Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Önszerveződés Eredet tudatossági együttműködésre átvetítve, ÉLet újraindítása Eredet-Mag szintről

2017.03.29

 

Önszerveződés Eredet tudatossági együttműködésre átvetítve, ÉLet újraindítása Eredet-MAG szintről:
 

inspiráció innen: 
Tündér körök Namíbiában..
"Az önszerveződés elmélete azt mondja, hogy a kör alakú növényzet minta által létrehozott verseny szűkös vizet. Úgy gondolják, hogy a csupasz foltok átszivárog több a csapadék, és úgy járnak, mint a víztározók, ami a füvet szélei mentén körben férhetnek hozzá."

Researcher weighs in on fairy circles of Namibia

 

IUPUI researcher weighs in on fairy circles of Namibia

 

Mi is a lényeg?

 

Ahol nagyon nincs élet, éltető víz, de ez bármilyen élő egységre igaz, ahhoz, hogy erőben megtartsanak egy teret, területet, és biztosítsák maguknak az életet, egyszerűen körbe rendeződnek, és mondjam úgy összefognak, és összedobják a körön belül amijük van.


Kijelölik a határt, amit képesek befogni, ami természetesen történik, magukból adódik össze, maga a határ az saját maguk határai összeadódottan,  ha megnézitek a képet.

Tehát nem egy kívülről meghatározott határ, vagy nem egy területtől függő határ adja a határukat egyben, hanem saját maguk, ahogy saját magukban összekapaszkodnak, és amilyen kört ez által zárnak.


Így gondold végig a mostani pl országhatárokat, hogy valósak e, ha akik azon a területen élnek, picurka részekre vannak szétszakadva, elkülönülve egymástól, összefogásra, körbe állásra képtelenül. Ráadásul ahhoz, hogy fenntartsák az energiát, egyfolytában egymástól kell egyre erőszakosabban, préselősebben elvenniük, aminek -és ezt már sokszor megmutattuk-,

a gyerekek vannak a legalján, ők mindig újabb és újabb energetikai betáplálók.


Amikor az eredeteket nézzük, ismerjük, akkor a legerősebb önszerveződő, összefogó, összetartó minőség az azonos eredeteknél lenne szerencsés, mert akkor van meg a közös , azonos EREDET-MAG-juk amiben ugyan azok, és akkor valósul meg a legtisztábban a saját maguk azonos eredet energiájuknak az összeadódó hatása, ereje, kvantumban, exponenciálisan.
 pl Selina-eredetmagban azonosak, de vannak jó sokan, sokan Selinák, akik mind egyedi részek, egyedi rész tulajdonságokat kimunkálva, kiérlelve, de ha körbe állnak, és a saját magukba, és egymás kezét megfogva összefognak, akkor látszik egyrészt, hogy mekkora teret képesek együtt befogni, megtartani, és a saját eredet minőségüknek megfelelő módon éltetni, magukat együtt táplálni, és életben tartani együtt magukat.

Mondjuk, az is látszik, ha azonos eredet áll be eredet minőségben összeadva az azonos eredet energiát, azzal sokkal hatalmasabbra tágul a terük is, amit képesek befogni, megtartani és táplálni,

mintha csupán személyiség egyének állnak össze -hiányból, érdekből, haszonelvűségből-,

vagy duális lélek csoportosulásként állnak össze, még ha akár tudják is az eredetüket.
 

Na most..,
ha minden eredet kapcsolódik ugyan így, az azonos eredetmagjában, és megfogják egymás kezét, akár fizikailag, akár energetikailag, -ha a térben messze is vannak, elválasztva egymástól-, akkor már beindul a saját eredet minőségük szerinti, a legfontosabb szükségleteik szerinti életenergia áramlás köztük.

A képesség részeik összeadódnak, kiegyenlítődhetnek, és mindenki megkaphatja az összes eredet összes képességét, tudásrészét, erejét, és ez még nagyobb hatványban növeszti, tágítja és táplálóan élteti őket.

Mivel az azonos az azonost tartja, és az azonos az azonos között áramoltat, -lásd a példát, fű a fűvel alkot kört, és nem más fajtával ELSŐ KÖRBEN, ahol nincs élet és életet akar teremteni magának, hogy élhessen-,

tehát első körben egymás közötti megtartó, egymást megtartó, egymással összefogó feltételek nélküli, egyformán egymásért, a közösbe beadó energiaáramlásban kapaszkodnak össze, és majd ha egyre több eredet lesz erre képes, akkor és utána lehet, és van értelme kijjebb tágulni, és másokkal is kapcsolódni.
 

Na most,

 éppen ennek a kifordult, fonákjában léteztünk eddig, hisz senki nem emlékezett az eredet szintjére, minőségére, nagyon nem is volt  ennek helye, tere, mivel egy kívülről kitalált, felállított, emberi érdekek mentén meghatározott keretrendszerben kapcsolódhattatok egymással, szintén kívülről meghatározott, szintén érdek szabályok mentén felállított szabályok, viselkedési elvárások mentén.
Mivel eddig mindenki összekeveredve kapcsolódott, és egymás szükségleteit, egymás eredet szintű működését nem vettétek figyelembe, hanem volt egy külső, mindenkire nézve kitalált általános kaptafa keretrendszer, ami valaki, éppen erősebb játékosok érdekei alapján lett meghatározva számotokra, mindenki számára, itt ebben a keretrendszerben nincs lehetősége, helye , tere máshogy működni senkinek, mint ami előre meg lett számotokra határozva.
Ezért olyan módon kapcsolódhattatok egymáshoz.

Az eddigi kapcsolódásmód nem egyenrangú, nem azonos működési köröket alkotó, egymást megtartó, hanem mindenféle más, rész hiányok mentén egymásba kapaszkodóan, csimpaszkodva, élősködve, egymást használva, ami bizony hiányból fakadt, és mínuszos , elvevős, egymástól elvevős energetikai működési módra tanított meg titeket. Ezt tanultátok meg, ezt ismeritek.
Ezt a működést ismeritek. 
Elvétel, energetikai elszívás, és ennek lettek betanult érzelem minta tartalmai, amiknek adtatok fogalmakat, hogy ez mi , így lett például a gyűlöllek-szeretlek dinamika szerelem, mint érzés és fogalom összekapcsoltsága, vagy a kívánlak, kell a bioenergiád, szükségem van a sexus, vagyis életerő energiádra, hogy életben maradjak, -hiszen a sexus az életenergia- ezért szexuálisan megtekerlek, beléd akasztom az energetikai horgaimat, és magamhoz láncollak, függőségben tartalak magamtól manipulációval, húzd-meg ereszd meg dinamikában, sőt a fizikai szexnél is egy kifordult, fordított mozgás körben szexeltek ilyenkor, azt ismerve szexnek, de amikor megnézzük annak az energetikai körét, mit hoztok vele, általa létre, milyen energiákat gerjesztetek általa, akkor ott is egy energia harc megy, elvétel egymástól.

Na most, 
ahhoz, hogy erről az energetikai működési módról, amiben sok-sok ezer éve egy irányba forgó energetikai áramlásban működtök tudattalanul, ahhoz, hogy erről leszokjatok, arról, hogy erről le tudjatok válni, fel tudjatok belőle szabadulni, szétválnak a nem azonos minőségek, ezt látjátok évek óta úgy, hogy mennek szét családok, párok, akik mínusz, negatív életkört, energetikai körforgást hoztak létre , és mindenkit ránt, és húz az eredet magja tudattalanul az élet-tápláló energetikai, eredet testvéreik irányába.

Ez a hatalmas energetikai fordulás, leválás, áramlás megállás, majd az új áramlás irány beindulása hosszú, hosszú évek óta folyik.
Olyan kapcsolódásba haladtok most már évek óta, ahol a "fű a fűvel" alkot kört, és minden nővény a saját MAG-járól való társaival.
Ha nézitek a sivatagi fű képét, láthatjátok, hogy ez az a szint, ahol az azonos az azonossal tart teret körben, ahol nincs hierarchia, alá, fölérendeltség, nincs olyan, hogy egy fűcsomó szálai mások akarnának lenni, mint a fűcsomó gyökérzete, és a többi fűcsomó részei, szálai nem akarnak mondjuk pitypangok lenni, hogy ő majd szabadon szállhasson, max nézheti a szomszédos pitypangot, hogy de jó neki, hogy ő szállhat a saját léte bizonyos pontján, mikor újra szórja a saját magjait.

A SAJÁT MAGJAIT!
De a fűnek is van saját magszóró, és saját magát reprodukáló képessége, saját egyedi technikája rá, és ha most megnézitek analógiásan, hogy ha te nem tudod, hogy te fű vagy a magod szerint, és így a legmélyebb tulajdonságaidat a fűmagságod határozza meg, vagy pitypang vagy, de elfogadod a mindenkori érvényes kaptafát, hogy csak úgy szórhatod a magot, ahogy azt neked kívülről kitalálják valami más kinevezett növény magszórási módja szerint, akkor sérül a magod szórása, vagyis el fogsz fogyni.

Míg azok a növények, akiknek a szórási technikája megegezik a kötelezővel, azok terjedni fognak, túlszaporodnak, és mindent az fog ellepni.

A mag analógiásan maga a szellemi magja, az információ magja.
Mivel az eredet magotokat nem ismeritek, nem szórtak eddig nektek ilyen információt, így csak külsőbb felületű, alacsonyabb szintű magteremtést tudtatok létrehozni, fenntartani,

jó esetben lélekmag szinten (kristály mag),

és ha ez is sérült, hisz ezt is befolyásolták, hogyan érezhetsz, mit érezhetsz, hogyan adekvát az érzések kifejezése, milyen érzések működhetnek benned egyáltalán, milyen dinamikával,

és ezt még a megfigyelésekkel visszafelé csatolva, mondjuk egy bolygó rendszer személyiség halmaz rendszerrel jól meg is erősítették (asztrológia),

és folyamatosan fenntartják neked azokat az információs magukat évkörről évkörre kiszórva,

akkor csak az marad számodra,

és már csak azt ismered,

és már csak azt szokod meg,

és már csak abban vagy képes működni.

Látod már, érzed már, mennyi szinten nem működik az élet magja, a belső forrás, a belső tűz, a teremtő erő tüze, a saját szellemi tűz erő? 


Tapasztalat:

Amikor legalább egy eredet bent van valósan a saját eredetmagjában, és az ő eredet terében eredetek, azonos eredetek kapcsolódnak össze, akkor még a legkifordultabb, még a magától legtávolabb került egyénben is megmozdul az eredet magjának az életbe berobbantó tüze, lángja.

Ezt többször láthattuk, tapasztalhattuk, megélhettük.

Ha csak külön, egymás között találkoznak, és nem vesznek igénybe segítséget magukhoz, egy önmagába bejutott, és önmagát már eredet szinten megtartani képes minőséggel, akkor bizony a saját kifordult, külsőbb részeiken kapcsolódnak össze, és nincs köztük egy magba behúzó, átfordító segéd elem, amolyan mag-katalizátor, és nem is tud a közös, azonos magjuk begyulladni egymás között, hanem külsőbb részeken vagy vonzzák egymást, vagy taszítják. 

Egyelőre az evolúcióban, az eredetbe haladásban ezt látjuk.

 

Itt most megállok, nézzétek meg jó alaposan a képet, és gondolkodjatok rajta, róla, és nézzétek meg a saját mostani kapcsolódásaitokat, világotokat, hogy ti milyen szinten milyen életenergia körben vagytok, vagy vagytok e egyáltalán körben?

Vagy hierarchikus mintázatban vagytok hangsúlyosan, ugye, hiszen a jelen egész mátrixunk egy piramis alapu hierarchikus struktúra.

Tudsz e egy piramis építőkockáin belüli keretrendszerben valósan kört alkotni? Ezt csak kérdezem, geometriailag nem tudom, de energetikailag azt tapasztaltam élesben, a saját világom átalakításában, ahogy képes lettem bejutni az eredetmagomig, majd Shana minőségként át is vettem a testet, és azóta egyfolytában strukturálom át, alakítom át magamnak, a teljes eddig biológia rendszeremet,

hogy bizony

első körben ki kellett mozgatnom magam a piramis kockaháló rendszeréből, a végtelen jellel, ami egyben az élet beindítása, és összekötődnöm a saját külvilágommal szintén végtelen jel energetikai mintázatban, és nagyon sok szinten dolgoztam magammal a fizikaitól az érzelmi szinten át a mentális bontással, hogy bejussak szívközpontomba, és ott már nem érzékeltem a kocka mátrix keretrendszerét, csak első körben a saját szívközpont magomat, és csak abba kapaszkodtam hónapokig , semmi más nem volt már valós számomra, nem voltam benne már a mátrixban,  majd szépen lassan kezdett kibontakozni a következő szintű magamból kivetülő teremtésem képe, ami már körtér volt, gömb érzékelésben észleltem magam. 

Bizony, látszatra még kocka térben éltem, de már a körön,a  gömbvilágom közepén ülve a körteljességem teréből teremésig, érzékelésig jutottam el. És amikor ezen a szinten is kész voltam, elkezdett az energia kilökni abból a térből, és egy amolyan csiga spirál forgással, sok sok szintű csomagolással, fizikai, lelki, szellemi szintek hatalmas létpékei, tapasztalatai összecsomagolásával kifordultam abból a teremtési térszerkezetből is. Tehát a zárt gömbvalóságom, szívtérben zárt, biztonságos gyakorló gömbteréből is kilökődtem, és megszülettem egy újabb magszinten, a kristálymagszint teremtői térben, aminek már megint teljesen más a struktúrája, más az időérzékelés, a test, a forma, a kapcsolódások, teljesen a lineáris, tervezhető, rögzített időn kívüliségben létezést érzékeltem. Ahhoz, hogy a zárt gömbvalóságom szívteréből teljesen kiforduljak, és minden átforduljon az új valóságom, a folyékony, rugalmas, percenként változó, és változtatható valóság érzékelésem új terébe, és megnyilvánuljon számomra, ahhoz majd egy évig még új tér tágítással, és egyre nagyobb terület bejárásával, magamon keresztül átstrukturálásával kellett haladnom, és a még maradék hitrendszereket, amik megkötöttek, azokat ezen időszak megélése, helyzetei alatt tökéletesen lecsiszolta rólam energetikailag az adott közeg, és terek, ahova lökött, tolt, húzott, rántott, vezetett az energia. Tehát végig kellett mennem a fizikai testig teljes átalakulással a tökéletes kristálymag csiszolatig, teljesen leválva, kiválva a 3.d-s és 4.d-s mátrixérzékelésből, és annak teljes szabályrendszeréből, működési rendszeréből. 

És közben már eredet mag -bár még nem azonos eredet mag szintű, de nagyon hasonló, eredet testvér, eredetcsalád energiákkal kapcsolódást, teremtést, együttmozgást, együtt fordulást, együtt teremtést, együtt változás átírást, és együtt élést kezdtünk el gyakorolni, gyakorlatozni. Hogyan hatunk, hogyan teremtünk ha együtt vagyunk, hogyan csúszunk vissza alacsonyabb teremtői és átírói, módosító, életteremtői szintre, ha szétválunk. 

Most a napokban újabb nagy tágulásban, feljebb tolódtunk, és ezzel mindig egyre tisztábban látjuk meg a közös nagy képet, hogyan nézünk ki jelen pillanatban kollektíven együtt, hogyan néz ki az eredet működés, és mire és hogyan vagyunk képesek, ha az eredetek körbe rendeződnek.


Jó, ez most, a jelen evolúciós részünkre szóló információ, és tök mindegy, hogy régen, máskor, múltban mikor milyen formákba rendeződtünk, és milyen okból.
Most az a lényeg, hogy most a jelenben a saját életetek újraindításához, hiszen már minden kiszáradt és halottá vált körülöttetek, halott információk, halott föld, halott lelkek, halott tudatok, ugye.. 
Tehát innen ebben a sokszorosan kiszáradt, élettelen sivatagban hogyan tudtok első körben újra életet lehelni magatokba, és majd magatokból kiindulva, belülről újra teremtve a világotokban is. Tehát itt is fordulva magatokban, hogy előbb a saját eredet mag szellemi tűzünk, majd a saját lélekmag (kristálymag) lelki tüzünk, majd a saját szívközpont mag szívenergia tüzünk test-tudati tüzünk indítja be a saját biológiai sejtmagjaink teremtő, élettüzét. És ez a teljes magközponti újra indított rendszerünk fogja belőlünk kifelé hatva, egyre inkább élettel újra teremteni maga számára a tereket, már fordított, tengelybe állt, kozmikus eredet szintről.

Remélem látszik a folyamat, és érthető.. 
Ne keseredj el, ha azt érzed ettől milyen messze vagy.
Nem vagy messze, mert akkor nem kerülhetett volna leírásra egy ilyen kis vicc banális arckönyv személyiségek csacsogós felületén (facebook).. érted ugye?
Amikor már ilyen szinten, ilyen konyhanyelven, ennyire egyszerűen van itt neked ezen a felületen az információ, akkor szíveim az azért van, és azért lehetséges, mert már kész vagytok rá, már rendben van számtokra, már felfogjátok, már ott vagytok, hogy ez történik veletek, sőt jobb ha időben felfogjátok, jobb ha tudomásul veszitek, hogy már itt tartotok, és ez történik veletek éppen, ideje feltekernia f ejeteket is hozzá a jelenbe. 

Judit Shana Pásztor
(ez egy piszkozat, első leírása az információnak ebben a formában)
első körön..:)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ungi Aranka - Sherin - mag-ok kapcsolódása

2018.06.30 18:55

Ahogy olvasom, rájövök, hogy nagyon összetett, de mégis egyértelmű és világos, hogyan tud egymásra épülve - végül összeadódni az eredetek energiája. Fontos, hogy megtegyük!