Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Meerle

 

 

 

OMAR TA SATT, kedves ANDREA - MEERLE  !

 

A te esszenciád, melyet a Földön fénylényként magadban hordasz, az Univerzumban egy energiamezőbe van lehorgonyozva. Ezt az energiamezőt a szellemi világ az Eredetként határozza meg. Ez az Eredet mindent magában foglal, a te komplett mátrixodat, valamint a feladatot, amiért ez az energiamező létrejött. Egyszer ebből az energiamezőből egy rész lehasadt, hogy önmagát különböző módokon megismerje és inkarnálja. Ez az Isteni Mag, melyet magadban hordasz. Ő egyedülálló (egyedi) és ő biztosítja a személyiségedet, a tulajdonságaidat és Isteniségedet. Ezt az Eredetet, akitől származol, az Univerzumban a Kozmikus Szüleid teremtették.

Kozmikus Szüleid különleges ismertetőjeleket hordoznak magukban, és eredeted teremtési folyamata során ezeket neked továbbadják. Ez ahhoz hasonló, mint a földi szüleid esetében, akiktől bizonyos géneket örököltél. És ugyanúgy kapsz Kozmikus Szüleidtől részeket és tulajdonságokat.

Ez az üzenet sok tekintetben új. De maga az az információ, hogy minden embernek vannak Kozmikus Szülei, mindinkább elterjed az emberek között. Fontos azt is tudni, hogy minden Eredet a teremtésekor nevet kap, az Eredet-nevét.  Ennek a névnek semmiképpen nincs köze az angyal-névhez (Lélek-névhez). A 48 lépés alatt (ford: a Kryon iskola menete) újra és újra elmondjuk, mennyire fontos, hogy használd az eredet-nevedet, mert ez tartalmazza azt a rezgést, mely a DNS-ed kikódolja  és téged Isteni Önvalód tudatára ébreszt.

A magas Fény-Tanácsának 36 tagja átadta az üzenetet, hogy Lady Gaia emelkedő rezgése miatt a Kozmikus Szülők egyre erősebben hatnak és mindenek előtt a Fény Úttörői fogják Kozmikus Szüleik tulajdonságait erőteljesen érezni.

Gyakran kérdezik meg tőlem, miért vannak szellemi lényeknek különböző ismertetőjegyei. Ezt szeretném röviden ismertetni.

Az Univerzumban minden lénynek saját feladata van és egy sajátos rezgéssel rendelkezik. Miután minden lény közösen a szeretetben működik, egy egység jön létre, amihez te is kapcsolódsz. Én minden nap csatornázok Kryon-tanulók részére eredet-neveket, melyek jelentése: a kozmikus szülők és az eredet. Amióta a Fény Magas Tanácsa átadta az üzenetet, hogy a kozmikus szülők egyre erősebben hatnak, sok ember tudni szeretné, milyen jellegzetességeket hordoznak Kozmikus Szüleik. Ezért határoztam el, hogy a különböző kozmikus szülők tulajdonságait lejegyzem.

Tudnod kell, hogy különbség van a Valóság és a dualitás között. Igy lehetséges, hogy a tulajdonságok a Valóságban másként jelennek meg, mint a dualitásban. De minél többet tartózkodsz a Valóságban és minél jobban felveszed a Valóság rezgését, annál erősebben érezheted Kozmikus Szüleid jellegzetességeit, annál erősebben tudsz ennek kifejezést adni a dualitásban.

Sok ANA–t (Fényt) und TAN’ATARA-t (Életörömet) kívánok az olvasás során.
Sabine Sangitar

 

EGY FÉNYLÉNY SZÜLETÉSE

TE IS ÍGY TEREMTŐDTÉL

 

 

Két teremtő Angyalra van szükség, hogy egy Fény (lény) megteremtődjön. A Fényt hangfrekvenciával hozzák létre (nemzik), mely addig vibrál, amíg a Fény egy bizonyos nagyságot, mennyiséget el nem ér. Ekkor a Fényt különböző frekvenciák köszöntik. Öröm és szeretet ünnepet ülnek a tiszteletére.

 

A kozmikus Szülők egy membránba helyezik és elviszik a különböző bolygókhoz. Ott a Fény magához veszi a bolygók energiáját. Ezt a formálódás (alakulás) fázisának nevezzük. A Kozmikus Szülők állapítják meg, mennyi energiát vesz fel a mindenkori bolygókból. Semmi nem történik véletlenül. A Kozmikus Szülők tudják, mi célból hívták életre a Fényt.

Mondok egy példát:

Ha a Kozmikus Szülők a Fényt pl. a Szíriuszhoz viszik, és úgy döntenek, hogy ott hosszasabban időzzön, akkor nagyon sok gyógyító energiát vesz fel. A dualitásban ez azt jelenti, hogy ez az ember különleges gyógyító képességekkel rendelkezik.

 

Amint lezáródik a formálódás fázisa, a Fény egy saját eredeti (ősi) multidimenzionális hangsorral rendelkezik már. Ezt fogják az eredetnevének nevezni. A Szellemi világ elhatározta, hogy ezt a hangsort betűk formájában átadják az embereknek.

 

Végezetül a Fény (lény)-t a Kozmikus Szülők az Isteni Gondolatmezőhöz vezetik. Az Isteni Forrás egy tökéletes hangzást fűz hozzá. Ő áldáscseppekkel körülöleli a Fénylényt, melyet Isten leheletének nevezünk. A Szülők most az eredeti frekvenciába visszaviszik és az ő Fénylényüknek a legmagasabb energiájú, rezgésű hangzást kezdik énekelni.

Ezáltal egy összeolvadás történik. Mély szeretettel és egy eltéphetetlen kötelékkel kapcsolódik most össze a Fénylény a Kozmikus Szülőkkel. Az összeolvadás során kerül átadásra a Fénylénynek a Szülők tulajdonsága.

 

A folyamat itt befejeződik, és a Fénylényt megszabadítják a membrántól. Ezt a membránt a Kozmikus Szülők egy fénycsarnokba viszik, ahol megőrzik, amíg a Fénylény majd egy napon ismét vissza nem tér.

 

Amikor te egy inkarnáció után visszatérsz az Univerzumba, a Kozmikus Szüleid fogadnak, és elvezetnek a membránodhoz.  A membránban tárolódik el minden, amit ebben az inkarnációdban megéltél.

 

 

( Forrás: Sabine Sangitar: Az eredetnevek könyve / 2009 /

a német eredetiből fordította: Mélvin-Maja)


Sabine Sangitar tisztán halló médiumként Kozmikus Szüleidtől meghallgatta Eredetnevedet. Az alábbiakban minden kapcsolódó információt megtalálsz.

Az adatok alapján Éva-Mélvin-Maja elemezte nevedet Sangitar: „Eredetnevek Könyve” alapján.

 

Eredetneved:                        Meerle

Neved jelentése:                    Tündér megbízott

Kozmikus szüleid:                Kuthumi és Shakti

Származásod területe:          Angyalok Birodalma

 

Olvasd át figyelmesen és a közben jelentkező érzéseiddel összegezd a végén.
Használd sokszor nevedet (mondd ki magadban, vagy amikor tudod hangosan is sokszor), ezzel egyre inkább bevonzod eredeted energiáját.

 

Szüleid ebbe a névbe mindent elhelyeztek, ami Téged jelent:

 

Összes képességedet, feladatodat, és összes erődet. Minél inkább összekapcsolódsz neveddel, annál jobban fogod eredetenergiádat érezni.(néha mondd ki, figyeld energiáját)

Alapvetően tudnod kell, hogy eredetedben egy rezgésből, hangból és színekből állsz. De esszenciád, eredeted mégis egyedülálló. Mindenesetre az emberi nyelv korlátozottságából fakadóan egy név, mely az eredetet fejezi ki, számtalan jelentést hordozhat. De esszenciád teljesen egyedi ( az egész Univerzumban csak egy van belőled és minden lény ezen a néven ismer Téged)

 ELEMZÉS

 

Sabine Sangitar: „Az eredetnevek könyve” alapján (fordítás: Mélvin-Maja)

 

 

EREDETED ENERGIÁJA - ANGYALOK frekvenciája

 

Az angyalok frekvenciája a legnagyobb mező az Univerzumban. Néhány teremtő angyal egyaránt teremt Fényeket az angyalok frekvenciájában, és az Elohim frekvenciájában is. Ez attól a feladattól függ, amire a Fényt megteremtették. Azok az emberek, akik az angyalok frekvenciájából származnak, nagyon sok képességgel rendelkeznek. Jó földelésük révén emelkednek ki, megbízhatóak és kötelességtudóak.

 

SZÜLEID -KUTHUMI és SHAKTI-NEVÉNEK ELOHIM-Nyelv ELEMZÉSE

 

Az Univerzumban a Fény(lény)ek vibráló hangok által értik meg egymást. Az Elohim nyelvét nem kizárólag csak az Elohim területén használják, hanem ott teremtették meg és szerte az egész Univerzumban használják.

Minden egyes betű egy meghatározott tulajdonságot és energiát képvisel.

 

Mit jelent ez számunkra?

Emberi értelmünkkel nem tudjuk teljes mélységében felfogni. Ami számunkra fontos, hogy az egyes betűk jelentéséből fel tudod mérni, mit jelent egyes angyalok, vagy kristályok neve, ezt az energiát aztán a magad számára hasznosíthatod.

 

 

 

 

 

 

KUTHUMI

 

 

Jellemzője, hogy hangokon és színeken keresztül üzeneteket hoz az embereknek.

Kuthumi a természeti lények magasabb Isteni Énje. Ennek megfelelően Kuthumi által megteremtett emberek is nagyon mélyen kapcsolódnak a természeti lényekkel. Támogatja a 3. szem aktiválását is.

Kuthumi gyermekei gyakran keresik a természetet, ahol békét és harmóniát találnak. A szellemi világot és az állatokat sokszor közelebb érzik magukhoz, mint az embereket.

Ha felébredtek, ezen világokat közelebb tudják hozni az emberekhez és nagyon sok örömet hordoznak. Gyakran kötődnek a mágiához. Színeket és hangzásokat-hangokat érzékelhetően  fel tudnak fogni.

 

 

Kuthumi neve a következő energiákat hordozza: ( az Elohim nyelve szerint)

 

K         Magnetikus szeretet

U         Hatalomteljes szeretet

T          Odaadó szeretet

H         Utazó szeretet

U         Hatalom teljes szeretet

M        Bátor szeretet

I          Kísérő (követő, veled tartó) szeretet

 

 

 

 

SHAKTI

 

 

Shakti jellemzői a lágyság, gondoskodás, akarat és szándék.

Shakti a hordozó női erő. Ő a biztonság, a derűs kiegyensúlyozottság és a belső egyensúly anyai, hordozó elve. A szeretet által ismerteti meg a Szellem gyógyítását. Shakti egyben erőteljes és szeretetteljes is.  ( Ő a Teremtő női aspektusa)

A Shakti által megteremtett lények sok inkarnációban voltak tanítók és vezetők.

A dualitásban ezek az emberek sokszor azon a véleményen vannak, hogy túl keveset látnak és érzékelnek. Időnként az elméjük áll útjukban és némelyek nehezen hagyatkoznak az érzelmekre.

 

 

Shakti neve a következő energiákat hordozza: ( az Elohim nyelve szerint)

 

S          Gondoskodó szeretet

H         Utazó szeretet

A         Folyékony (áramló) szeretet

K         Magnetikus szeretet

T          Odaadó szeretet

I          Kísérő (követő, veled tartó) szeretet

 

 

 

 

A neved – MEERLE-  betűinek kibontott jelentése

(Az angyalok frekvenciájának abc jelentése szerint)

 

Különösen  jelentős az 1. 2. és az utolsó betű!

Az M: a megteremtésed alapja, az E: a legfontosabb tulajdonságod, az E:az összes inkarnációd alap témáját jelenti.

 

Ezek a kiemelt fontosságú betűk azok, melyeknél a tulajdonság a Felső Énedtől ered ( az Atya, Anya vagy a Fiú univerzumtól, tehát Melek Metatron, Shakti, vagy Jézustól ( Lord Sananda) , de csupán egyikük energiájából. Esetleg próbálj ráérezni, melyiküket érzed közelinek, de a beavatásnál megkapod.

 

Eredetneved első betűje hordozza teremtésed lenyomatát és megmutatja, miért teremtettél meg. A második betű a legnagyobb képességed lenyomata. Ez a képesség felel meg legnagyobbrészt feladatodnak. Az utolsó betű olyan lenyomatot tartalmaz, mely az összes inkarnációdban  jelentős szerepet játszik. Újra és újra erre vagy hivatott. Utolsó betűddel ebben az életben is konfrontálódsz. Ha te pl.korábbi inkarnációid során sokat dolgoztál utolsó betűd témájával, akkor ez most energetikailag nagyon feltöltött és nagyon hatékony lehet.

Ezeknél mutatkozik meg Legfelső Éned hatása, ezeket tőle kaptad. ( a harmadik energia)

 

Neved jelentése:  Tündér megbízott

Megvan a képességed, hogy a természet szellemeivel és az elementálokkal beszélj. Mélyen összekapcsolódtál a természettel. Kifejezetten olyan képességekkel rendelkezel, amivel az emberek auráját és fénytestét olvasni és értelmezni tudod.

 

M:       Megteremtésed alapja, oka

            Bátorság: boldognak érezheted magad, hogy ezzel a tulajdonsággal rendelkezel, hiszen épp a spirituális munka igényel nagy bátorságot. Bátorság ahhoz, hogy a változásokat üdvözölni tudd. Bátorság ahhoz, hogy leválj a kollektív energiákról. Arra a kérdésre, hogy bizonyos dolgok miért nem úgy zajlanak, ahogy kéne, azt mondom: szükség van egy lépésre. És ez egy olyan lépés, amit senki nem tehet meg helyetted.  Ez a bátorság lépése.

 

E:        Legmeghatározóbb képességed

Nemeslelkűség: (nagylelkűség) A nemeslelkűség olyan tulajdonság, amikor a embereket vagy a Földet önzetlenül, bármilyen ego nélkül segíted. Ez sok „akarás nélküli”, hátsó szándék nélküliséget igényel, és sok bátorságot.

 

E:        Nemeslelkűség: (nagylelkűség) A nemeslelkűség olyan tulajdonság, amikor a embereket vagy a Földet önzetlenül, bármilyen ego nélkül segíted. Ez sok „akarás nélküli”, hátsó szándék nélküliséget igényel, és sok bátorságot.

 

R:        Főpap(nő) energia

            Egy főpapnő nagyon speciális képességével rendelkezel. Energiát tudsz megemelni. De a legfontosabb ebben a képességben az a hatalom, hogy szeretet köteléket tudsz Luciferhez kapcsolni. Ez ebben az arany korszakban nagyon fontos és a felemelkedéshez mértékadó. Nagyon magas szerződésed van.

 

L:        Kegyelmi energia:  A kegyelmi energia hordozójaként  minden tevékenységed során a Földön ezt az energiát árasztod. Ez a legmagasabb Isteni energiával átitatott: Isten lélegzetével. Könnyedséget és örömet hoz, de szilárdságot és erőt is.

 

E:        Minden inkarnációd témája

Nemeslelkűség: (nagylelkűség) A nemeslelkűség olyan tulajdonság, amikor a embereket vagy a Földet önzetlenül, bármilyen ego nélkül segíted. Ez sok „akarás nélküli”, hátsó szándék nélküliséget igényel, és sok bátorságot.

 

Ezen tudás befogadásához sok erőt és örömet kívánok,ELEXIER-ben,

Sabine Sangitar  és  ÉvaMaja

 

 

Kryonfestival 2011 tavasz – 4
( Médium: Sangitar / www.kryonschule.de / Fordítás: Mélvin-Maja )


Lilly’Ana:     A Természeti Szellemek Kék Népének üzenete

 

 

Lilly’Ana vagyok. A Kék Néphez tartozom, a Természeti lények magas Erőihez. Kiválasztottak ma, hogy hozzátok beszéljek. És ez számomra nagy öröm és megtiszteltetés. Mert sokatokat újra felismerlek az energiátokról. Mert Avalon idejében én voltam a Tündérpapnő a kíséretemmel és az Arany, a Kék és Vörös Papnőket és Papokat szolgáltuk.

Szoros volt az együttműködésünk, szoros volt a ténykedésünk, mert a szertartások, melyeket Avalonban hajtottunk végre, nagyon sok időt igényeltek. Ha egy szeretetkötelék összekapcsolódott két ember között, amikor az arany Papnő a beavatást elvégezte, majd egész éjszakán keresztül zajlott egy szertartás, melyet a Kék Nép átvállalt. Nagyon hasznosak voltunk mágikus erőinkkel is.

Most pedig megtudtuk, hogy egy új Rend létezik a Földön. És mi szeretnénk, és szándékunkban áll kapcsolatba lépni veletek és ezzel a Renddel, és együtt dolgozni veletek. Szolgálatotokra mellétek állni, veletek együtt szertartásokat végezni. Át akarunk vállalni a munkáitokból és az energiákat szeretnénk erősíteni. De a legnagyobb kívánság - és itt az egész Kék Nép itt áll a hátam mögött, hogy a Papnők minket, a Kék Népet beavassanak a Fehér Rendbe. Hogy az energiamező bennünk is fellángoljon és mi a Kék Népből Fehér Néppé váljunk, ami a felemelkedés ezen idejében teljességgel és emelően, hordozóan tud hatni. Ez számunkra nagy megtiszteltetés lenne, és azok számára, akik nyitottak, energiájukban, szívükben, lelkükben késznek mutatkoznak, számukra felismerhetővé tesszük magunkat.  Ez egy nagy kérés felétek. Arany Papnők, és Papok, Kék Papnők és Papok, Vörös Papnők és Papok, avassátok be a Kék Népet a Fehér Rendbe. És mi benneteket szolgálva, szeretve, hordozva és védelmezve az oldalatokra állunk. Kísérni szeretnénk a fehér Papnőket és Papokat, egyesülni szeretnénk, kapcsolódni és csodákat véghezvinni. Érezd, érezd, Isteni Ember, hogy Te egykor Avalonban velünk együtt dolgoztál. Milyen elválaszthatatlan köztünk ez a kötelék.

És ez a bizalom kora, és sok üzenetet nem láthattok ugyan, de Ti vagytok kiválasztva arra, hogy érezzétek ezt az energiát. A szavak mögött az igazságot megérezzétek, az energetikai mintát érezzétek. Így érezhetitek és érzékelhetitek az én jelenlétemet is.

A számodra nagyon hasznosan fogunk tevékenységedben melletted állni. A mágikus erőkkel is működünk. Energiákat kapcsolunk össze a számodra.  Összegyűlünk körülötted.  Szerető energiákat adunk át neked, gazdagítunk téged. A Kívánságunk, a reményünk, a vágyunk az volt, amikor Avalonban ott maradtunk, hogy ez a korszak manifesztálódjon és mi ismét csatlakozni tudjunk hozzátok, hogy egyesüljünk veletek. Előkészítettek minket az új korszakra, az új tevékenységre és a Fehér Rendre.

Ha te egy Tündérkirálynőt a Fehér Rendbe beavatsz, ő kísérni fog téged. És amikor csak hívod, a számodra itt lesz.  

Avalon idejében a Kék Nép nélkül sok minden nem lett volna lehetséges, mert mi nagy sugárzó erővel tevékenykedtünk. Oly nagy szeretettel vagyunk irántad. És talán érzed, mit jelent épp most, hogy ezek az energiák újra egyesülnek.  Felszólítom a Fehér Papnőket és Papokat, szólítsatok minket, Tündérpapokat. Engedjetek dolgozni minket a ti oldalatokon. Téged szolgálva, melléd szegődünk. Magasan fejlett nép vagyunk, egy nagyon magas tudatossággal. És hozzátok hasonlóan mi is magunkban hordjuk a vágyat, hogy visszatérjünk haza, és mindent megteszünk azért, hogy ez lehetővé váljon.

Volt egy korszak, amikor vissza kellett húzódnunk. Nem volt könnyű a számunkra, mert honvágyunk volt és ismét együtt akartunk lenni veletek. Időnként, amikor teljes bizalommal megmutatkoztunk, minden megtörtént annak érdekében, hogy ne is létezzünk többé.  Ezáltal egy bizonyos időre teljesen visszavonultunk. De nagyon sok fénymunkás és fénykövet van, akik megadták számunkra a bizalmat. Szeretetükkel és odaadásukkal. Így mi sok kis lépéssel sokatok felé közeledtünk ismét.

Ha valaki nem tudja, hogy egy Természeti lény kísér, akkor ezt az energiát nem lehet megérteni.  De sokan megértik a szívükkel és érzik a kölcsönös szeretetet, a figyelmet, a respektet. És sok egyéni helyzetben voltunk ott veled. Még ha ez a számodra nem is volt tudott. Időnként a könnyeidet szárítottuk le.  Időnként a legmagasabb hangzás hangjaival   álomba énekeltünk. Néha, ha magányos voltál, ott voltunk, és érezted, hogy valami itt van.

 

Hozzátok tartozunk, az arany-kék frekvenciához, és az úton veletek együtt akarunk menni.  Mi az új időkben a gyermekeitek számára is sokat tudunk tenni. Mert ők egészen különösen   szenvednek  az energiák szétesettségétől. Mert sokszor egyszerűen nem kapnak megértést cselekedeteikben. A kollektív energia még oly makacs és annyi mindent megkövetel. És ők nem tudják, egyszerűen nem tudják ezt követni, és megérteni. Nagyon sok szeretetre és türelemre van szükségük. De ha a lelkük mélyére pillantasz, akkor egy mély szeretetet lehet megismerni. A sérüléstől való félelmet.

És most ismét igazodva a szabadság témához. Sok gyerek gondolja úgy, hogy meg kell hajolniuk, meg kell alázkodniuk, hogy megálljanak ebben a társadalomban. De mit jelent, megfelelni ebben a társadalomban? Amikor ez a társadalom szétesik, nincs már tartás. Magában a tényleges családban nincs már tartás. Az emberek túlzottan kifelé tekintenek, a helyett, ami belül történik. Gyermekeiteknek szabadságra van szüksége. Ugyanúgy, ahogy neked is szabadságra van szükséged. Mert még nálad is sokszor úgy történik, hogy sok mindent megteszel és meghajolsz, mert a társadalom ezt követeli tőled.  Félelemből, hogy talán nem fognak szeretni, vagy elhagynak. De mi láttuk, és nagyon jó megfigyelők vagyunk, hogy amikor a Prosonodo fény és az Eleue energia a bolygóra beáramlott, sok minden megváltozott.  És a hatalom – és ezen én a társadalom felettes hatalmát értem – egyre többet veszít a jelentőségéből. Természetesen még el akarnak hallgattatni benneteket, de mi megfigyeljük és látjuk a lelkeket. Felismerjük az idők változását. És mindegy, mit mondanak. A külső, a gazdaság, a hatalom kapcsolódásai szétesnek. Összeomlik. Ezt érzik gyermekeitek. Úgy, ahogy ti is érzitek és mi, Kék Népként is érezzük.

Ha most a Papnők és Papok késznek mutatkoznak, minket beavatni a Fehér Rendbe, Akkor ez a legnagyobb bizalomkinyilvánítás mindkét oldalon. Nagy képességeket hordozunk és mindig úgy működünk, ahogy ez a számodra megfelelő és jó.

És most Lilly’Ana, az egész Kék Nép kísérettel együtt AN’ANASHA-t mond a szeretetért, melyet irántunk tanusítotok.

 

AN’ANASHA.

 

Médium: Sangitar / www.kryonschule.de  Fordítás: Mélvin-Maja
Ez az információ egészben terjeszthető, azzal a feltétellel, hogy jelen  kiegészítést csatolják vagy ismertetik az üzenethez. Mikor ennek az anyagnak csak egy része kerül felhasználásra, kérjük tüntessék fel, hogy ez egy rövidített változat és az olvasó megtalálja az eredeti és teljes változatot a www.kryonschule.de vagy www.kryonschool.com címen.

 

A nyilvános channellingek további információkkal szolgálnak a Fény 36 Magas Tanácsosa és

Kryon, a Mágneses Mester által életre hívott Kryon Tudatossági Iskola 48 lépésének képzéséhez.

bővebb információ kérhető

merillmelvin@gmail.com   / +3630 6590 565 Mélvin-Maja

 

 

 

Dr. Czeizel Beatrix-Greskó Anikó

Csillagnemzetségek-Lélekcsaládok

könyve

Deneb Adige a

Tündérek és Manók csillagbölcsője

629-635.oldal

Átlényegülés Kapujában II.

330-350.oldal

 

 Kristálycsakra Forrásgenerátorotok újraindítása 1. rész

hanganyagban hallhatjátok

 

12 Fő Tündér Somlósi Lajos videó előadás

 

Meerle Leel-Őssy Andrea

útja a Pánikbetegségből a

Szabadságba és a Szívtér-Szeretet Egységbe

 

 

 

 

 

 

Cikkek

Tündérek és Manók és a Fák Tudatossága Kristálycsakra Forrásgenerátorotok újraindítása 1. rész

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Meerle | 3 Hozzászólások:

12 Fő Tündér Somlósi Lajos videó előadás

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Meerle | 1 Hozzászólások: