Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Oktatás megbeszélés. Mi és hogyan van az eddigi oktatás helyett. Kik a valódi tanítók és hogyan tanítunk?

 

Shana HANG-anyag:

Oktatás megbeszélések, tapasztalatok Kik a Valódi TANÍTÓK és hogyan tanítunk valósan? Merlin-Mihály-Myriel eredetcsalád találkozó

AKI ÚGY ÉRZI, HOGY MÁR ELEGET TAPASZTALT EBBŐL A FAJTA OKTATÁSBÓL, ÉS MÁR KÉPES TISZTA SZÁNDÉKKAL TOVÁBB LÉPNI, ÉS FORDULNI EBBEN IS A VALÓSÁGBA,

 

elég, ha az anyag meghallgatása után kiküldöd ehhez a csomaghoz az összeadódó szívszándékodat.

 

Közösen teremtjük a fordulást!

 

Ezen a síkon és tudatosságban nem mennyiségre van szükség a forduláshoz, hanem minőségre. 

 

Milyen minőségre?

 

Tudatos, tiszta lélek és szívtér minőségekre, akik valósan tudják miért választják már a fordulást.

Ha te még nem tartasz itt, kérlek, inkább csak olvasd el az anyagot, és hallgasd meg, és fejezd ki azt a szándékodat, hogy

"igen, én is szeretném ilyen mélységig tapasztalni ezt a rálátást, és megértést, és az eddigi oktatás helyett ezt szeretném mélyebben megismerni, tanulni, tapasztalni."

"igen, a jövőben ezekről szeretnék inkább többet tanulni, hogy megérthessem, láthassam, érzékelhessem én is ilyen tudatossággal a valóságot"

"igen, a jövőben arról szeretnék inkább ismereteket és tapasztalatokat szerezni, hogyan juthatok el a szívtér valóság érzékelésbe, és hogyan működik a szívtér törvényei szerinti 5.dimenziós valóság és tudatos teremtés"

és ami még a lelked vágya...

Oktatás helyett - Jegyzetek, emlékeztetők, kidolgozandó témák (hogy el ne vesszen..):

 

Oktatás helyett: 

 

a visszafelé haladás a mátrixból/ felébredés és a beszületés/új gyermekek spirálja

 

2013-ban 

 

Shana:

 

„…Az elsődleges alapfogalom, ami változni fog:

 

"Ki kinek mit tanít?",

 

tehát egy kétirányú folyamat veszi hamarosan kezdetét, ahogyan fordulni fog az emberiség tudatossága, ennek az alapja maga az oktatás ÚJ nézőpontja.

 

Ezt szintén nem mi találjuk ki, már kitaláltuk, most csak kezdünk hozzá összerendeződni és hívjuk elő, hozzuk be, és kezdjük el megvalósítani.” 

 

 

Shana:

 

A kétirányúság azt jelenti nálam, hogy egyrészt a felnőttek tanulnak a beszülető gyerekektől,

 

mert ők még látják, tudják, átlátják az Egészet, ami a felnőttek rendszerében már le van zárva, tehát a felnőtt rajtuk keresztül kezd és tud emlékezni, az által, hogy őket megfigyeli, együtt van velük nyitottsággal, tehát kifejezetten a tanulási, emlékezési szándékkal...

  

 

(Mint mikor én mentem a roma gyerekekkel, és hagytam, hogy vezessenek, és ők tanítottak engem nagyon-nagyon sok mindenre az alatt az idő alatt, amíg velük voltam. Tanították, mutatták azt a természetes együttműködést, amit pl. akár a helyteremtők is most ki akarnak találni.

 

 A gyerekek egy pillanat alatt megmutatták, ők ezt hogyan is Élik szervesen jelen pillanatban, tehát ezeket elég csak tőlük lemásolni, és integrálni, vagyis inkább magunknak is visszaemlékezni erre.)

 

 Ha részletesebben érdekel, majd leírom miket láttam, és tanultam gyakorlatiasan. Csoportegységről, vezetésről, segítésről, együtt mozdulásról, együttgondolkodásról... stb... mind ezt 1 órás velük való kirándulás alatt, 3-15 éves-ig gyerekektől) 

 

A másik oldala a folyamatnak, 

 

 

hogy mi mire is „tanítjuk” a gyerekeket”.

 

A mi feladatunk valójában csak annyi, hogy a fizikai világunkban segítsük az eligazodásukat,

 

 és a legnagyobb figyelemmel ismerjük fel, hogy melyik gyermeknek mire is van szüksége,

 

 milyen háttértámogatásra, eszközökre, információkra ahhoz, hogy azt tudja egyre inkább kibontakoztatni,  amivel valójában beszületett a lélek, amilyen tervekkel jött.

 

(Mára már ott tartunk többen, hogy semmiféle korosztályi besorolást sem látunk fontosnak, azt sem, hogy legyen egy általános sablon (mint ami jelen pillanatban van bolygó szinten), hogy milyen korcsoportnak milyen alapinformációkkal kell rendelkeznie. Írás, olvasás, matematika, stb… hanyadikban mi az alapkövetelmény, alap műveltség szintű sablon elvárások mindenkitől… stb…)

 

 

 Maga a követelmény is teljesen eltűnik, mint fogalom, hisz megfordul a folyamat, és minden egy nagy „kísérletezéssé”, játékos felfedezéssé válik a gyermekek számára, bármilyen témáról legyen is szó, ők választják meg, azt is, hogy egyénileg, vagy csoportosan szeretnének inkább belemerülni, vagy mikor kivel szeretnének az adott témákban kapcsolódni, és kitől mit szeretnének hozzá beintegrálni.

 

mi feladatunk az étlapot felmutatni, és ők választanak, és a további feladtunk az eszközöket és segítséget biztosítani nekik hozzá minden módon, hogy kiteljesedjenek az adott kérdéskörökben. A gyakorlati megvalósítását persze én magam egyedül még nem látom, csak meg van bennem, és szerencsére egyre többekben ugyanaz a lélekcsomag, és amikor ezek a csomagtulajdonosok találkoznak, akkor tudjuk elő is hívni a gyakorlatban…

 

 

 

Van még több része is a csomagnak. Az átmeneti időszak, attól függően, ki hol tart, akár felnőtt, aki visszafelé halad önmagában (önismeret-emlékezés), akár a gyerekek részről, attól függően mennyire távolodott már el a valódi céljaitól, vagyis a valódi önmagától.

 

 Tehát mennyire esett már ki a jelenlegi rendszerbe, és az mennyire darabolta őt szét…

 

visszafelé haladás, az emlékezés minden tudati rétegnél más és más segítséget kíván, nem lehet lépcsőket kihagyni visszafelé sem.

 

 Ezért mentem végig iskolapéldaszerűen a visszafelé haladásban, és az átfordulásban, közben rögzítve, hogy milyen tudati lépcsőn, milyen minőségeket hív elő az ember, ami nélkül egyszerűen nincs továbblépés visszafelé, hogy jól felismerhetőek és tudatosak legyenek a lépcsőfokok, tudat és lélekfejlődési fázisok, amin keresztül mindenkit kísérnek majd a segítők visszafelé  önmagukba.

 

Az adott lelki, tudati fázisban levők, az emlékezésük adott pontján valók azonos érdeklődéssel fognak bírni, és azonos minőségek előhívásán gyakorlatoznak, akár tudnak róla akár nem…

 

Így őket is lehet akár szervezettebb együtt mozduló, együtt dolgozó (öntanuló-emlékező)csoportokba rendezni, ha ezt az igényt érzik… …

 

 Fontos, hogy minden lelki és tudati fázis fejlődési szakaszban csak és kizárólag az tud valós segítséget nyújtani bárkinek, aki azon a lélek-tudat fejlődési fázison már túlhaladt önmagán belül. Így fognak majd hamarosan a valós segítők a helyükre állni, hisz amin már valósan túlhaladtál, azt felismered, abban már tudsz együtt érző, valós támogatást nyújtani minimum a saját példádon keresztül.

 

Ez valójában ugyanaz a minőség, mint ahogy a gyerekeket megfigyeljük és másolva tanulunk tőlük, a felnőttek visszafelé haladásában is ugyan ez működik, tehát megfigyeli, együtt él, együtt mozog azokkal, akik már az adott lélekfejlődésen túl vannak, és másolva, megfigyelve egyszerűen képes lesz emlékezni rá önmagában…

 

Egyelőre ennyit írnék…  sok modell került kidolgozásra szellemi vezetés által, ahol eljátszatták velünk a különböző tudati fázisokat, nem csak az egyedit, hanem az egész bolygó szintű, emberiség szintű tudati váltást…

  

 

Ennek alapvetően 3 nagy fázisa, fordulási, felállási fázisa van, és azon belül vannak adott minőségek, amik a támasztékot adják a tudatnak…

 

Olyan, mint ahogy a pici baba elkezd a fekvő helyzetből először csak forogni, majd négykézlábra állni, majd felállni és önmagában megállni a térben, minden külső kapaszkodó nélkül.”

 

 

 

 

1.  Tudatos gyermekvárás, felkészülés a gyermek fogadására

 

2. Már gyermekkel rendelkező szülőknek:

 

Segítő-kör, hogy a gyermek EGYEDI küldetése, választott életútjának felismerése, támogatása, kísérése

 

3. Egyedi kor, és fejlődési ritmusnak megfelelőlen tapasztalat megosztó-játszó közösségekbe kapcsolódás (korhatár nélkül) ->óvoda helyett

 

4.ÉTLAP:

 

Felnőtt-Gyermekek és Gyermekek profilja, tapasztalat megosztó adatbázisa

 

5. Felnőtt-Gyermekeknek Belső Érték=Egyediség, egyéniség előhívó, segítő körök-> virtuális, és helyi

 

 

Azt hiszem elérkeztünk az eddigi oktatás pókháló-mátrix vetítés hullám két végpontjához.Meg van az alfa és omega pont ebben is.

Akkor tudunk valósan FORDULNI az Oktatásban is, ha megvan a legalja ahova eljuthattunk, ez lenne a 3.dimenziós anyag sík, porosz oktatás, és meg van a legmagasabb oktáv, az elsődleges kiindulási pont, 5.dimenziós szint, ahonnan elindult Földtörténetileg az oktatás, a tudás Földre behozása, lemúriában. Ennek már csak köztes mátrix információ részei az atlantiszi időszak, és a legutolsó 11 ezer év mátrix háló része, és a legkisebb szeletkéje ez a 100-150 évnyi utolsó kis szakasz oktatás szerűsége. wink

Kész vagyunk a teljes hullámmal, már csak a tapasztalati eszenciák Tiszta Tudat Fényével való pásztázása következik, ezen tapasztalati részek összeadódása, és átfordítása a Tű fokán. 

És már itt van, emlékezhetünk egy Anyagi, Anyagban Tapasztalt Tudással bővült módon Újra arra, hogyan is tanultunk, osztottunk meg információkat egymással ez előtt.

Ez fog most bennünk, mint emberiségben kollektíven összeadódni, és ezt visszük magunkkal tovább, "hazafelé". 

 Erről szól a hanganyag, és a feladatunkról ebben.

 

Vissza a 3.d. és az átalakulás szintjére:

Judit aki az "oktatás" téma reprezentánsa, éppen akkor írta az alábbit nekünk, amikor raktuk fel ezt az anyagot, így ezek összetartozó részeknek tűnnek energetikailag. Egy többgenerációs porosz rendszerű oktatás családba született be, és most éppen itt tart önmaga felismerésében, bontásában, kihámozásában az eddigi személyiség mátrixából, abból, akinek eddig hitte magát.

Nagy segítséget adhat MINDENKINEK gyakorlatiasan, hogy megértse, felismerje a saját eddigi Életében, hogyan volt jelen eza fajta működési mód, miben is voltatok eddig, és hogyan lehet ebből kifelé szabadulni:

 

 "szia Shana! sziasztok! 

A hanganyagodat ugyan nem hallgattam meg, de mély tapasztalatokon mentem/megyek át, amelyeket megosztok most Veletek.

A családi minta az volt nálunk, hogy a szülők nagyon nagy szeretettel támogatták anyagilag a következő nemzedéket, de ennek óriási ára volt: birtokolták az életünket, ami azt jelentette, hogy engedelmességre tanítottak, soha nem volt szabad nemet mondani, az elvárásokkal ellentétesen cselekedni meg pláne nem.

"Akkor szeretsz, ha engedelmes vagy, ha úgy teszed a dolgokat, ahogyan mi mondjuk." 

A saját érzéseim ezért kezdettől fogva teljesen el voltak fojtva, ezeknek semmi értékük nem volt.

Hogy mennyi, de mennyi elfojtás volt mindezek mögött éppen neked nem kell mondanom, mert te voltál az, akinél az az óriási üvöltés szakadt fel bennem és ez megismétlődött később is. Nem volt szabad dühösnek, indulatosnak lennem, de még gondolni sem szabadott semmi rosszra.

Ez összefonódott a katolikus vallás dogmáival, hogy jónak kell lenni, mert különben pokolra kerülsz.

Nagyon nehezen, lépésről lépésre raktam le az ehhez kapcsolódó hitrendszereket, félelmeket (és a folyamat még tart).

Nem mertem sehogyan sem mozdulni, mert bárhogyan is mozdulok, az valakinek rossz lesz és ezzel megkockáztatom a saját elkárhozásomat (persze mindezt tudattalanul).

Ezért még odáig sem jutottam el, hogy kíváncsi legyek egyáltalán a saját véleményemre az élettel, a dolgokkal kapcsolatban. Mert már maga a gondolat is bűnös. Hogyan tudtam volna így kiállni saját magamért, amikor azt sem tudtam, ki vagyok én?!

Nem volt értéke az egyedi létezésemnek, csupán a massza részeként létezhettem.

 

Shana:

Itt most közbevetem, hogy a SzívTudat Központot pont ezért hoztuk létre többek között, ami az EGYEDIVÉ VÁLÓK KÖZÖS FELÜLETE is, hogy végre kapj TERET, lehetőséget, hogy egyedivé válhass, és felfedezhesd MAG-ad, aki Te valójában vagy.

Ebben segítjük Egy-mást, többek között az által, ahogy már én magamra ismertem, és innen már látszik mindenki más is, hogy ki is ő valójában. Sőt ezen a honlapon már azzal az általam kidolgozott visszafelé haladás rendszerrel találkozhatsz, ahol Te saját magad, egyedül is tudsz magadba visszafelé haladni majd. 

Ezt támogatjátok meg egymást között azzal, hogy segítitek felismerni a másik EGYEDI ÉRTÉKEIT (amiről Judit is írja, hogy eddig annak a hiányát élete), és Hitelesítitek is egymást, hogy Ti valóban azok vagytok, és nem az amivé mások elvárásai miatt válnotok kellett.

 

A teljes írást itt olvashatjátok:

http://szivtudatkozpont.hu/mediatar.php?id=6066705789644