Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

másszunk ki a levesből 1.rész (avagy a régi rendszerből az újba)

Bemelegítésnek, tudati-belelazulásnak egy kis emlékeztető gyöngyszem a szoci-életérzésből a "munka" világából, hogy tisztábban lásd honnan hova is fordultunk át nagyjából 25-30 évvel ez előtt

Gini Papp gyűjteményéből:

Magyar retro, így dolgoztunk a szocializmusban (is)

“Hiába van van meg a viszonyom a munkához, a szervezetem nem bírja!” 

 

Majd ennek magasabb szintű elemzői megértése, igen egyedi tudatosság-rálátás-megértés-elemzői módon Shanásan.., honnan hova fordultunk át kollektíven és miért a szocializmusból a szabadagazda-rablógazdálkodó kapitalizmusba

mielőtt belefogsz, jobb ha elolvasod hozzá a

Hogyan hallgasd a Hang-anyagokat?

hogy Tudatosan tudd, miért is hallgatod, és a sima egyszerű száraz információk bebiflázása helyett megértsd a kollektív tudati massza működésünket., hogy miből miben haladunk együtt folyamatában jelenkori tört-én-elménkben..

Tudj belőle sokkal több szinten profitálni, és valósan feldolgozni azt az időszakot, ami a szüleinken keresztül generációsan hat ránk tudattalanul, és nemzeti tudatsíkon, kollektíven, ha ide születtél be, ugyanis akkor is kaptad ezt az érzésvilágot, tudattalan programokat, és ma is hathat rád, akár tudsz róla akár nem, ha volt hozzá közvetlen kapcsolatod, ha nem, csupán azért, mert ide születtél be területileg. 

Történelem a mai kor emberének, fiatalságának máshogyan, élően, humorosan, sokkal tágabb rálátással megértéssel, jah, és felelnetek sem kell belőle senkinek:

Csak akkor nézd meg a videót, és csak akkor hallgasd meg az elemzést hozzá, ha tényleg érdekel szüleid miért olyan beragadtak, miért nem értenek nagyjából semmiből semmit a jelen korban, legkevésbé abból, amibe ti születtetek be.. 

Ja, és miért is sírják vissza azt a "gondtalan" vagy inkább gondatlan szoci-világot. 

 

 

 

Poláris anyag 

Nemzeti tudatsíkú, kollektív tudati és lélekevolúció poláris mérlegének bemutatása, a szocializmustól, mostanáig.

Záró akkord kivetülés:  Hősök tere Omega Koncert, Orbán Viktor 25 éves ciklus bezárása. A mandátum lejárt. 

Mivel itt poláris információs sávban vagyunk, a szókészlet, a fogalom tár is poláris, ami két irányból fog hatni rátok, egyik oldal aktívan használja, a másik oldal pedig elhatárolódik tőle. Lehetőségetek nyílik ezekről a poláris megítélés információkról tudatosan leválni és a mögötte lévő egyedi érzelemtestekben aktiválódó érzéseket kifüstölni magatokból :)

Mivel ebbe a tudatsíkba kötve minden mérlegben történik, így javaslom, hogy becsukott szemmel lássátok belülről a két karú mérleget magatokban, aminek Ti vagytok a középpontja, és a két karotok a két végpontja. Ebből a belső nézőpontból hallgassátok végig a felvételt

Ahol nem tudja követni az elmétek, ne akadjatok fenn rajta, mint egy kis buckát ugorjátok át egy mély levegővel.

 

az egyedi bekötődéseitek felismeréséhez megértés egy párbeszéden keresztül:

 

 Hogyan vonjuk ki valamiből valósan az energiánkat?

Orbán Viktor és a 25 éves teremtési ciklus zárása

 

G:

remélem, én már rég kivontam belőle az energiáimat....meg ebből az egész bolhacirkuszból,amit itt rendeznek...

Shana:

nem,  nem!

Akkor vonódik ki az energiád végérvényesen valamiből, ha TUDATOSAN végig pásztázod magadban, egészen a kiinduló pontjától, az összes érzéstartalommal.

Ha az összes érzéstartalom és információ megvan, és már tudsz is anélkül élni, mert már tudod is mit és hogyan fogsz ahelyett csinálni, ha nem lesz számodra O.V. és az általa, mint reprezentánsunk által létrehozott egész rendszer, akkor tudod bezárni magadban, és visszavenni a bele kihelyezett bizalmadat, elvárásaidat, és a rábízott feladatot.

Lásd: vállalkozás, adó, számlázás, bank, biztosítások, tb, nyugdíj, közigazgatás, külkapcsolatok, rendfenntartás stb.

Ha ezt képes vagy végigfuttatni a saját életedben, megnézni, hol kötődsz a rendszerbe, és hol helyezed ki a bizalmadat, vagy hol adod át a hatalmat magad felett, vagy hol hárítod rá mint vezetőre a felelősséget, hogy bizonyos dolgokat fenntartson neked, helyetted, akkor szabadíthatod fel őt, aki addig muszáj, hogy tegye helyetted. 

 pl Egyetem a gyerekednek, orvos-kórház, ha félsz, hogy még lesz ilyenre szükséged, biztosítás az autódra, vagy a házadra, stb. (futtasd végig)

 Ha ezt mind tudod, hogy mit fogsz ezek nélkül és hogyan, na akkor vagy képes kivonni belőle az energiádat, mert ha már nincs szükséged rá, akkor már csak üresen fog ott neked állni, feladatok nélkül.  De amíg te látod el feladatokkal, addig neked szükséged van rá, akár mennyire is úgy csinálsz, mintha nem vennél róla tudomást.

 Te addig tartod. Érted van, téged szolgál, magad helyett.

És mindenki tartja addig, amíg szükségetek van rá, magatok helyett.

 

 

 

Gyöngyi Kenyeres

A facen irt hozzá szólásomban ugy éreztem nagyon sok mindent leirtam /eszencia volt/ , de kérésedre álljon itt a mérlegbe állitása előző és jelen korunknak.

A hanganyag ezt a gondolatsort inditotta el bennem /egész nap jöttek, és félbehagyva a munkám siettem irni

egyéni, megélt tapasztalataim tükrözik

 

 

Szocializmus jellemzői:                                        Kapitalizmus hazánkban:

 

- anyai, óvó-védő                                                 - apai, korlátozó, büntető, fenyegető

 

/Az állam erőszakszervezet, ami a polgárok ellenőrzésével, ill. erőszakkal szilárditja meg a hatalmát/

 

 

- 3/.... ügyosztályok, emberek megfigyelése,         - totális ellenőrzöttség: bekamerázott munka-

   irásos jelentések célszemélyekről                        helyek, ellenőrzött telefon - internet haszn. 

   szellemi szinten ideológiát ad /eleinte kötele-         utcákon térfigyelő kamerák, az ország teljes

   zően, majd egyre lazábban/                                  főut hálózatának bekamerázása,számitó-

                                                                              gépes adatbank minden polgárról,  

                                                                             csippel ellátott 

                                                                             utlevél,személy.az.kártya, áruszállitás-fuvar

                                                                             ellenőrzése, bárkinél házkutatát tarthatnak,

                                                                             megmotozhatnak stb.

 

 

/A technikai fejlődés tette lehetővé ezt a totális ellenőrzési lehetőséget. A rendőrség pénzbehajtó szervvé vált, nem az állampolgárok védelmét szolgálják./

 

- Tervgazdálkodás. Ötéves tervek.                         - Ötletelés, szakmaiatlanság, korrupció az 

   /Az Alföld az ország éléstára!/                               élet minden területén.

 

 

- Idény jellegü ellátás. /banánért sorba                    - Egész évben minden gyümi, zöldség kap-

  álltunk/                                                                   ható. Ellenőrizetlen minőségü, génmódo-

                                                                              sitott termékek behozatala bolygónk bár-

                                                                              mely részéről. 

 

 

- Feldolgozó üzemek müködése,                              - EU-ba lépéssel felszámolták, ami munka-

                                                                               nélküliséget és kiszolgáltatottságot hozott.

  Az ipart is éltette: mezőgép,ikarusz, tanért,

   barnevál, konzervgyárak, exportra term.

   stb. 

 

 

- Szakképzés folyamatos.                                       - Szakemberhiány, gyakorlati életben

                                                                               használhatatlan végzettségek - időhuzásra

                                                                               szakképzés beszüntetése, ideál az 1-2 

                                                                               diploma

 

 

 

- 8 órás munkanapok, majd 40 órás hét bev.             -  10-12-14. rend.véd.szerveknél akár 24 ó-

                                                                                rás munkanapok. Az emberi szükségletek

                                                                                figyelmen kivül hagyásával.

- Foglalkoztatás: a kevésbé iskolázott réteg is,          - Munkanélküliség fenntartása, közmunka

  háztartásbeli nők, létbiztonság,                                 több munkakör összevonása, tulterhelt

  táppénz                                                                   emberek, szinvonaltalan munkavégzés,

                                                                                 betegen dolgoznak, félelem a munkahely

                                                                                 elvesztése miatt. 

 

 

- Családias hangulatu programok,üdülések                 - Csapatépitő tréningek, széthullott csalá-

  szaksz.üdülőkben, közös kirándulások                       dok. 

 

 

 

 

- Egészségügy: alanyi jogon mindenkinek                  - Adóként behajtható járulékfizetés, váró-

                                                                                 listák. Alternativ gyógymódok, fizetős

                                                                                 ellátások saját finanszirozásban. /har-

                                                                                 madik világbeli bérekből!/

 

 

 

-Kommunista szombatok: ingyenes munkavégzés      - Bármilyen napon kötelezhetnek munka-

  szabadon választott területen                                    végzésre. Pótlékok, munkabérek vissza-

 /önzetlen munka a közért/                                          tartása, félelemben tartás. /Az egyén és

                                                                                 munkájának ledegradálása./

 

 

 

- Helyi munkabér felvétel                                          - ATM -ből az utcán /banki szektor meg-

                                                                                 erősitése, támogatása, tranzakciós dijak

                                                                                 levonása stb./

 

 

 

- Törzsgárda tagság elismerése                                 - Emberállomány forgatása. Munkanélküli-

                                                                                 közmunka. Lecsuszás, lakás, család

                                                                                 elvesztése, hajléktalanság.

 

 

 

- Érdekvéd.szervezetek: Szaksz., Jogsegély,             - A munkaadó érdekeinek védelme az   

  munkaügyi biróság stb.                                              egyénekkel szemben.

 

 

 

- Állami cégek központi irányitással.                           - Magánvállalkozások. Kontroll nélküli

                                                                                  hatalom, visszaélések. Jogorvoslati

                                                                                  lehetőségek teljes hiánya.

 

 

- Szabadon változtatható a munkahely, több                - Bármit elvállalni, csak legyen bevétel.

  bérért stb.                                                                  un.gyorstalpaló tanfolyamok, használ-

                                                                                  hatatlanok a munkaerő piacon.Nem 

                                                                                  megfelelően elsajátitott tananyagok.

                                                                                  Ellenőrzés nélküli munkavégzés, szak-

                                                                                  értelem hiánya stb.

 

 

- Egyenlő munkáért egyenlő bért.                                - Bér megegyeés szerinti. Nem nyilvános

 

- Mindenkinek biztositott lakhatás, munka, eü.              - Alanyi jogon semmi nem jár.

  ellátás, nyugdij.                                                           Közterületről kitiltott hajléktalanok.

 

 

- Egyházat nem támogatták, de tulélte a rendszert.      - Szabad vallásgyakorlás.

 

 

- Pénzmegtakaritások, kötvények.                              - Csődbe juttatott pénzintézetek, megká-

  Állam szavatolta a visszafizetést.                               rositott befektetők,

 

- Szellemi perspektiva

  Szocialista ideológia.                                                Kinyilás a nyugati világ felé. Könyv,zene,

  Kommun.mint jövő, aminek eszménye                       drog,utazás,vállalkozási lehetőségek,

  a lemuriai példa. /Utólagos felismerés/                        ezoterikus irodalom megjelenése.

 

Munkahelyen belüli munkanélküliségre hivatkozva teremtették meg a munkanélküliséget.

 

Zsarolást, megfélemlitést, kiszolgáltatottságot hozott, a nagyobb profit elérése érdekében.

 

 

A munkahely és otthon elvesztése /lakáshitelek kamatainak egyoldalu megemelése/ , egziszten-cia hitelek /első vállalkozók/, tönkrement vállalkozók, széthullott családok termelték ki a hajléktalanságot.

 

Egyértelmü, hogy a két rendszer egymás ellenpólusai.

 

 

Számomra érdekes felismerés, hogy jelen korunkban a női energiák erősödése /Istenanyai/ van

folyamatban, és a szocializmus eszmeiségében  sok közös elem van. 

 

 

Piramis rendszer helyett a közösség életéhez egyéni képességekkel, egyenrangu félként kapcsolódni.

 

"Szabadság, testvériség, egyenlőség" St.Germain után szabadon.

 

 

Ma is sokan elutasitják az egyenlőséget, /pl.alapjövedelem/  

 

Talán még mindig nem szenvedett eleget az emberiség!

 

Talán még mindig nem vagyunk készek ennek az eszmének a megvalósitására.

 

Remélem tul nagy csalódást nem okozok ezzel az irással.

 

 Fejlődni vágyó, békét szerető ember vagyok.

 

Gyöngyi

 

 

A fenti kettős mérleg pozitív-negatív energiáinak kisüléséhez, összeadódásához, egymásba integrálásához, kiegyenlítéséhez az alábbi struktúra számkódok adhat segítséget. 

parminosegek-poz-neg.jpg

katt a képre a nagyításhoz
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.