Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

11.11.11. Fénytemplom szer-tartás összefoglalása, az események hatásai

Összefoglalás 2011.11.11-én 11 óra 11 perckor (GMT)  a Fénytemplomban történtekről:
emlékeztető, miről szól 11:11:
A 11:11 Kapuja 1992. január 11-én nyílt meg. Akkor a 11:11 aktiválásának célja az volt, hogy megnyissa a 11:11 Kapuját.
 A Kapu egy átmeneti övezetet vagy hidat képez két nagyon különböző evolúciós spirál között: a mi régi evolúciós spirálunk között, amely a dualitásban van lehorgonyozva és az Egység új evolúciós spirálja között. Mindkét evolúciós spirál különböző Felsőbb Központi Naprendszerrel van összehangolva.

A 11:11 Szertatása alatt ez a két spirál átfedésbe került és egy összekapcsolódási helyzetbe illeszkedett egymással. Ez az Átfedési Terület a 11:11 valódi Kapuja. Ezeknek az evolúciós spiráloknak megmarad az átfedési területe, amíg a 11:11 Kapuja be nem zárul. Ezután a két evolúciós spirál újra elválik egymástól. Így egy húsz éves periódus áll a rendelkezésünkre (melynek hamarosan a végéhez érkezünk), amelyben befejeződik a dualitás és felemelkedünk az Egységbe.

 

A 11:11 Kapuján belül, Tizenegy Kapu van. Mindegyik Kapu, egy lépcsőfokkal feljebb vezet, az energia egy új frekvenciasávjára. Ezek a Kapuk, egy csatorna zsilipjeihez hasonlítanak. Amint egy Kapu aktiválódott és beléptünk rajta, megkezdünk egy mély átalakulási és beavatási folyamatot, amint lényünk belemerül a tudatosság új szintjeibe. Ezután az energiának ezen az új frekvenciasávján utazunk, elsajátítva a Kapu leckéit, míg el nem érjük a következő Kaput.
Minden Kapu egyedülálló rezgéssel rendelkezik, melynek harmonikus rezgési állapotával kell összehangolódnunk. Ez az összehangolódási folyamat adja meg számunkra a továbbutazáshoz szükséges újrakalibrálást, mellyel így mélyebbre utazhatunk a Láthatatlanba.
A 11:11 Kapuin bármikor be tudunk lépni, ha már egyszer aktiválva lettek, mivel evolúciós spirálunkon belül nem mindannyian vagyunk ugyanabban az időzítésben.

 

2011.11.11-én bolygó szinten kapcsolódott össze az emberiség.

A Fénytemplomban/Naptemplomban Dobogókőn egy különleges, lényünket több szinten érintő és megszólító szer-tartáson, kapcsolódáson vettünk részt.

Aktívan megtapasztalhattuk, hogy milyen a jelen pillanatban, a Most-ban létezni, hisz semmit nem tudtunk előre, hogy mi és hogyan fog történni, így jobb híján végtelen bizalommal engedtük meg, hogy az Isteni Énünk (Felsőbb Énünk) nyilvánuljon meg rajtunk keresztül.

A Fénytemplom kupolája alatt középen, elhelyezésre került az a hegyikristály csúcs és 3 rózsakvarc gyöngy, amely 11.11 információját tartalmazza a IX-ik kapu aktiválása óta. Összesen 11 rózsakvarc kristályban tárolódott el az információ, melyből 8-at az ország különböző pontjain kellett elhelyeznünk. A IX.kapu jelmondata és így fő információs tartalma:

Egy Lény akcióban, Igaz Egyek kiemelkedése:

ennek lényege, hogy megtapasztaljuk, felismerjük, kik vagyunk valójában. Szívközpontunkból vezérelve a valós helyünkre kerüljünk, és érezzük meg, tapasztaljuk meg, hogy nem vagyunk elkülönülve egymástól. Mindenki Egy Lény ként kapcsolódik össze, és külső irányítás és vezetés nélkül legyen képes cselekedni, a jelen pillanatban. 

A jelenlevő Kapcsolatteremtő Gyógyítók támogató segítségével a legigazabb lényünkkel, a bolygó tudatosságával,-Gaiaval- ,az  Új Föld Krisztus/Kristályháló rendszerével, és az Univerzum egészével tudtunk összekapcsolódni. Mindenkiben aktiválódhatott a személyes fényoszlopa, amivel a Kristályhálóhoz kapcsolódik, és így együtt összeadva ezek a fényoszlopok aktiválták, hívták be, és horgonyozták le a Fénytemplom fényoszlopát, ami közvetlenül bekötődött a bolygó vasmagkristályáig.

Pajer Gyöngyösön keresztül Gaia közvetlenül szólt hozzánk, és arra kért minket, hogy vegyük igénybe tudatosan a természet erőit, hívjuk segítségül a Fák tudatosságát, hogy közvetlen kapcsolatba tudjunk lépni a bolygó tudatosságával. Engedjük és bocsássuk meg magunknak amit eddig a bolygó ellen elkövettünk, ami Atlantisz óta sejt szinten mindenkiben tudat alatti önbüntető kódként aktívan jelen van. Emlékezzünk valódi Önmagunkra és vállaljuk fel azt akik vagyunk Igaz Egyként. Az emlékezéshez segítséget kaphattunk az Amenti termébe való belépésünkhöz a körbeadott belépő szimbólum tudatosításával, és a lemúriai nyelven elénekelt belépőkóddal és a belépést támogató energiákkal.

11.11.11. óta sokakban, egyre többünkben jelenik meg olyan késztetés, ellenállhatatlan érzés, hogy kapcsolódjunk, növeljük az összefogás hatékonyságát, hívjuk össze a különböző spirituális csoportok vezetőit, gyógyítókat, tanítókat, akik köré tömegek szerveződtek, osszuk meg egymással azokat az információkat, amik nálunk annak, hisz mindenki részfeladatot lát el. Fontos ezeknek a feladatoknak a tudatossá tétele és felismerése, hogy mindenkinél részletek vannak, mindenki részinformációkat, ismereteket oszt meg, amik nem egymás ellenében léteznek, mindegyik részlet fontos, és együtt adjuk ki az egészre való rálátást, az egész Egy Lényként való működését.

A részfeladatokon belül az egyik legfontosabb állomás most, hogy minél többen tudjanak valódi önmagukra visszakapcsolódni, és emlékezni. A kapcsolatteremetéshez, visszakapcsoláshoz lehet igénybe venni a Kapcsolatteremtő Gyógyítók segítségét, a sejtszintű, DNS szintű emlékezéshez pedig fontos lenne, hogy minél többen be tudjanak lépni a saját akashájukba. Az emlékezéshez Szabó Pálma Alone tud segítséget nyújtani, aki azt a felkérést, feladatot kapta, hogy Thoth energiáit közvetítve minél több embernek segítsen az Amenti termébe, az emlékezés termébe belépni.

És, hogy milyen hatása volt 11.11.11-nek az emberi tudatosságra:

 SOLARA DECEMBER 2011 SZÖRF RIPORT RÉSZLET

 

~ ÁTRENDEZÉS, ÚJRAINDÍTÁS ~

11/11/11-ei ÚJRAINDÍTÁS példátlan változást hozott nekünk.

Erőteljes hullámok érkeztek és a Szeretet és Igazság hullámait indították el életeink összes aspektusa felé.

Indítóink, és átalakítóink a nagyobb Igazság eléréséért, miközben megszabadulunk mindentől, ami nem valós. Ők indítják újra a prioritásainkat.(elsőbbség) Átszervezzük a 11:11:11 új energiákat a decemberben lévő ÚJRAINDÍTÁS-hoz az új MUÁba.

A Világ, drámaian megváltozik, ahhoz képest, mint ahogy ismertük.

Régi életeink sok eleméről leválasztódunk, és ezeket egyre inkább szürreálisnak érezzük.

A várandósság állapotában érezhetjük magunkat, mintha valami új és csodálatos készülne megszületni, ugyanakkor ürességet is érezhetünk, ami a régi életeink eltávozása végetti érzés.

Életünket az ÚJRAINDÍTÁS után ismét szükségessé válik, megfontolva megvizsgálni a KIK VAGYUNK MOST szemszögéből.

Az érkező ÚJRAINDÍTÁS Hullámzik, és a Hullámok létrehoznak több alkalmi torzítás-szalag energiát. Sok ember tapasztalhatja a félelem erős hullámait. Az ismeretlentől való félelem. Félelem a változástól. A bizonytalanság félelme. Egy biztonság fél. Félelem életünk irányíthatatlanságától. Ezek félelmek és bizonytalanságok,  a (dualitás) kettősség végső illúziói egyszerűen, de nagyon igazinak érzik azok, akik megtapasztalják őket.

Ha azonban, nyugodtan ülünk a viharban, mint Igaz Egyek, nem fogunk félni, és képesek leszünk látni, az Arany Lehetőségeket, ahogy hozzánk jönnek..
A decemberi ÚJRAINDÍTÁSI Kvantum Szörfben átszervezzük magunkat szintről szintre. Amint csatlakozunk az új MUA-hoz, Új Igaz Életünk nagyon gyorsan megnyilvánul.

Összekötjük az elvarratlan szálakat befejezetlen projekteknek vetünk véget, miközben már építjük az ÚJ Igaz Életünket ügyesen napvilágra hívva.

Átszervezzük életeinket minden szempontból, együtt szőjük a régi és Új prioritásainkat, miközben bezárjuk a régi életek ajtóit, belépünk az új nyitott ajtókon, és mialatt keresztülutazunk a Szent Kérdéseken, már üdvözöljük is a Váratlant (ismeretlent).

Az energiák összetorlódnak, hogy valami hatalmas történhessen.

Ez olyan, mint a vulkánban emelkedő magma nyomása. Ez a nyomás betol minket, a KIK VAGYUNK MI IGAZSÁGÁBA.

Valami megnyílhat, vagy a dualitás egy nagy darabja összeomlik.

Ha ez történik, az teljesen váratlan lesz.

Azok, akik elkerülik, hogy ebben a hónapban kerüljenek az Igazságukba, egy örvényben érezhetik magukat. Körbe fonja őket, minden olyan rész, ami nincs összehangolva az igazságukkal, és minden helyzet feltárul, és láthatóvá válik.

Igaz Egyként „a vihar szeme” nyugalmával dolgozunk (a forgószél epicentrumában nincs légmozgás) amikor hangoskodik a világ körülöttünk, még ha nagyon elfoglaltak vagyunk, akkor is.

Új navigációt tanulunk, hogy maradjunk a középpontunkban, Szívtudatosan, amíg a Változás Hullámain Szörfölünk. Néhányunk az Újraindítás óta egy állandó emelkedett érzésben van. Izgatottan, és a kreativitásuk megerősödését érezve. Akik már teljes mértékben Igaz Énjüket élik, teljesen ihletett állapotban, mély boldogságot éreznek.

Amint Új tájképünk megfelelő helyét elfoglaltuk, a megfelelő emberekkel körülvéve, Új életünk szinte azonnal megnyilvánul.

Ne várjunk arra, hogy később történjen meg, MOST VAN ITT-AZ IDŐ.

Az Új MUA elkezdődött.

 

fordította: Margardian

 

Úgy érzem mindenki szívesen venné, ha megosztanátok 11.11.11-i személyes élményeiteket, ki mit tapasztalt, hogy élte meg, esetleg milyen változások történtek benne azóta. A különleges alkalmaknak felemelő élménye után nagyon könnyen és gyorsan zuhanhatunk vissza a hétköznapi taposómalmunkba, így hamar elfelejtkezünk azokról az élményekről, felismerésekről esetleg nagyon mély elhatározásokról, amik a magasabb rezgésű tudatszinten megfogalmazódhattak bennünk, amilyen személyes üzenetek megjelenhettek bennünk. A megosztás, a leírás, rögzítés által segíthetünk önmagunkat emlékeztetni a hétköznapok sodró folyamában, hogy mit szeretnénk valójában.

A megosztásokat, hozzászólásokat előre is köszönöm mindenki nevében:

Végtelen szeretettel

Pásztor Judit
www.kapcsolodo.eoldal.hu
www.szivkozpont.eoldal.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Judit - SzaZsu beszámolója

2011.12.11 11:51

az egész nap eseményeiről:

http://kapcsolat-felvetel.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1185007

Judit - Re: SzaZsu beszámolója Dobogókő részlet

2011.12.11 14:10

"Második helyszín Dobogókő.

0 fok. Megint egy vicc, de hideg vicc. Szóval újrakezdéshez sorakozunk fel.
2011.11.11 0 fok.
Imádom a szellem vicceit, most viszont néha csak fogvacogva tudok nevetni.
A szertartás már megtörtént, viszont a közvetítés Egyiptomból csak most kezdődik.
Megvártak volna?

Átkötés és behozatal, főleg ez az érzetem.
Egyéni munka is van, sokakkal.
Nekem nincs feladatom ezzel most, csak állok és figyelek.

Harmadik helyszín.
Fénytemplom.
Rengeteg ember. Csodás meleg vár odabenn, és ez most érezhetően lelki meleg is, nemcsak a kályha, nemcsak a fizikai tűz.
Izgalom és várakozás.
Készülődés.
Megöleljük egymást, csodás együttáramlást érzek … nekem már megtörtént a felavatás, már bármi jöhet.

Később érkezik egy küldöttség, gyertyát ad át.
Emberi könnyek és érzések szakadnak fel, a megkönnyebbülés és öröm könnyei.
Valami érkezik, valami szövődik.
Most tényleg.
Amióta figyelem a különböző spirituális csoportokat, most először érzem, hogy túl tudtunk lépni önmagukon, a saját igazságaink hangoztatásán és itt vagyuk … együtt rezgünk, mindenki beleadja azt, amit tud.
Ez felemelő.
Csodálatos.
Valóban egy új kezdet.

Gaia megszólal, energiák érkeznek, tisztulás, könnyek, amint kint úgy bent.
Majd összekötődés … Krisztus háló … e szavakra kisüt – aznap először - a Nap."

Judit - Kiara beszámolója

2011.12.11 13:08

Energológia:

Szeretettel üdvözöllek!

Szeretném megosztani Veled az elmúlt időszak élményeit. Begyorsultak az események, az energiák besűrűsödtek, így hetek óta érlelődött a Hírlevél.

2011.11.11. meghozta Magyarországon-Dobogókőn az

"Összefogás szellemiségé"-nek beindítását.

Szeretném a 44 ország tapasztalait megismerni. Kérlek írjatok róla, hogy mindenkihez eljuthassanak a hírek. Minden momentum érdekel!

Hihetetlenül erős energiák mozogtak, sokszor leállítva az on-line közvetítéseket. Nem véletlenül.

Dobogókőn 11 óra 11 perckor meggyújtottuk a három lángból álló óriási Szeretet-gyertyát, mely azóta kezd szimbólummá válni. Energiájának elindulása óta több, mint ezer ember szeretete, fénye került a gyertyába.

Útját végigkísérem és beszámolok róla.

Dobogókőn kézről-kézre járt, hordozva a Fényt azóta is.

A Találkozón Szabó Pálma Alone,

Egyiptomból csatlakozva, Tangl Orsin keresztül közvetítette Toth energiáját.
Szinte remegett a levegő körülöttünk, s a testünk az energiák hatására.

A III. Energologia Találkozó, Dobogókő Fény utcai tisztásán zajlott. Közben mellettünk a Makovecz Imre által tervezett Fénytemplom-Meditációs Központ felavatása folyt, ahol már - mint később megtudtam -, vártak minket.

A Találkozó végén közösen vittük be a Szeretet-gyertyát a Fénytemplomba, jelezve az Összefogást.

Bent az épületben nagy megtiszteltetés ért. Az Alapkőletételkor érkeztünk.

Ahogy az Égi Erők vezették az eseményeket, 3 energetizált gömb-rózsakvarckristályt helyeztem el háromszög alakzatban.

A 11.11.11. energiáival elindított Szeretet-gyertya zárta le az üveglapot. Áldás.

Pár órája tudtam meg Gerhard Keglitől, Geritől, hogy a Pilis TV felvételt készített az eseményekről.A film a III. Energologia Találkozóval kezdődik, majd "Geri bácsi", ahogy ő nevezi magát elmeséli az épület történetét. Szívszorító alázat és felemelő szeretet árad belőle.

Íme a Pilis TV filmje 7'22:
http://www.youtube.com/watch?v=WrBKnnTxpuA

http://www.energologia.hu/20111111-elmenyei-kepekben

Anisha - :o)

2011.12.11 11:13

http://www.foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=271:11-11-11-egy-szer-ima&catid=47:2011&Itemid=76