Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat

 

 

HOGYAN OLVASD A HONLAPON TALÁLHATÓ ANYAGOT?

Javaslom, hogy legalulról kezd az olvasást, időrendi sorrenben az elsőtől, mivel a kronológiai sorrendben feltett írások mutatják a saját tudati és lélekevolúciómat is, ahogyan egyre nagyobb, egyre mélyebb rálátásom lett az adott témára mind fogalmilag, mind energetikaliag.

 Ha megfog a téma és valóság ilyen mélységű bemutatása, esetleg nézz vissza időnként, mert folyamatosan rakom fel a korábbi írásaimat.

Az írásokhoz, cikkekhez görgess lejjebb!

 

 

penz-bilincs.jpg

 

Külső Értékmérőktől a Belső Értékmérőig

eljutás Tudati és Lélekevolúciós fázisai

a 3.dimenziótól a 4.dimenziós átalakulási(belső alkímia) időszakon keresztül az 5.dimenzióig

 

 

Az összes eddigi pénzzel kapcsolatos írásom kerül itt folyamatában összegyűjtésre.

 Javaslom, ha érdekel a téma általam történő összegzése, nézz vissza időnként, mert folyamatosan kerülnek fel ésrendeződnek egységbe az írásaim.

 

A végén megfogom mutatni, hogyan történik a kiegyenlítés, kiegyenlítődés egy-egy témában magunkban és a

világunkban, és a végén hogyan "zárjuk be" és hova fordulunk a Tű Fokán keresztül.

 

Az alábbi rendezés, rendszerezés segíthet, hogy lássam a pénzhez fűződő viszonyaim evolúciós folyamatát,

és egységbe tudjam rendezni magamban az összes eddigi tudatfázisom megéléseit, előhívásait.

 

Lássam és láthatóvá tegyem, hogy mikor és miért pont úgy gondolkodtam a pénzről az adott lélekevolúciós és

tudatosodási fázisomban, ahogy.

A felébredésemtől (2006) számítva sok tudati fázison mentem át.

Egy idő után észrevettem, hogy ahogy éppen gondolkodtam a pénzről az adott fázisaimban, az nem egyedi, bár

sokáig azt hittem.

Észrevettem, hogy ahogy éppen megélem a pénzhez fűződő viszonyomat, mindig találok olyan társakat, akikugyanazt gondolják, ugyanúgy éreznek a pénzzel kapcsolatban.

Akkor kezdett egyre gyanúsabbá válni és egyre mókásabbá, mikor már több tudati sávon, rétegen, fázison

átfordultam, és visszafelé láttam a korábbi fázisaim szerint gondolkodókat, akik ugyan olyan meggyőződéssel

ragaszkodtak az én korábbi nézőpontjaimhoz.

 

ttf-2-v1.jpg

 

Egy idő után már az egész struktúrát kezdtem egyben látni, hogy melyik gondolkodásmód és hitrendszer

együttes milyen tudati sávba, milyen rétegbe kötődik, és ahogy visszajutottam az eredetmagomig, onnan visszanézve már a teljes mátrixot láttam át, és teljesen eltűnt a pénzhez fűződő bármilyen viszonyom és információ, amibe kapaszkodhattam volna.

Átláttam és látom, hogy a kollektív tudati mátrix melyik tudati sáv emeletén (vagy körén) tartózkodók miért és hogyan gondolkodnak azonos módon a pénzről, és az hogyan határozza meg a megnyilvánult teremtéseiket is. Vagy miért lehet csak az a kimenetele egyes teremtéseknek, mint ami.

 

A közvetlen, magunkon keresztül megélt tapasztalás önmagában csak az egyik oldalát adja az összképnek, ha

hozzárakjuk a látszólagos külvilágunk összes nézőpontját, a helyére rakjuk, hogy melyik közvetett, kívülről

jövőnek tűnő nézőpont melyik tudatsávban (belső igazság rétegig) igaz csupán, mint a közvetlen tapasztalás megfigyelésénél, akkor láthatjuk meg a teljes összképet.

 

Látható az is, hogy melyik teremtő tudatfázisban hogyan gondolkodhat egyáltalán az ember, és csak milyen

tudati mátrix sávokra kötődhet, és ebből adódóan szintén előre megmondható, hogy milyen lesz a teremtése

kimenetele.

17 évet töltöttem el a poláris világunkban könyvelőcéget vezetve,  tudatos teremtés játékban gyakorlatoztam a másik oldalon is, mint ruhaüzlet tulajdonos, és míg terapeuta voltam, nagyon sok vállalkozó és alkalmazott pénzhez, vállalkozáshoz és teremtéshez fűződő hitrendszereit, tudattalan programjait vizsgálhattam meg, segíthettem sokaknak meglátni, honnan és és hogyan és miért úgy működnek, ahogy.

 

Végigéltem és gyakorlatoztam, és leírásra és megosztásra került az összes teremtési módozat, ami jelen

pillanatban elérhető, mint információ a mátrixban, ezeket rendszereztem az un. teremtő tudat fázisokba, hogy

könnyebben átlátható legyen onnan is, hogy ki hol tart a tudati és lélek evolúciójában.

A szívtér teremtő tudat fázist előhívtam, beszültem magamon keresztül, és leírásra, megosztásra került, mint

következő fázis, ahova majd tartani fog az emberiség. Ennek a törvényszerűségeit és működési módját

gyakorlatoztam eddig a pontig az utóbbi 4 évben.

 

A következő fázis a szívtér-társteremtés előhívása, gyakorlatozása és megosztása, leírása lesz, és ezzel

egyidőben az egyéni-egyedi szint bezárása és annak bemutatása.

Itt tartok most 2014. áprilisában...

 

Javaslom, az írások olvasását a legaljáról kezd, időben a legelsőtől, ha szeretnél egy tudati-evolúciós folyamatot meglátni, és felismerni, hogy vajon Te melyiken vagy már valósan túl, és melyik az, ami még ismeretlen tudati fázis számodra.

 

Shana-Judit

 

 

 

 

Cikkek

Felébredés, Felszabadulás: AZ IDŐ-PÉNZ-MUNKA keretrendszer RABSZOLGASÁGBÓL

Az Idő: Pénz - StartUpdateStartUpdate

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

spirituális biznisz szintek, és a valódi okai a külső értékmérős , fizetős tapasztalásnak :)

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

(703)PÉNZ Mátrix Feltörése anyaghoz/ Pénz ENERGETIKAI LÉPTÉK VÁLTÁSA poláris(3.d), duális(4.d) eredet (5.d) között

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

(702)Pénzmátrix Feltörése/Országbejárás/Ki kinek miért fizet összeomlasztás kollektíven Indító: 2010.02.22. Johannesburg

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

PÉNZ Mátrix Feltörése anyaghoz/ Pénz ENERGETIKAI LÉPTÉK VÁLTÁSA poláris(3.d), duális(4.d) eredet (5.d) között

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

Pénzmátrix Feltörése/Országbejárás/Ki kinek miért fizet összeomlasztás kollektíven Indító: 2010.02.22. Johannesburg

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

Hol tartunk a pénz mátrixban? Összefoglaló 2016.11.06. Eredet együttműködés, vagy Genetikai családok 1%-a pénzuralma?

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 1 Hozzászólások:

2014.11.22. Bolygó szintű Biztosító struktúra bontás, Pénz struktúra fordulás

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

Pénzmátrix bolygó szintű bontás 2014.11.25. Hullám indítás struktúra bontó kódokkal

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

VIII. Pénz a mátrixban, te a mátrixban: Versenyfutás a mátrixban a Lelkekért! Pénzmátrix bontás

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

VII. A gazdag is gazdasági rabszolga! Kollektív evolúció pénz-mátrix összeomlás, értékmérő váltás: Iker-Mérleg Értékelés

azt hiszem ilyen magas minőségű elemzői információt ezen a bolygón most rakunk be elsőként! Amikor az Iker-Láng Pár minőségek kapcsolódási minősége Írja Át az egész eddigi struktúrát, hiszen az Egy-Egy arányú kiegyenlített, egyenrangú párkapcsolatban élők között nem létezhet nem egyenrangú elszámolási értékelés! Ez magával hozza az összes struktúra egyenrangúvá válását! hajrá Párok egyenrangúsága! hajrá Átértékelés!

VII. A gazdag is gazdasági rabszolga! Kollektív evolúció pénz-mátrix összeomlás, értékmérő váltás: Iker-Mérleg Értékelés

"Rabszolga-munkavállaló ezen a bolygón mindenki, még a milliárdos vállalkozók is, nyugi! smile hangulatjel"
"A Poláris-mérleg világunk kettőssége egyensúlyban lenne önmagában, ha egy aktív ember egy passzív embert egyensúlyozna ki. itt az értékmérő maga az egy ember aktívan cselekvő, és az ezt passzívan megtartó, támasztó.
Ez az iker-mérleg kiegyensúlyozottság, mikor azonos a két ember értéke.
Vagy nő-férfi (anyu-apu) kiegyensúlyozottság, ahol a férfi a cselekvő aktíva, a nő a megtartó passzíva, egy-egy arányban, egyenrangúan, vagy fordítva. Vagy váltakozva, munkamegosztásban, vagy részeken, de összességében kiegyenlítetten.
Tehát az értékelés alapja az EGYÉN, az Emberi Létező Egy:Egy arányú egysége.
Ez maga a kiegyensúlyozott iker-pár minőség, mint alap egység, mértékegység, és ha a párkapcsolatok evolúcióját nézem, a nő-férfi párkapcsolatok duális és eredet minőségeket, ott bizony kiegyenlített, egyenrangú párok minősége irányába halad az emberiség az evolúciójában, és ez magával hozza az értékelésben is az egyenrangúságot a kiegyenlítettséget. Ez az egyenrangúság levetül, kivetül minden eddigi rendszerűnkre, és átértékeli, felülírja azok létjogosultságát, értelmezhetetlenné válik. 
Ehhez képest jelen pillanatban még milyen értékmérőt használunk egymás között értékelésre?
PÉNZ-értékmérő: Ami egy külső, kitalált, ráadásul legalább 700 éves gyökér alapokon nyugvó pénzrendszert, pénz-értékmérő rendszert használunk."

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

VI. Pénz a mátrixban, te a mátrixban. Hol vagy valósan, és mi van utána. Versenyfutás a Mátrixban az Lelkekért!

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

Mit tennél, ha holnaptól nem lenne pénz?

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

Pénz-Mátrix Bolygó szintű Bontás a 11.22-i események folytatása. Kozmikus számkódok hozzá

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

Pénz-mátrix : 2014.11.22. kollektív-energetikai munka eredménye, hatása Bolygó és egyéni szinten

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

Adók és a Tudatosságba való Átfordításuk hőzöngés helyett...

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 3 Hozzászólások:

Pénz a mátrixban, te a mátrixban: kérdések-válaszok

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

V. Pénz a Mátrixban és Te a Mátrixban. Hol vagy valósan? És mi van utána?

 Külső Értékmérőtől a Belső Értékek felé

Mivel rekesztjük meg a közös haladást?

Spiri-biznisz mátrix (tudati emeletek, folyosók)

Önértékelés külső értékmérőben(pénzben) kifejezve

Fordulás kintről bentre: Hogyan fordítasz át, hogyan fektetsz be magadba?

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

IV. Miért kell a gyereknek fizetnie a felnőtteknek hogy játszhasson? Ki találta ezt ki és mikor? Józan ész! Ébresztő!

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

III. Pénz a Mátrixban és Te a Mátrixban. Hol vagy valósan? És mi van utána?

 Külső és Belső Rend

Leválás a 3. dimenzós mátrix rendszerről. Hogyan?

Egyéni és közösségi érdekek, szintek

levalas-v1.jpg

Kötelező biztosítás, adók, egészségügyi rendszer

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

II. Pénz a Mátrixban és Te a Mátrixban. Hol vagy valósan? És mi van utána?

 gyerek-penz1.jpg

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások:

I. Pénz a Mátrixban és Te a Mátrixban. Hol vagy valósan? És mi van utána?


bolygo-matrix.jpg

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Pénz a Mátrixban. Összefoglaló sorozat | 0 Hozzászólások: