a vállalkozók alá betagozódva ezt fenntartó rabszolga alkalmazottak.

De a rendszeren belül mind a két fél rabszolga, egymáshoz képest létezők, egymást feltételezők, és teljesen mindegy a poláris-mérleg melyik oldalán mennyi van, hiszen egy külső, nem valós értékmérő rendszer szerint történik az értékelés.

Így adódhat, hogy nem egy ember egyensúlyoz ki egy másik embert polárisan, hanem attól függően ki mennyit szerez a külső-hamis értékmérőből meg magának, pont annyival több élő valós embernek kell azt a mérleg másik oldalán megtartani, azt az egy embert a felhalmozott hamis értékmérőjében. Durva?
Ha ezt így felfogod, vajon meddig vagy hajlandó a hamis-értékmérő alapján bárkit is kiegyensúlyozva megtartani a saját élő energiából magadon kívül?

Tehát még egyszer, hogy világos legyen. 

A Poláris-mérleg világunk kettőssége egyensúlyban lenne önmagában, ha egy aktív ember egy passzív embert egyensúlyozna ki. itt az értékmérő maga az egy ember aktívan cselekvő, és az ezt passzívan megtartó, támasztó.

Ez az iker-mérleg kiegyensúlyozottság, mikor azonos a két ember értéke.

Vagy nő-férfi (anyu-apu) kiegyensúlyozottság, ahol a férfi a cselekvő aktíva, a nő a megtartó passzíva, egy-egy arányban, egyenrangúan, vagy fordítva. Vagy váltakozva, munkamegosztásban, vagy részeken, de összességében kiegyenlítetten.

Tehát az értékelés alapja az EGYÉN, az Emberi Létező Egy:Egy arányú egysége.

Ez maga a kiegyensúlyozott iker-pár minőség, mint alap egység, mértékegység, és ha a párkapcsolatok evolúcióját nézem, a nő-férfi párkapcsolatok duális és eredet minőségeket, ott bizony kiegyenlített, egyenrangú párok minősége irányába halad az emberiség az evolúciójában, és ez magával hozza az értékelésben is az egyenrangúságot a kiegyenlítettséget.

Ez az egyenrangúság levetül, kivetül minden eddigi rendszerűnkre, és átértékeli, felülírja azok létjogosultságát, értelmezhetetlenné válik minden korábbi forma, kapcsolódási mód, meghatározottság, alá-fölé rendeltség.

 

Ehhez képest jelen pillanatban még milyen értékmérőt használunk egymás között értékelésre?

 

PÉNZ-értékmérő: Ami egy külső, kitalált, ráadásul legalább 700 éves gyökér alapokon nyugvó pénzrendszert, pénz-értékmérő rendszert használunk.

Aminek ma már van nagyon csinos Bank struktúra bontó kódja is, vagyis magát az alap struktúrát is fel tudjuk vázolni, struktúra-számkódokban, vagyis a vázat, az alap szerkezetet, ahogy a bolygó szintű általános, kollektív pénz-mátrix felépül, és szerveződik.

Ebben a bank-struktúra kódban benne van az egész pénz-mátrix elszámolási rendszer evolúciója, honnan fordult ki, és hova jutottunk vele. 

Amit ma kint látunk megvalósulva mint bankok, már a vége, a negatív-evolúciós fejlődés-zsákutca vége.

A Hanganyag itt található róla:

 

 Bank struktúra bontása, visszafordulás az EGY-KÓDBA

15bank_kodokjpg.jpg

 

És ahova a Bank struktúra szerkezet visszafordul, ahova fordulhatunk belőle, az Egy-Kód, az Egység-Kóddal, magyarul az Egységbe.

 

EGYKÓD

 

5_egykod--1-.jpg

 Minden létbe hívódott struktúra, amikor eléri a teljes evolúcióját, amiből amivé válhat, akkor elindul a lebontódása, hiszen semmi nem marad meg örökké, leginkább az nem, amit ember hozott létre.

Ilyen a pénz-mátrix is, ami az emberiség szempontjából egy evolúciós zsákutcának bizonyult, ami folytán eljuthatott az emberiség a legkülsőbb értékmérőig, a legtávolabb a valóságtól, és a leginkább elválasztódottakká válhattak általa az embertársaikhoz képest, a legaránytalanabb és kifordult, feje tetejére állított értékelési szélsőségeket megélve.

Ennél tovább nem tud az emberiség elválasztódni egymástól, így elindult a pénz struktúra összeomlása, és elindult az emberek egymás felé közelítése más értékmérők alapján. Ezt nevezhetjük úgy, hogy már nem a külső értékmérők adják az elsődleges kapcsolódás vonzást, hanem egyre belsőbb értékek, mondhatjuk úgy, lélekminőségek alapján vonzódnak össze az emberek. Ugyanez megjelenik a pénz helyett, immár nem a pénzben mérnek, hanem mondjuk egyre inkább az emberi minőségek, tulajdonságok kerülnek előtérbe, és az alapján kezdik el értékelni egymást.

Sőt termékeknél, szolgáltatásoknál is elindult már az az átértékelési folyamat, hogy elsődlegessé vált sokak számára az egyénhez kapcsolódó minőség, függetlenül a külső értékmérő meghatározástól.

 

kep1-szegeny-gazdag.pngSajnos a pénz-mátrix csak nagyon szűk, lebutított anyagi-természetű dolgokat képes értékmérő címkével ellátni és azokat összehasonlítani kívülről, ráadásul hamis információkkal, leginkább manipulált információkkal teletűzdelve. Így teljesen valótlan, hamis érték-képeket, érték-információkat létrehozva, ami tovább növelte az egy:egy arányú kiegyenlített mérleg oldal aránytalanságait, egyre inkább eltolódva azok irányába, akik ügyesebben tudtak manipulált információkkal még többet megszerezni a többiektől, akik őket ebben kiegyensúlyozták. Ugye? Szegény-gazdag.De a legnagyobb probléma a beszűkültsége, ami csupán az anyagi jellegű dolgokat képes értékelni. Ami láthatatlan, mondjuk az energetikai értékelés az egyáltalán nem fér be a pénz-mátrix struktúrájába, hiszen az eddig ismert agyag-vizsgáló-mérő eszközökkel nem lehet meghatározni, mérni. Ahhoz, hogy az egyre több energetikai, és szellemi értéket is meghatározhassuk, és bevonhassuk az értékelésbe, ahhoz ennek a nagyon lebutított pénz-mátrixnak le kell bomlania. 

Így fordulhatunk a külső értékmérőből kollektíven a belső értékek felé, a belső értékmérők irányába.

Erre is a létbe hívódott fordító struktúra kód, hiszen ha valaminek itt van az ideje, és az történik, akkor annak van egy meghatározott struktúrája, aminek van egy meghatározott folyamat sora, és van egy nagyon komoly teremtés szerkezete, ami alapján és ahogyan történik. Amikor már történik, akkor képesek vagyunk ezeket a szerkezeti kódokat megjeleníteni, megnyilvánítani, hogy az emberi értelmünk számára is világossá váljon, hogy mi zajlik körülöttünk, aminek a részesei vagyunk, ezért nem látunk rá egészben. 

A fordító struktúra kód az egész folyamatot mutatja meg számunkra, ami alapján mint egy sorvezető, vonalvezető mentén biztonságosabban élhetjük meg azokat a változásokat, amik rajtunk kívül, tőlünk függetlenül kollektív evolúciós folyamatként éppen zajlanak.

 

12923324_594664717353179_5212813530874248638_n.jpg

 

hamarosan jelentkezem a számstruktúra kódok mögött lévő tudatos megértést szolgáló részletesebb információkkal is..

nézz vissza később... 

folyt.hamarosan

Shana

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.