Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Shogun

OMAR TA SATT  kedves  SHOGUN !

A te esszenciád, melyet a Földön fénylényként magadban hordasz, az Univerzumban egy energiamezőbe van lehorgonyozva. Ezt az energiamezőt a szellemi világ az Eredetként határozza meg. Ez az Eredet mindent magában foglal, a te komplett mátrixodat, valamint a feladatot, amiért ez az energiamező létrejött. Egyszer ebből az energiamezőből egy rész lehasadt, hogy önmagát különböző módokon megismerje és inkarnálja. Ez az Isteni Mag, melyet magadban hordasz. Ő egyedülálló (egyedi) és ő biztosítja a személyiségedet, a tulajdonságaidat és Isteniségedet. Ezt az Eredetet, akitől származol, az Univerzumban a Kozmikus Szüleid teremtették.

Kozmikus Szüleid különleges ismertetőjeleket hordoznak magukban, és eredeted teremtési folyamata során ezeket neked továbbadják. Ez ahhoz hasonló, mint a földi szüleid esetében, akiktől bizonyos géneket örököltél. És ugyanúgy kapsz Kozmikus Szüleidtől részeket és tulajdonságokat.

Ez az üzenet sok tekintetben új. De maga az az információ, hogy minden embernek vannak Kozmikus Szülei, mindinkább elterjed az emberek között. Fontos azt is tudni, hogy minden Eredet a teremtésekor nevet kap, az Eredet-nevét.  Ennek a névnek semmiképpen nincs köze az angyal-névhez (Lélek-névhez). A 48 lépés alatt (ford: a Kryon iskola menete) újra és újra elmondjuk, mennyire fontos, hogy használd az eredet-nevedet, mert ez tartalmazza azt a rezgést, mely a DNS-ed kikódolja  és téged Isteni Önvalód tudatára ébreszt.

A magas Fény-Tanácsának 36 tagja átadta az üzenetet, hogy Lady Gaia emelkedő rezgése miatt a Kozmikus Szülők egyre erősebben hatnak és mindenek előtt a Fény Úttörői fogják Kozmikus Szüleik tulajdonságait erőteljesen érezni.

Gyakran kérdezik meg tőlem, miért vannak szellemi lényeknek különböző ismertetőjegyei. Ezt szeretném röviden ismertetni.

Az Univerzumban minden lénynek saját feladata van és egy sajátos rezgéssel rendelkezik. Miután minden lény közösen a szeretetben működik, egy egység jön létre, amihez te is kapcsolódsz. Én minden nap csatornázok Kryon-tanulók részére eredet-neveket, melyek jelentése: a kozmikus szülők és az eredet. Amióta a Fény Magas Tanácsa átadta az üzenetet, hogy a kozmikus szülők egyre erősebben hatnak, sok ember tudni szeretné, milyen jellegzetességeket hordoznak Kozmikus Szüleik. Ezért határoztam el, hogy a különböző kozmikus szülők tulajdonságait lejegyzem.

Tudnod kell, hogy különbség van a Valóság és a dualitás között. Igy lehetséges, hogy a tulajdonságok a Valóságban másként jelennek meg, mint a dualitásban. De minél többet tartózkodsz a Valóságban és minél jobban felveszed a Valóság rezgését, annál erősebben érezheted Kozmikus Szüleid jellegzetességeit, annál erősebben tudsz ennek kifejezést adni a dualitásban.

Sok ANA–t (Fényt) und TAN’ATARA-t (Életörömet) kívánok az olvasás során.
Sabine Sangitar

 

EGY FÉNYLÉNY SZÜLETÉSE

TE IS ÍGY TEREMTŐDTÉL

 

 

Két teremtő Angyalra van szükség, hogy egy Fény (lény) megteremtődjön. A Fényt hangfrekvenciával hozzák létre (nemzik), mely addig vibrál, amíg a Fény egy bizonyos nagyságot, mennyiséget el nem ér. Ekkor a Fényt különböző frekvenciák köszöntik. Öröm és szeretet ünnepet ülnek a tiszteletére.

 

A kozmikus Szülők egy membránba helyezik és elviszik a különböző bolygókhoz. Ott a Fény magához veszi a bolygók energiáját. Ezt a formálódás (alakulás) fázisának nevezzük. A Kozmikus Szülők állapítják meg, mennyi energiát vesz fel a mindenkori bolygókból. Semmi nem történik véletlenül. A Kozmikus Szülők tudják, mi célból hívták életre a Fényt.

Mondok egy példát:

Ha a Kozmikus Szülők a Fényt pl. a Szíriuszhoz viszik, és úgy döntenek, hogy ott hosszasabban időzzön, akkor nagyon sok gyógyító energiát vesz fel. A dualitásban ez azt jelenti, hogy ez az ember különleges gyógyító képességekkel rendelkezik.

 

Amint lezáródik a formálódás fázisa, a Fény egy saját eredeti (ősi) multidimenzionális hangsorral rendelkezik már. Ezt fogják az eredetnevének nevezni. A Szellemi világ elhatározta, hogy ezt a hangsort betűk formájában átadják az embereknek.

 

Végezetül a Fény (lény)-t a Kozmikus Szülők az Isteni Gondolatmezőhöz vezetik. Az Isteni Forrás egy tökéletes hangzást fűz hozzá. Ő áldáscseppekkel körülöleli a Fénylényt, melyet Isten leheletének nevezünk. A Szülők most az eredeti frekvenciába visszaviszik és az ő Fénylényüknek a legmagasabb energiájú, rezgésű hangzást kezdik énekelni.

Ezáltal egy összeolvadás történik. Mély szeretettel és egy eltéphetetlen kötelékkel kapcsolódik most össze a Fénylény a Kozmikus Szülőkkel. Az összeolvadás során kerül átadásra a Fénylénynek a Szülők tulajdonsága.

 

A folyamat itt befejeződik, és a Fénylényt megszabadítják a membrántól. Ezt a membránt a Kozmikus Szülők egy fénycsarnokba viszik, ahol megőrzik, amíg a Fénylény majd egy napon ismét vissza nem tér.

 

Amikor te egy inkarnáció után visszatérsz az Univerzumba, a Kozmikus Szüleid fogadnak, és elvezetnek a membránodhoz.  A membránban tárolódik el minden, amit ebben az inkarnációdban megéltél.

 

 

( Forrás: Sabine Sangitar: Az eredetnevek könyve / 2009 /

a német eredetiből fordította: Mélvin-Maja)

 

 

 

 

 

 

 

Olvasd át figyelmesen és a közben jelentkező érzéseiddel összegezd a végén.
Használd sokszor nevedet ( mondd ki magadban, vagy amikor tudod hangosan is sokszor), ezzel egyre inkább bevonzod eredeted energiáját.

 

Eredetneved:                          SHOGUN

Neved jelentése:                     A SÁRKÁNYISTEN

Kozmikus Szüleid:                 SHIVA és SHAKTI

Eredeted frekvenciája:           SHEKINA

 

Kozmikus Szüleid ebbe a névbe mindent elhelyeztek, ami Téged jelent:

 

Összes képességedet, feladatodat, és összes erődet. Minél inkább összekapcsolódsz neveddel, annál jobban fogod eredet energiádat érezni.( néha mondd ki, figyeld energiáját)

Alapvetően tudnod kell, hogy eredetedben egy rezgésből, hangból és színekből állsz. De esszenciád, eredeted mégis egyedülálló. Mindenesetre az emberi nyelv korlátozottságából fakadóan egy név, mely az eredetet fejezi ki, számtalan jelentést hordozhat. De esszenciád teljesen egyedi ( az egész Univerzumban csak egy van belőled és minden lény ezen a néven ismer Téged)

 

 

ELEMZÉS

Sabine Sangitar: „Az eredetnevek könyve” alapján (fordítás: Mélvin-Maja)

 

EREDETED ENERGIÁJA  - SHEKINA

 

Shekina eredetmezője egy nőies, tiszta, színtiszta isteni mező.

Sokáig nem értettem, miért származott oly sok férfi ebből a nőies eredetmezőből. Hogy ez érthető legyen, messze vissza kell menni az eredet történetébe.

Amikor Lucifer az isteni Merkabától elvált, és mint üstökös jégeső 387 bolygóra betört és a mélybe rántotta őket, akkor bolygónk férfi energiájának nagy részét a mélybe rántotta. Nagyon sok nőies energiára volt szükség ennek ellensúlyozására. A korábbi korszakokban sokkal keményebb volt, mint most. Az arany korszakban sok férfit a fény harcosaként tetemtettek, hogy a fényért harcoljanak. Shekina energiájából sok női energiát kaptak, melyet elhoztak a Földre. Ezért sok férfi érzi Shekina eredete által összezavarodottnak magát.

Egyrészről a harci energiát érzik magukban. Másrészről ezek a férfiak nagyon sebezhetőek és érzékenyek. Én, Sabine Sangitar mély elismerésemet szeretném kifejezni, mert tudom, milyen nehezükre esik ezt a belső szétszakítottságot kibírni. Oly sokat tettetek a Földért és tesztek még most is.

 

 

 

SZÜLEID NEVÉNEK ELOHIM-Nyelv ELEMZÉSE

 

Az Elohim nyelve

 

Az Univerzumban a Fény(lény)ek vibráló hangok által értik meg egymást. Az Elohim nyelvét nem kizárólag csak az Elohim területén használják, hanem ott teremtették meg és szerte az egész Univerzumban használják.

Minden egyes betű egy meghatározott tulajdonságot és energiát képvisel.

Mit jelent ez számunkra?

Emberi értelmünkkel nem tudjuk teljes mélységében felfogni. Ami számunkra fontos, hogy az egyes betűk jelentéséből fel tudod mérni, mit jelent egyes angyalok, vagy kristályok neve, ezt az energiát aztán a magad számára hasznosíthatod.

 

SHIVA ÉS SHAKTI

Shiva és Shakti jellegzetességei a szándék, világosság (tisztaság), bizalom és erő.
Ez a dualitásban azt jelentheti, hogy ilyen eredetű emberek gyakran állnak harcban magukkal és másokkal. Gyakran kételkednek és nagyon szigorúak magukkal.

Amint kiáradnak, és mindinkább felébrednek, ők azok az emberek, akik egy ügyért nagy szeretettel és odaadással harcolnak. Meglepő türelemmel és kevés félelemmel rendelkeznek.

SHIVA

Shiva egy Isten státuszába emelkedett. Tulajdonságai a tiszta szándék, a tett bátorsága, béke és  nagylelkűség.

Shiva transzformálja, átalakítja az egót és segít a léleknek feladatát beteljesíteni. Ő elhozza azt a felismerést, hogy csak a Valóság működik. A dualitásban ez azt jelentheti, hogy Shíva gyermekei gyakran állnak harcban önmagukkal és másokkal. Ők sokszor kételkednek és nagyon szigorúak önmagukhoz.

Amint felébrednek és kitágulnak, ők azok, akik egy ügyért nagy szeretettel és odaadással harcolnak. Csodálatra méltó türelemmel rendelkeznek és csak kevés félelem van bennük.

 

Shiva : neve a következő energiákat hordozza: ( az Elohim nyelve szerint)

 

S          Gondoskodó szeretet

H:        Utazó ( kiterjedő) szeretet

I:         Kísérő (követő, veled tartó) szeretet

V:        Koronázó szeretet

A:        Áradó szeretet

 

SHAKTI

 

Shakti tulajdonságai a lágyság, gondoskodás, akarat és szándék.

 

Shakti:

neve a következő energiákat hordozza: ( az Elohim nyelve szerint)

 

S          Gondoskodó szeretet

H:        Utazó ( kiterjedő) szeretet

A:        Áradó szeretet

K:        Mágneses szeretet

T:         Odaadó szeretet

I:         Kísérő (követő, veled tartó) szeretet

 

           SHIVA és SHAKTI

 

A neved  SHOGUN betűinek kibontott jelentése:

(Shekina frekvenciájának abc jelentése szerint)

 

 

Különösen  jelentős az 1. 2. és az utolsó betű!

Az S: a megteremtésed alapja, az O a legfontosabb tulajdonságod, az N az összes inkarnációd alap témáját jelenti.

Ezek a kiemelt fontosságú betűk azok, melyeknél a tulajdonság a Felső Énedtől ered ( az Atya, vagy a Fiú univerzumtól, tehát Melek Metatron, vagy Jézus Christus, de csupán egyikük energiájából. Próbálj ráérezni, melyiküket érzed közelinek, de az eredetnév beavatásnál is megkaphatod, ha előtte nem érzed biztosan.

 

Eredetneved első betűje hordozza teremtésed lenyomatát és megmutatja, miért teremtődtél meg. A második betű a legnagyobb képességed lenyomata. Ez a képesség felel meg legnagyobbrészt feladatodnak. Az utolsó betű olyan lenyomatot tartalmaz, mely az összes inkarnációdban jelentős szerepet játszik. Újra és újra erre vagy hivatott. Utolsó betűddel ebben az életben is konfrontálódsz. Ha te pl. korábbi inkarnációid során sokat dolgoztál utolsó betűd témájával, akkor ez most energetikailag nagyon feltöltött és nagyon hatékony lehet.

Ezeknél mutatkozik meg Legfelső Éned hatása, ezeket tőle kaptad. (Ő teremtésed harmadik energiája)

 

S:        A teremtés (manifesztáció) mestere: (Megteremtésed alapja, oka)

            Hordozod azt a képességet, hogy a Földön az öreg istenek értékes energiáit manifesztálni tudod. Ez azonban azt is jelenti, hogy inkarnációid egyikében mágikus képzést kaptál, és rendelkezel egy mágikus színsugárral.

 

H:        Hűség: (Legfontosabb képességed)

            A hűség az a képesség, hogy eredet energiáddal a Földön teríteni tudod az energiákat.

 

O:        Tiszta szándék:

            A tiszta szándék azt jelenti, hogy felelősséget vállalsz tevékenységedért, folyamatokat élsz át a nélkül, hogy kétségek ébrednének fel. A szellemi világ felismeri a tiszta szándékot fénytestedben és minél tisztább a szándék, annál inkább tudnak működni az angyalok.

 

G:       Gyógyító energiák csatornája.

            Egy gyógyító képességeit hordozod.

 

 

U:        Sugárzó erő

            Hordozod azt a képességet, hogy az öreg istenek erejét intenzív színek formájában befogadod és elhozod az emberekhez.

 

 

N:        Bátorság: (Minden inkarnációd témája)

Nagyon boldog lehetsz, hogy ezzel a képességgel rendelkezel. Pontosan a spirituális munkához szükséges sok bátorság. Bátorság, hogy üdvözölni tudd a változásokat. Bátorság a kollektív energiákból való lekapcsolódáshoz. A kérdésre, hogy némely dolog miért nem úgy megy, ahogy kellene, én azt mondom: Szükséges egy lépés. Ez egy olyan lépés, amit senki nem tud helyetted megtenni. Ez a bátorság lépése.

 

Ezen tudás befogadásához sok erőt és örömet kívánok, ELEXIER-ben,

Sabine Sangitar  és  ÉvaMaja

 

 

Cikkek

Shogunokkal végzett munkáim Shanaként, közös szellemi termékeink, munkáink

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Shogun | 0 Hozzászólások: