Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Eredetmag-, lélekcsaládok szerepe az ÚJ teremtésben, új szerveződési formák

 

2014.02.05

 

 
 
Az elmúlt 1,5 évben sok kliensen keresztül figyeltük meg azt, hogyan hatnak tudattalanul egymásra az egy lélekcsaládba, azonos kozmikus szülőktől származó társaink.
Megdöbbentő, és most már igen nagy számú tapasztalat van arról, hogy főként az azonos Eredetnévvel, azonos energiához tartozó társak között milyen láthatatlan, nem tudatos oda-vissza ható kapcsolat van.
 
Azt is megfigyeltük, hogy az azonos eredetnevűek, azonos energiához tartozó társainkat, lélekcsaládtagokat bizony nem pazarlóan álmodta meg a Teremtő, hanem mindenkinek egyedi szerepe, feladata van a lélekcsaládokon belül, és a részfeladataik, részképességeik összeadódnak és egy nagyobb, egységesebb egészet tesznek ki.
 
 
Megfigyeltük, hogy testvér energiák egy bizonyos pontig tudnak magukon önállóan, egymástól függetlenül is "dolgozni", az egyéni életterveik kibontásában, feldolgozásában haladni, de mivel tudattalanul minden egyes társenergia hat a másikra, sokszor nem tudják miért érzik magukat mégis akár megrekedtnek, vagy miért rántódik, mozdul esetleg tudattalanul, megmagyarázhatatlanul a világuk.
Bizony ahogy egyikünk halad, és dolgozik magán, az kihat a többiekre is, velük is történik, csak mivel ez számukra nem tudatos, így igen fájdalmasan élhetik meg.
 
 
Azt is láttuk, hogy ha valamelyik eredetmag társunkhoz nem férünk hozzá közvetlenül, mert annyira alszik, be van zárva, akkor bizony a közvetlen, és már ébredező, tudatosabb testvérein keresztül mégis nagy változások történtek a tudattalan társaknál is, nem kis meglepetést okozva számára.
 
 
Azt is megtapasztaltuk, hogy ezek az eredetmag társak ha olyan kísérő, támogató tudatosság közegben kapcsolódnak egymáshoz,  aki vagy akik már ténylegesen bejutottak egészen az eredet magukig, az megkönnyíti a többiek legmélyebb magjukban való összekapcsolódást.
 
Gyakran "szívinfarktus közeli érzést" éltünk meg az ilyen kapcsolódásokkor, hiszen felfoghatatlan energiák kapcsolódnak ilyenkor egybe.
Ha még sokkal kijjebbi, akár poláris, akár duális személyiségrétegeiben meghatározott volt az illető, és még nem igazán jutott be a szívközpontjába, azok viszont szinte semmit nem ismertek fel egymásból energetikailag.
 
 
2013. januárjában ledemóztatták a magasabb perspektíváink egy kis csoporton keresztül, hogy melyik tudati meghatározottságban hogyan kapcsolódunk egymáshoz, hogyan támasztjuk egymást.
 
3 nagy fázis van.
 
Az első a poláris (anyu-apu-kollektív tudati), ellentétes pólusok hiánytudati kapcsolatai. 
 
Az ezt követő kapcsolódások a duális, kettészakadt lélekrészek mentén jönnek létre (, itt történhet az első nagy váltás az életünkben, munkahely elvesztése, párkapcsolati váltás, elindulás a spirituális önmegismerés útján)
 
Mind két esetben jellemző a külső támaszték, akik körülvesznek minket,
 
a poláris támasztékaink, kapcsolatainkban nagy feszültség, nagy ellentét van jelen,
 
a duális kapcsolódásainkban leginkább a fájdalmas lélekrészek mentén támasztjuk egymást, vagy a közös spirituális hitrendszerek mentén.
 
A harmadik fázisban, ezekről a támasztékokról leválva önmagunkban válunk Teljessé.
 
A saját magunkba, a saját tengelyünkbe állva, mások támasztékai, kiegészítései nélkül állunk meg.
 
A harmadik fázisban tudunk az eredetmag társainkkal kapcsolódni, és ott már csak a szíven keresztül kapcsolódunk, minden más korábban ismert kapcsolódási mód elhagyásra kerül.
 
 
Azt is láttuk, hogy hiába dolgozott már esetleg valaki nagyon sokat magán, amíg ezek a támasztékok nem lettek tudatosítva, vagy amíg nem tudta, hogy mi is van, lehet ehelyett, addig nem biztonságos elengedni a támasztékokat valósan.
 
Így érezhetjük azt, hogy csak dolgozunk, dolgozunk magunkon, és mintha még sem változna semmi kívül.
 
Akkor lesz biztonságos az előző tudati fázisok kapcsolódásairól ténylegesen, valósan leválni, ha már tudjuk, hova kötődik át helyette a meghatározottságunk.
 
Akkor tudunk és csak addig haladni magunkban, ameddig és ahol a minket körülvevő esetleges kísérő tudatosságok is valósan tartanak.
 
A valódi képességeink, készségeink nem tudnak addig betöltődni, elhívódni, míg poláris, vagy duális tudati, személyiségbeli meghatározottságban vagyunk, mert vagy ez van, vagy az.
 
Addig önmagukat, a valódi eredetenergiánkat is amolyan csatornázásként használjuk, kívülről, vagy tudattalanul vagyunk lökdösve, amit intuícióként érzékelhetünk.
 
Amikor ezt az energetikai kapcsolódás "játékot" lejátszatták velünk, még többen nem ismerték az eredetnevüket.
 
Majd egy év kellett hozzá, hogy felismerjük, megérthessük, miért azok kapcsolódtak egymáshoz a harmadik fázisban, akik, miután mindenkinek megjött az eredetneve.
Ekkor válhatott tudatossá számunkra, hogy a szíven keresztüli harmadik kapcsolódási fázisban bizony mind ugyan azzal az eredetnévvel bírtak.
 
 
 
Ez egy teljesen ÚJ felfedezése magunknak, a kapcsolódási módjainknak, az egymásra hatásnak.
 
Sokkal, de sokkal messzebbre és magasabb, tágabb valóságérzékelés nézőpontba visz. 
 
Az élet máshogyan is lehet egy csodás játékos felfedezés számunkra, ha ezt választjuk az eddigi történetünk helyett.  
 
A legtöbb ember másokat másolva, csordaszellemben próbál meg az eddigi hitrendszerek szerint sikert, bőséget, és ugyan olyan dolgokat létre hozni, amiket már többször létrehozott, vagy mások hoztak létre, és ő is szeretné ezt megélni.
 
Aki már úgy érzi kijátszotta magát az eddig ismert módokon, vállalkozás, üzlet, pénzkeresés, család alapítás, diplomák, végzettségek szerzése, jó munkahelyek szerzése, eddig ismert boldogságot hozó párkapcsolati modellek tapasztalása, vagy esetleg pénztelenség, munkanélküliség, szegénység, betegség, túlélési üzemmódok, megélhetési kényszerek, akkor azoknak szívesen mutatunk új játékokat.
Amilyen bizony még nem volt.
 
Az emberiség nagyobb része elékezett az eddig ismert módú történeteinek a végére, nem csak egyedi szinten, de az eddig ismert vállalkozási formák is, a kereskedelem eddig ismert módjai, a szolgáltatás nyújtások eddig ismert módjai, a szolgáltatások igénybevételeinek módjai, a szükséglet kielégítési módok, egyáltalán a szükségletek minőségében, milyenségében is sokan már mást és máshogy szeretnének megélni, megtapasztalni.
A poláris világunk záródik, a mentális, gondolati stuktúrák bomlanak, és kollektíven Földanyánkkal együtt egy új minőségű és új törvényszerűségeknek megfelelő játékba fogunk szépen lassan átoldódni.
 
Természetesen ez nem egyszerre történik az egész emberiséggel. 
 
Ez a felhívás azokhoz szól, akiknek esetleg már elfogyott az eddig ismert élettere, vagy már teljesen megrekedtek ebben a jellegű tapasztalásban, akiket már nem hoz lázba, hogy újra szerzési, birtoklási játékot játszanak, vagy látványos sikereket érjenek el valami eddig ismert módon.
 
Szeretnék olyan új módú önmagatok felfedezése játékot mutatni, együtt előhívni, kísérletezni, amit eddig nem tapasztalhattatok.
Ehhez első körben szeretnék az eddig felhalmozott tudásainkat, képességeinket egymással kölcsönösen megosztani, majd a teremtő-tudatosságú energiáinkat összeadva új tereket, kapcsolódásokat létrehozni.
 
Sokan kísérleteztek már önfenntartó életközösségekkel, nagyobb csoportokban együttéléssel, az oktatás, együtt tanulás különböző alternatíváival.
 
Sok fajta zseniális kezdeményezést, csoportot figyeltünk meg az elmúlt évek alatt, és azt látjuk, nagyon sok gyakorlati tapasztalat gyűlt össze ezen bátor, úttörő kezdeményezők által mindenféle témában.
Legyenek azok technológiák, gazdálkodás, kereskedelem, önfenntartás, önmegismerés...
 
Az elmúlt 20-25 évet, egy amolyan átmeneti, tapasztalatszerzési, gyakorlatozási időszaknak mondhatjuk ebből a szempontból.
A különböző témák, tudatossági szintek eddig egy közös érdeklődési kör, közös hitrendszeri csoport szerint tagozódtak.
 
Szeretnénk ezeket az eddigi tematikus, vagy teremtő tudatfázis szinteket egy átfogóbb, más nézőpontba átsegíteni, és egy mindenki számára közös, egységes kapcsolódási támpontot adni, ahol minden szintű elkülönülés értelmét veszti.
 
Ez a közös pont bizony a Szív.
 
Szíve mindenkinek van.
 
Annak is akinek be van zárva, annak is, akinek fáj, annak is, aki már a szívében él.
 
Ezek csak éppen aktuális állapotok, amin mindenkit könnyű szerrel lehet átsegíteni, ha olyanokkal találkozik, akik a szíven keresztül kapcsolódnak egymáshoz.
 
A szívünkben egyszerűen eltűnnek a különbségek, a bőrszín, a nemek, az életkor, a tudatosság, a címkék, titulusok, egyszerűen semmilyen gondolati struktúra, minősítés sincs jelen.
 
Azok az emberek, akik már képesek szívben összekapcsolódni, hatnak a többi embertársukra is, és mint a mágnes vonzzák magukhoz a többieket, akár tudattalanul is. 
 
Erre is sok kísérletet végeztünk az elmúlt évek alatt.
 
Ezzel az Új Tudatosságú, nézőpontú nyitottsággal egy tágabb, nagyobb családba, közösségi összerendező erőbe oldódhatunk be, túl a genetikai családunkon túl.
 
Nem az a cél, hogy teljesen elhagyjuk és leváljunk fizikailag a genetikai családunkról, hanem hogy kinyíljunk egy tágabb és még eredendőbb lélekcsaládi összekapcsolódásra, együttélési, együttműködési módra.
 
A szívünkön keresztül minden lélekcsaláddal, és minden eredetenergia minőséggel sokkal közvetlenebb, valódibb, együttműködőbb kapcsolatunk lehet, ami túlmutat az egyéni érdekeken, a családi közösségi érdekeken.
 
Szívből kívánom, hogy mindenki találja meg a lélekcsaládját, eredetmag társait, lélekpárjait, isteni kiegészítő párjait, ikerlángjait ezzel a fajta tudatossággal, nyitottsággal.
 
Shana