Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Nama’El’Shijas Mojzes Lajos eredet Rómában (eredetének részletezése) Ki Ő eredetben? Miért Ő volt ott?

 

 

lajos-feri-kivagott.jpgNama’El’Shijas Mojzes Lajos eredet Rómában (eredetének részletezése) Ki Ő eredetben? Miért Ő volt ott?

JUDIT SHANA PÁSZTOR·2017. SZEPTEMBER 24.

OMAR TA SATT, (üdvözlés Elohim-fény nyelven) kedves Lajos - Nama’El’Shijas!

Sabine Sangitar lecsatornázta számodra az eredetnevedet, a Kozmikus Szüleidet, és a Származásod Frekvenciáját.

Az erdetneved: Nama’El’Shijas

Jelentése: Aki a Földön a békét hordozza

Kozmikus Szüleid: Ashtar Sheran és Sherin

Származásod frekvenciája: Angyalok Frekvenciája

A te esszenciád, melyet a Földön fénylényként magadban hordasz, az Univerzumban egy energiamezőbe van lehorgonyozva. Ezt az energiamezőt a Szellemvilág az Eredetként határozza meg. Ez az Eredet mindent magában foglal, a te komplett mátrixodat, valamint a feladatot, amiért ez az energiamező létrejött.

Egyszer ebből az energiamezőből egy rész lehasadt, hogy önmagát különböző módokon megismerje és inkarnálja. Ez az Isteni Mag, melyet magadban hordasz. Ő egyedülálló (egyedi) és ő biztosítja a személyiségedet, a tulajdonságaidat és Isteniségedet. Ezt az Eredetet, akitől származol, az Univerzumban a Kozmikus Szüleid teremtették.

Kozmikus Szüleid különleges ismertetőjeleket hordoznak magukban, és eredeted teremtési folyamata során ezeket neked továbbadják. Ez ahhoz hasonló, mint a földi szüleid esetében, akiktől bizonyos géneket örököltél. Ugyanígy kapsz Kozmikus Szüleidtől részeket és tulajdonságokat.

Ez az üzenet sok tekintetben új. De maga az az információ, hogy minden embernek vannak Kozmikus Szülei, mindinkább elterjed az emberek között.

Fontos azt is tudni, hogy minden Eredet a teremtésekor nevet kap, az Eredet-nevét.

Ennek a névnek semmiképpen nincs köze az angyal-névhez (Lélek-névhez). A 48 lépés alatt (ford: a Kryon iskola menete) újra és újra elmondjuk, mennyire fontos, hogy használd az eredet-nevedet, mert ez tartalmazza azt a rezgést, mely a DNS-ed kikódolja, és téged Isteni Önvalód tudatára ébreszt.

A magas Fény-Tanácsának 36 tagja átadta az üzenetet, hogy Lady Gaia emelkedő rezgése miatt a Kozmikus Szülők egyre erősebben hatnak és mindenek előtt a Fény Úttörői fogják Kozmikus Szüleik tulajdonságait erőteljesen érezni.

Gyakran kérdezik meg tőlem, miért vannak szellemi lényeknek különböző ismertetőjegyei. Ezt szeretném röviden ismertetni.

Az Univerzumban minden lénynek saját feladata van, és egy sajátos rezgéssel rendelkezik. Miután minden lény közösen a szeretetben működik, egy Egység jön létre, amihez te is kapcsolódsz.

Én minden nap csatornázok Kryon-tanulók részére eredet-neveket, melyek jelentése: a kozmikus szülők és az eredet. Amióta a Fény Magas Tanácsa átadta az üzenetet, hogy a Kozmikus Szülők egyre erősebben hatnak, sok ember tudni szeretné, milyen jellegzetességeket hordoznak Kozmikus Szüleik. Ezért határoztam el, hogy a különböző Kozmikus Szülők tulajdonságait lejegyzem.

Tudnod kell, hogy különbség van a Valóság és a dualitás között. Így lehetséges, hogy a tulajdonságok a Valóságban másként jelennek meg, mint a dualitásban. De minél többet tartózkodsz a Valóságban és minél jobban felveszed a Valóság rezgését, annál erősebben érezheted Kozmikus Szüleid jellegzetességeit, és annál erősebben tudsz ennek kifejezést adni a dualitásban.

A szüleid mindent beletettek ebbe a névbe, ami te vagy:

Az összes képességedet, feladatodat, és minden erődet. Minél jobban összekötődsz a neveddel, annál jobban fogod ezt az eredetenergiát érezni.

Alapvetően tudnod kell, hogy eredetedben rezgésből, hangból, és színből állsz. De az esszenciád egyedülálló az univerzumban.

Mindenesetre az emberi nyelv behatároltságából kifolyólag egy névnek, ami az eredetet fejezi ki, több különböző jelentése is lehet. De az esszencia egyedülálló.

Sok erőt és örömöt kívánunk neked ezzel az átadással!

Sabine - Sangitar

és a SHIMAA csapata

EGY FÉNYLÉNY SZÜLETÉSE

TE IS ÍGY TEREMTŐDTÉL

Két teremtő Angyalra van szükség, hogy egy Fény (lény) megteremtődjön. A Fényt hangfrekvenciával hozzák létre (nemzik), mely addig vibrál, amíg a Fény egy bizonyos nagyságot, mennyiséget el nem ér. Ekkor a Fényt különböző frekvenciák köszöntik. Öröm és szeretet ünnepet ülnek a tiszteletére.

A kozmikus Szülők egy membránba helyezik és elviszik a különböző bolygókhoz. Ott a Fény magához veszi a bolygók energiáját. Ezt a formálódás (alakulás) fázisának nevezzük. A Kozmikus Szülők állapítják meg, mennyi energiát vesz fel a mindenkori bolygókból. Semmi nem történik véletlenül. A Kozmikus Szülők tudják, mi célból hívták életre a Fényt.

Mondok egy példát:

Ha a Kozmikus Szülők a Fényt pl. a Szíriuszhoz viszik, és úgy döntenek, hogy ott hosszasabban időzzön, akkor nagyon sok gyógyító energiát vesz fel. A dualitásban ez azt jelenti, hogy ez az ember különleges gyógyító képességekkel rendelkezik.

Amint lezáródik a formálódás fázisa, a Fény egy saját eredeti (ősi) multidimenzionális hangsorral rendelkezik már. Ezt fogják az eredetnevének nevezni. A Szellemi világ elhatározta, hogy ezt a hangsort betűk formájában átadják az embereknek.

Végezetül a Fény (lény)-t a Kozmikus Szülők az Isteni Gondolatmezőhöz vezetik. Az Isteni Forrás egy tökéletes hangzást fűz hozzá. Ő áldáscseppekkel körülöleli a Fénylényt, melyet Isten leheletének nevezünk. A Szülők most az eredeti frekvenciába visszaviszik és az ő Fénylényüknek a legmagasabb energiájú, rezgésű hangzást kezdik énekelni.

Ezáltal egy összeolvadás történik. Mély szeretettel és egy eltéphetetlen kötelékkel kapcsolódik most össze a Fénylény a Kozmikus Szülőkkel. Az összeolvadás során kerül átadásra a Fénylénynek a Szülők tulajdonsága.

A folyamat itt befejeződik, és a Fénylényt megszabadítják a membrántól. Ezt a membránt a Kozmikus Szülők egy fénycsarnokba viszik, ahol megőrzik, amíg a Fénylény majd egy napon ismét vissza nem tér.

Amikor te egy inkarnáció után visszatérsz az Univerzumba, a Kozmikus Szüleid fogadnak, és elvezetnek a membránodhoz. A membránban tárolódik el minden, amit ebben az inkarnációdban megéltél.

( Forrás: Sabine Sangitar: Az eredetnevek könyve / 2009 / a német eredetiből fordította: Mélvin-Maja)

Angyalok Frekvenciája

Az Angyalok Frekvenciája a legnagyobb mező az univerzumban. Néhány teremtőangyal teremt fényt az Angyalok Frekvenciájában is és az Elohim mezőjében is. Ez a fény küldetésének a függvénye, akit megteremtenek, és aki így veheti fel a szükséges eredet energiát. Az Angyalok Frekvenciájából származó embereknek nagyon sok képességeik vannak. Legtöbbször jó földelésükkel tűnnek ki, valamint kötelességtudóak, és megbízhatóak.

SZÜLEID NEVÉNEK ELOHIM-Nyelv ELEMZÉSE

9. FEJEZET: Az Elohim nyelve

Sabine Sangitar: „Az eredetnevek könyve” c. könyvből ( Fordítás: Mélvin-Maja)

Az Univerzumban a Fény(lény)ek vibráló hangok által értik meg egymást. Az Elohim nyelvét nem kizárólag csak az Elohim területén használják, hanem ott teremtették meg és szerte az egész Univerzumban használják.

Minden egyes betű egy meghatározott tulajdonságot és energiát képvisel.

Mit jelent ez számunkra?

Emberi értelmünkkel nem tudjuk teljes mélységében felfogni. Ami számunkra fontos, hogy az egyes betűk jelentéséből fel tudod mérni, mit jelent egyes angyalok, vagy kristályok neve, ezt az energiát aztán a magad számára hasznosíthatod.

Adonai Ashtar Sheran

Képességei: a struktúrák rendezése, igazságosság, bátorság, és a nőies és férfias energiák kiegyenlítése.

Betűinek az Elohim abc szerinti jelentései:

A - Folyó/ Áradó szeretet

S - Gondoskodó szeretet

H - Utazó/ Veled tartó szeretet

T - Odaadó szeretet

A - Folyó/ Áradó szeretet

R - Védelmező szeretet

S - Gondoskodó szeretet

H - Utazó/ Veled tartó szeretet

E - Strukturált szeretet

R - Védelmező szeretet

A - Folyó/ Áradó szeretet

N - Megáldó szeretet

Sherin

Képességei: bölcsesség, szépség, ragyogás, és az emberek kísérése, akik az aspektusaikkal a valóságba utaznak.

S - Gondoskodó szeretet

H - Utazó/ Veled tartó szeretet

E - Strukturált szeretet

R - Védelmező szeretet

I - Kísérő szeretet

N - Megáldó szeretet

A neved SHIJAS betűinek kibontott jelentése:

(Az Angyalok Frekvenciája abc jelentése szerint)

Eredetneved lenyomatok hangsora. Az eredetnevek átadása a Szellemi világ által biztosított lehetőség, hogy számodra egy név hangzásán keresztül ezt elhozzák neked. Minden betűnek külön jelentése van.

Különösen jelentős az 1. 2. és az utolsó betű!

Az S: a megteremtésed alapja, a H: a legfontosabb tulajdonságod, az S: az összes inkarnációd alap témáját jelenti.

Ezek a kiemelt fontosságú betűk azok, melyeknél a tulajdonság a Felső Énedtől ered (az Atya, Anya vagy a Fiú univerzumtól, tehát Melek Metatron, Shakti, vagy Jézustól ( Lord Sananda), de csupán egyikük energiájából. Esetleg próbálj ráérezni, melyiküket érzed közelinek, de a beavatásnál megkapod.

Eredetneved első betűje hordozza teremtésed lenyomatát és megmutatja, miért teremtődtél meg.

A második betű a legnagyobb képességed lenyomata. Ez a képesség felel meg legnagyobbrészt feladatodnak.

Az utolsó betű olyan lenyomatot tartalmaz, mely az összes inkarnációdban jelentős szerepet játszik. Újra és újra erre vagy hivatott. Utolsó betűddel ebben az életben is konfrontálódsz. Ha te pl. korábbi inkarnációid során sokat dolgoztál utolsó betűd témájával, akkor ez most energetikailag nagyon feltöltött és nagyon hatékony lehet.

Ezeknél mutatkozik meg Legfelső Éned hatása, ezeket tőle kaptad. (Ő teremtésed harmadik energiája)

S – Gyógyítás csatornája – megteremtettséged alapja

Egy gyógyító képességeit hordozod.

H – A mentális sík gyógyítása – a legfontosabb képességed

Rendelkezel a képességgel, hogy mentális síkon gyógyíts. Természetesen más síkokon is tudsz gyógyítani, ezért ez sokkal inkább jelenti azt, hogy hogy már egy szeretetteljes beszélgetés által gyógyulást hozol.

I – Férfias energiahordozó

Nemedtől függetlenül hordozod a képességet, hogy férfias energiát hozz a földre. A férfias energia bátorságot, erősítést, és erőt hordoz. Ha pl. gyógyító üléseket tartasz, fókuszáld a figyelmed a férfias energiára.

J - Szabadság

Ezzel a jellemzővel az a képességed, hogy elhozd a szabadság energiáját. A régi mintáktól való megszabadulásét, amelyek már nem szolgálnak bennünket többé, szabadságot az egyéni és a kollektív gondolkodásban.

A – Energia átalakítás

Rendelkezel a képességgel, hogy energiákat transzformálj. Ez gyakran már egy beszélgetés során megtörténik, anélkül, hogy ennek tudatában lennél. Ismerek fénymunkásokat, akik ezzel a képességgel rendelkeznek, és gyakran érzik magukat fáradtnak és kimerültnek, anélkül, hogy tudnák, miért. Ha valaki ezzel a képességgel rendelkezik, nagyon fontos a mindennapos földelés és tisztítás.

S – Gyógyítás csatornája – minden inkarnációd alaptémája

Egy gyógyító képességeit hordozod.

Nama’

A Nama egy olyan cím, amelyet a nagyon sok inkarnációban tanúsított fénnyel teli hatásért kapott valaki a szellemvilág különös honoráriumaként. A sok különböző korszakban a földön való hatás egészen másképpen nézett ki, mint manapság. Így egy fényharcos például az Atlantiszi világban a földi életének a bevetése során harcolt. Nagyon sok fájdalmat és megaláztatást kellett megélnie. Aki ezt a címet magkapta, nagy dolgot vitt véghez. A címet egy energetikai minta formájában ágyazták a merkabába. A megfelelő időben ez az energia a tudatba kerül majd.

El’

Ez a cím is arról árulkodik, hogy sok inkarnációban szolgált valaki egy különleges módon. Lehetséges, hogy pl. sok gyógyító üzenetet hozott az emberekhez, a földi életben való bevetése során. Ezt a címet energetikai mintaként a harmadik szembe ágyazták, és a megfelelő időben fog ez az energia a tudatba kerülni.

Az aposztróf

Egyszer az az üzenet jött a szellemvilágtól, hogy ha egy ember eredetnevében egy vagy több aposztróf szerepel, akkor neki egynél több feladata van. Azóta pontosabb információkat is kaptam ehhez.

Egyetlen fényt sem teremtenek több feladattal. A kozmikus szülőknek egyetlen okuk van, amiért egy fényt megteremtenek. Ő egy meghatározott hang, és csupán egyetlen feladatot tartalmaz. Ha egy fénynek, hogy teljesítse a feladatát két különböző képességre van szüksége, akkor azt egy különleges hang jelöli egy közöttes hangzó formájában. A szellemvilág ezt az eredetnévben aposztrófként adja tovább. Ez az aposztróf pedig egy színsugarat is jelöl.

Ha az aposztróf a cím után van, akkor ez az aposztróf azt jelenti, hogy a címhez egy színsugarat is kölcsönöztek.

Ezek az emberek az ő egészen sajátos módjukon szolgáltak ugyanis. A cím és a színsugár jelentése a sok időszakban való hatással összefüggésben pedig számunkra nem követhető. Ne ítélkezz! Nekem, Sangitarnak ebben az új időben hatalmas küldetésem van, pedig sem cím, sem színsugár nincs a minősítésemben. Csakis a mostani inkarnáció a fontos, és az aranykorban való hatás.

wp_20170920_14_48_08_pro.jpg

Shogun Orosházi Ferenc és Nama'El'Shijas Mojzes Lajos szellemi eredet szintű kapcsolódása

Judit Shana Pásztor elemzői magyarázat, miért Lajos Mojzes volt velünk Rómában:

Ott volt az indító teremtéshullámban 2012.11.22-én a Dobogókői Fénytemplomban, Orosházi Ferenc András-al együtt, ahol 47 ember együtthangzásában beraktuk azt a változás, átalakítói modellt Melek Metatron szellemi vezetésével , amivel aztán még az nap 13-an indultunk Rómába, mint előőrs. Ez bolygó szintű munka volt, amit Peruban Solara-val közösen végezetünk (11:11 Kapu nyitások)

Látszik a kozmikus eredetéből, a neve előtti külön címekből, hogy bizony sok gyakorlati tapasztalattal bíró eredet minőség, aki nagy szolgálatokat tett már korábbi korokban: Nama’

A Nama egy olyan cím, amelyet a nagyon sok inkarnációban tanúsított fénnyel teli hatásért kapott valaki a szellemvilág különös honoráriumaként. A sok különböző korszakban a földön való hatás egészen másképpen nézett ki, mint manapság. Így egy fényharcos például az Atlantiszi világban a földi életének a bevetése során harcolt. Nagyon sok fájdalmat és megaláztatást kellett megélnie. Aki ezt a címet magkapta, nagy dolgot vitt véghez. A címet egy energetikai minta formájában ágyazták a merkabába. A megfelelő időben ez az energia a tudatba kerül majd.

El’

Ez a cím is arról árulkodik, hogy sok inkarnációban szolgált valaki egy különleges módon. Lehetséges, hogy pl. sok gyógyító üzenetet hozott az emberekhez, a földi életben való bevetése során. Ezt a címet energetikai mintaként a harmadik szembe ágyazták, és a megfelelő időben fog ez az energia a tudatba kerülni.

3. J - Szabadság

Ezzel a jellemzővel az a képességed, hogy elhozd a szabadság energiáját. A régi mintáktól való megszabadulásét, amelyek már nem szolgálnak bennünket többé, szabadságot az egyéni és a kollektív gondolkodásban.

Ez az eredet minősége volt az egyik legfontosabb a közös eredetek teremtői közös feladatunkban. A régi vallási dogmából való mentális felszabadulás az eredeti, tiszta, kozmikus szellemi eredetig.

4.I – Férfias energiahordozó

Nemedtől függetlenül hordozod a képességet, hogy férfias energiát hozz a földre. A férfias energia bátorságot, erősítést, és erőt hordoz. Ha pl. gyógyító üléseket tartasz, fókuszáld a figyelmed a férfias energiára.

Azt hiszem nem kérdés, hogy hatalmas eredet szintű maszkulin energiával tartotta meg a csapatot végig, hihetetlen erő, stabilitás, megrengethetetlen tartással, megkísérthetetlen. Hatalmas ősbizalommal mertem Lajosra bízni magunkat.

21981784_1699260663441430_249985359_o.jpg

5. Hogy miért Lajos Mojzes eredet eenrgiájára volt szükség Shana minőségem mellett?

Mind a kettőnk megteremtése alapja, és legnagyobb képességünk a

S – Gyógyítás csatornája – megteremtettséged alapja

Egy gyógyító képességeit hordozod.

H – A mentális sík gyógyítása – a legfontosabb képességed

Rendelkezel a képességgel, hogy mentális síkon gyógyíts. Természetesen más síkokon is tudsz gyógyítani, ezért ez sokkal inkább jelenti azt, hogy hogy már egy szeretetteljes beszélgetés által gyógyulást hozol.

Így két oldalról, eredet szintű Női és Férfi oldalról hatalmas, eredet szintű Gyógyítás Csatorna Teret vagyunk képesek képzeni, amibe az egész bolygót vagyunk képesek együtt ketten befogni. Ebben az eredet szintű gyógyítási térben, mint legnagyobb és legfontosabb képességünk a mentál sík gyógyítása azt jelenti plasztikusan, hogy csilliárd módon, játékosan, fájdalommentesen vagyunk képesek komplett bolygónyi lakosságot akár percek alatt lehozni olyan mentális hitrendszerekről, csoporttudatokból, gondolati struktúra mintákból, amikben csapdába estek, megrekedtek, és amik már nem szolgálnak minket kollektíven, mint emberiség.

Shana-Nama'El'Shijas Szívkapu Nyitás átröhögés Öröm frekvenciába Eredet szinten a Rendbe Rezgetés megértés, megélés energia minta hanganyagunk:

https://drive.google.com/file/d/0B5Buqt0D4gEMQlpMTDRmN2ZTY28/view?usp=sharing

 

6. Gigantikus nagy tapasztalati, gyakorlati tudással rendelkezik nagylélekszinten, és jelen életében számos szellemi és lelki próbán ment keresztül mint Lajos, hogy eljusson idáig, megismerhesse önmagát egészen eredet szintig. A jelen életében a kifordult világunk számára ő csak “Lajos, a szegedi lakatos”, aki csendben, a háttérben, eddig láthatatlan módon végezte azt a kollektív szolgálatot, amire teremtve van, amiért a létbe hívódott, amire beszületett.

 

Itt az ideje, hogy azok kerüljenek a valós helyükre az isteni rendben, akik HITELESEK, valósak bizonyíthatóan, egészen eredet szintig.

Ezért is mentünk a Vatikánba, és fordítottuk ki a sarkából, ezt az eddigi hamis szellemi és lelki hatalmi rendszert. Mert erre vagyunk teremtve, képességünk is van rá, tudhatjuk is, és cselekedjük is az eredet tervünk szerint.

wp_20170921_13_40_58_pro.jpg

Assisinél leparkoltunk, és éppen Lajos eredet szintű emléktárának nyitásában segédkeztünk a többi eredettel együtt-egymásért.

folytatás hamarosan..

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.