Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

I. Ingatlan és ingóság Energetikai Értékbecslése. Ikerláng-terek, Szív-terek, tárgyak rezgése, hatása

 

Ma már alap tételként elfogadott, hogy a látható világunkban minden fény, információ és energia.

Bár a régi rendszer iskoláiban még nem tanítják, azért ezt már mindenki alap szinten tudhatja.

 

Nem mindegy, hogy napi szinten milyen minőségű energiákkal telített közegben, térben létezünk, és ott milyen mátrix információk hatnak ránk. 

Ahol vagyunk, amiben vagyunk, pont azokká válunk mi magunk is.

Vagy azért vagyunk pont olyan energetikai és információs mátrix közegben, mert mi magunk is olyan energetikával bírunk, és azokba a mátrix információs sávokba kötődünk.

 

Ha jól érezzük magunkat a jelenlegi adott terünkben, akár otthon, akár munkahely, akkor az azt jelenti, hogy jelen pillanatban amilyen érzelem-testtel és egyedi tudatalatti mátrix-al bírunk, abban a térben az van jelen körülöttünk, így kompatibilisek vagyunk az adott térrel, hellyel.

 

Ha nem érezzük jól magunkat a jelenlegi helyeinken, akkor bizony eltérés van a saját egyedi mátrixunk és a tér között.

Ami lehet már lélek rezgésminőség különbség, vagy mátrix-csoport tudatok közötti ellentét feszülések, amik már zavarnak minket, amit már elhagyni szeretnénk. 

Magyarul már nem érezzük jól magunkat az adott térben jelen lévő, abból felépülő gondolati struktúra és a hozzájuk tartozó poláris érzelemmel telített energetika térben. 

 

Most, első körben a párminőségek által berezgett, felépített terek energetikai minőségeit nézzük meg, vagyis az otthonainkat vizsgáljuk meg, leginkább azzal a fő fókusszal, hogyan alakul át az Ingatlan Piaci Értékbecslés, ahogy ezeket a valósan sokkal erősebben ható jellemzőket is beemeljük az ingatlan értékének felbecsülésébe :

 

Korábban felkerült egy írás az adott volt párral kapcsolatban, ma már nincs fent, de magát az inspirációt ez adta arra, hogy magam is megnézzem ebből a nézőpontból, és összegezzem a saját "ikerláng" energiában tapasztalt kapcsolódásaimat, leginkább most az

 

ENERGETIKAI NÉZŐPONTBÓL végig pásztázva, és az ilyen jellegű párminőségekkel létre hozott

 

KÖZÖS TEREK ENERGETIKAI REZGÉSÉNEK minőségére vonatkozólag.

 

Mekkora különbség van az eddig ismert poláris kapcsolódású közös terek rezgése,

 

információval telítettsége között, milyen egy duális-párkapcsolati közös tér energetikája,

információs tartalma,

és milyen egy kozmikus-szellemi párminőség által berezgett tér információval telítettsége.

 

Hol mit érezhetünk, tapasztalhatunk, mi hogyan hathat ránk az adott minőségű terekben, ami láthatatlan, és mégis hat.

 

Ezek a minőségek még zömében ismeretlenek számunkra, hiszen eddig csak poláris (anyu-apu) hiánytudat párminőségek által létrehozott tereket ismerhettük mindannyian.

 

Most, hogy kinyíltunk az utóbbi években, és már találkozunk, kapcsolódunk és létrehozunk új közös tereket magasabb minőségű és rezgésű párokként, társakként, most lehetséges visszafelé ránézni, hogy miben is voltunk eddig,

 

és mekkora különbség van az ÚJ MINŐSÉGŰ Társ-Tereink frekvenciája, rezgése, információval telítettsége között az eddigi terekhez képest.

 

Erősen meghatározza az adott tér, hely minőségét az is, hogy az ott lakók milyen szinten vannak bekötve a mátrixba, milyen hitrendszeri sávokba kötődnek, és ez által mit teremtenek és rezegnek napi szinten ki az adott térbe maguk köré.

 

A volt párommal, akivel első ízben élhettem meg a poláris párkapcsolaton túli szívtér-láng-energetikai párkapcsolatot, létre hoztunk ebben a közös energiában egy új minőségű, frekvenciájú és rezgésű közös teret, vásároltunk egy újépítésű házat, ami egy eddig beépítetlen, tiszta, szűz terüeltre épült.

Részlet a Szívtérben teremtés írásomból, hogyan is termetettünk és teremthetünk mind hasnolóan majd ebben a minőségben és tudatosságban:

 

Szívtérben teremtés

gyakorlati útmutató:

szerelemlang.jpgMikor eljutottam a szívközpontomba, abba csodás térbe ahol a végtelen szeretetemet tapasztaltam meg magam iránt, minden részem, minden aspektusom vissza és befogadva, sérülések, félelmek felismerve, kitisztítva, a szívterem egy csodás gyémánt alakzatban pulzálva, lüktetve együtt kezdett dobbanni a Mindenséggel. Ez az együtt dobbanás elementáris erővel odahúzott Dobogókőre az őszi napfordulón 13 kapcsolatteremtő társammal együtt. A társak közül egyszer csak odalépett hozzám Valaki, akivel előbb csak a kezünket, majd a szívcsakránkat összeforrasztottuk és együtt, egyszerre dobbant meg a két szív, felizzott a Szer-Elem Lángja,  és ezt továbbáramoltattuk a Föld szívcsakrájába. (2010.09.23.)

Amikor az Ikerláng minőség találkozik a szívben, az egy olyan élettér, ami nem ezen az ismert síkon és frekvencián rezeg. Összekapcsolódik, és beindul egy olyan finom energetikai áramlás, ami egy új teret hoz létre.  Ahogy szítjuk a tüzet, úgy keletkezik a tér, egy új tér, ami a Szívtér. Ezt már nem a személyiség ember hozza létre, a gondolati és akarati energiákkal, mi csak eszközei vagyunk, magunkat teljesen átadva, magunkat teljesen megadva annak a nagyobb energiának, Tudatosságnak, ami áramlik és találkozik rajtunk, mint csatornákon keresztül egymással. Ez a két hatalmas energia egy csodás Szer-Elemi nászba kezd, és ez által tágul, terjed, egyre hatalmasabb teret létrehozva a maga számára.

Ezt a létrehozott szívteret nem lehet fejben kitalálni, nem lehet vízualizálni, ezt csak az energiák valós átengedésén, megélésén, érzékelésén keresztül vagyunk képesek megélni.  Ahogy egy kicsit gondolkodni kezdünk, máris kihullunk ebből a térből és megint a jelenlegi, fizikai, poláris síkon találjuk magunkat.

Célszerű ebbe a szívtérbe minél többször a többi társunkkal, akik szintén már érzékelik és képesek táplálni magukon keresztül, egyre többet kapcsolódni, tartózkodni, és megengedni, hogy ez a csodás Szer-Elem energia folyamatosan teremtse saját magát.

 

Majd, ha már elég nagy az a szívtér, és elég jól képesek vagyunk benne megmaradni, elkezdhetünk beleálmodni. Ez sem a fejben történik, és nem is emberi vágyak mozgatják, egyszerűen hagyjuk, hogy az álom álmodja saját magát rajtunk keresztül, mi csak befogadunk, megengedünk és élvezzük a finom érzést, ami képekként jelenik meg bennünk, nem a fejben, hanem a szívben, tudom-látom-érzem formában.  Ez egyre jobb érzéssel tölt el minket, és egyre több, egyre szebb teremtő álomképet hív be. Így rendeződik be szépen, nagyon finoman az új valóságterünk, az általunk beleálmodott tereptárgyakkal, teremtői ideákkal.   A szívtérben nincs idő, így a teremtéseink nagyon gyorsan jelennek meg az életünkben.  A szívtérből már nem képes olyan teremtés elindulni, ami nincs összhangban a Mindenséggel. Itt nem egyéni vágyak teremtése folyik, saját magunk számára, csak olyan vágy áramlik át a szíven, ami mindenkit és a legnagyobb jót szolgálja,  ez által leszünk mi magunk is megelégedettek.  Mivel a szívtérben nincs jelen a gondolat, a mentális képzelet,  hisz ez a teljes megengedés, vezettetés állapota(intuíció), így elég, hogy tiszta szándék induljon ki belőlünk,  és a legcsodásabb, emberi elme által elképzelhetetlen módon teremtődhet körénk bármi.  Ez csak a szívben működik. Ide tartunk mindannyian, ide tart az egész emberiség."

 

Ezt a közös teret 4 éve hoztuk létre, és bizony azóta nagyon sok mindenen fordultunk át, amiről ezen a honlapon is olvashatsz itt:

Párkapcsolat: Poláris-Duális-Szellemi (Ikerláng)

 

Bár a fizikai terünk még látszatra egy, közös, de már mennénk tovább, kétfelé ezen a szinten is, hiszen ez a kapcsolódás csak az indulás volt számunkra, a magasabb kapcsolódási minőségeink felé, így most az a kérdés merült fel, hogyan is adjuk tovább ezt a közös terünket, és kiknek.

Mivel a MI közös házunk a Szív-Térben jött létre, és nagyon sok olyan energia került be a házba, amit bizony csak egy hasonló tudatosságú és minőségű pár vagy család képes élvezni és tovább rezgetni, így kissé nehezítettnek tűnhet a fizikai világ szerinti hitrendszerek általi tovább adása az ingatlanunknak. Ezt nem végleges megállapításként mondom, hanem az eddigi értékesítési próbálkozásiankat megfigyelve. Egyelőre a megfigyelő, tesztelő, kísérletező állapotában vagyok, mi hogyan változik, ahogy mi magunk is változunk, változtatunk a saját terünkhöz való viszonyunkon.

 

Hosszú évek óta tudatos teremtőként tudom, hogy a házam én vagyok, az én kivetülésem, minden engem tükröz vissza magamnak. Mivel ez a volt párommal közös teremtésünk, így kettőnket tükröz vissza egyben. Nem tudja egyikünk sem kivonni magát belőle.

 

Sok kérdés vetül fel, hogyan lehetséges úgy együttműködő teremtéssel közös, összeadódó módon átadni a házunkat olyanoknak, akik ide kompatibilisek lennének energetikailag, hogy mindenkinek a legjobb legyen, érték-ár-arány, ami már túlmutat a hagyományos, beszűkült külső nézőpontú eddigi piaci értékelésen.

 

2,5 éve figyelgetem, hogyan jönnek mennek a vevő jelöltek. Milyenek azok akiket a volt társam húz be, és milyen módokon képes ezt tenni, milyen külső segéd eszközöket, közvetítőket használ hozzá, és milyenek azok a nézelődök, akiket az én szívmágnesem húz be, és annak mennyiféle formája, lehetséges megoldási módjai voltak már, olyanok is, amiket álmomban el sem tudtam volna képzelni.

Sokáig azt éreztem, még nem jött el az ideje a tovább haladásnak, így magam részéről nem is raktam hozzá a tovább adás szándékát.

Tehát két külön szándékban, egymásnak ellentmondó szándékban voltunk sokáig.

 

Most, hogy már én is érzem a tovább haladást, már húz és lök az energia, továbbra is két ellentétes szándékban vagyunk.

Egyrészt a módot illetően, más részt az értéket illetően,  mint kiinduló alap, így ezek egymást kiütik, és marad a megrekedés egyelőre.

A párom tovább meneküléssel, szabadulással, leértékeléssel menne, szeretne tovább haladni, hiszen ő úgy élte meg a szívkapcsolódásunkat, hogy számára ez kedvezőtlenül alakult, mivel majdnem belehalt a fizikai szinten, annyira leégette a személyiség részeit a köztünk lévő láng energia.

Ezt az ikerláng jellegű energiát akkor még én sem ismertem, számomra is nagyon viharos volt, számomra is ezerszer meghalás volt.

A különbség az volt csak köztünk, hogy én ráültem az energiára, és engedtem a bomlást, bontást, és tudatosan fordultam benne egyre mélyebbre és így egyre beljebbre magamba, és ez által egyre feljebb, míg ő a lefelé utat járta be, a bezáródást, a védekezést, az összetöpörödést, a pusztulást, egészen majdnem a fizikai halálig. Itt szét kellett válnunk, hiszen ellentétes irányba indultunk el. A szétválasztásunk is fájdalmas volt, de túl lettünk rajta.

Tehát most egyszerre rezeg a házunk energiájában a lent és fent, a bezáródás, és a kinyílás, a magba bejutás, a legmélyebb szeretetbe kerülés, és a legtávolabbi anyagba merülés, a test szintje.

A teljes alfa-omega jelenik meg energiában a házban.

De ennél sokkal több is, hiszen több százan jártak itt, sok ember lett átfordítva krisztusi minőségébe, sok ember lett valósan emlékeztetve saját magára, sok emberrel a legmagasabb bolygó szintű munkákat végeztük itt.

Ebben a térben az egész felemelkedés minden lépése megjelenik információban, energiában. Minden szomszéd reprezentáns minőségek, persze tudattalanul, de valahogy mégis tudatosan, mert mindig tudták a dolgukat.

 

Szóval itt most megállunk, mert azt látjuk, hogy ez a ház nem tud már a 3.dimenziós ingatlan adás-vétel hitrendszerek szerint elmenni, mint eddig ismert fizikai tárgy.

 

Az meg még nincs bent a kollektív tudatban, hogy mi van ez után, ha ennél magasabb minőségben nézzük meg a valóság szerint az adott tereket, és aszerint értékeljük.

Na akkor vajon mi van?

 

Amikor Andrea-Fabijenna, akinek erre képessége van, csak a kanapémról olyan energetikai jellemzést adott, hogy ő még "ennyi szeretetet sosem érzett", hogy a kanapé az maga a HAZA-találás kanapéja. Amikor végig gondoltam, hogy hányan és kik és milyen rezgésben, és energiában ültek, vagy feküdtek benne, rajta, akkor értettem meg, hogy de hisz nem csoda, mert bizony a legtöbb csoda azon a kanapén történt. Majd már magától mindig mindenki oda akart leülni, húzta oda az energia, és így egyre több lett benne ugyan abból, és ez csak sokszorozódott.

 

kanape-2.jpg

 

Ha megnézzünk egy régi bútort, mondjuk 200 éves antikot, abban is ott rezegnek az információk, bizony, hisz azt tudjuk, van amelyik nyomaszt, van amelyiktől kiráz a hideg, és van amelyik meg behúz minket a múltba, és abban tart, mondjuk megrekedve.

 

Tehát a régi bútorok, tárgyak is hatnak, és mókás módon az antik tárgyaknak volt a kifordult, fonák világ szerint Értéke, becsüse, és minél régebbi volt, annál drágább volt külső értékmérőben. Vagyis minél több mások mindenféle rezgését, emléktárát, történetét tartalmazta és rezegte, akár milyen minőségű is legyen az, csak az számított, hogy régi legyen.

 

Akik le vannak zárva magukra és az energiára, persze nekik elvileg, látszatra mindegy, és ezért van szükségük külső értékbecslőkre, akik a külső érték címkéket találtak ki. Na de az energiát nem nagyon érdekli, hogy te le vagy e zárva, az bizony attól még rezeg, benned is, és rajtad kívül is, és hat is rád erősen, és pont azt fogod magadhoz rántani, ami veled azonos minőség éppen akkor.

Aztán ha változik a benned lévő energetikai minőség, akkor meg mások kerülnek köréd, és más terek és más környezet fog körülölelni, ami már megfelel az adott, benned lévő jelen minőségednek.

Ahogy haladunk egyre beljebb magunkba, ahogy egyre több régi, ósdi, megkövült rétegünk szakad le rólunk, hántódik le az energiaterünkből, úgy kezdjük egyre rosszabbul érezni magunkat a régi, ósdi, megkövült történetek díszletei között, és építményeiben, és egyre inkább egyre tisztább, tágasabb, egyszerűbb, finomabban rezgő terekben érezzük jól magunkat.

 

Ami bennünk van, pont abban.

 

De így van ez a társainkkal is, erről már sokat írtam.

 

Még nem látom, hogyan is fogunk átrendeződni, de már sokakat nyom, feszít, az eddigi közege, vagy már lökné ki magából, már tolná tovább, vagy húz, hajt, vonz egy másik közeg, ahol már sokkal inkább egyben rezeg a térrel és az ott élőkkel.

Vajon ki jön ide a helyünkre a házba, és vajon kivel és hova és hogyan megyünk mi innen tovább már külön válva a volt páromtól?

 

Az utóbbi hetekben az én rendszerem szerint már pár naponta bekopogtak hozzám párok, becsöngettek a semmiből, átszóltak egy másik ház erkélyéről, hogy megnézhetnék e, dobtak be a postaládámba levelet, hogy had jöhessenek megnézni,  és annyiféle mókás módja volt a kapcsolatteremtésnek közvetlenül, hogy már felsorolni sem tudom. Tehát ennek van most itt az ideje, és az univerzum az én részemről már ezer módot odarak, csak haladjunk már tovább.

 

A másik oldalról viszont bevoltunk eddig ragadva az egyetlen lehetséges megoldási módba, hogy ingatlanos közvetítő kell, ami a valódi kapcsolatteremtés fonák teremtés szövet verziója, és pont annyira kifordítottan is működik, minden elemében.

Ha van az embernek valós kapcsolata a saját világával, akkor bizony nincs szüksége a fonák, megélhetési kapcsolatteremtőkre saját maga és a saját maga külvilága között.

 

És ez most mókás, hiszen mi magunk a volt párommal pontosan a kapcsolatteremtő frekvenciáknak köszönhettük a találkozásunkat. És visszakapcsolódtunk önmagunkra. A kapcsolatteremtő frekvenciák annyira viccesek, hogy még így is emlékeztetnek magunkra, és tanítanak is ezen keresztül az éteri kapcsolataink, hogy vedd észre drága ember, ha már létezik a saját magaddal való kapcsolat, mert visszakötődtél már 4 éve legalább, akkor miért is kéne fenntartani egy külső, fonák kapocslattartó rendszert ugyan arra?

Vagy ez van, vagy az.

 

Vagy a fonák teremtés van, akinek külső emberekre van szüksége, hogy elérjen valamit maga és a saját világa között, és használjon embereket, vagy megvásároljon embereket, vagy tartson embereket és rendszereket ezért, vagy pedig a másik, ahol a saját magjából közvetlenül kapcsolódik a saját teljes világával, és akkor bizony minden és mindenki benne van, és akkor mindenkivel kapcsolatban van közvetlenül.

Ezt nem lehet eljátszani, ezt nem lehet csak szóban mondogatni, mert a valóság úgy is mutatni fogja. Értelmetlen olyat állítgatni fejben, ami látszik a valós megnyilvánulásokból, hogy nem úgy van. A történetek, a cselekmények mutatni fogják.

És akkor vissza oda, hogyan fogjuk így átadni a házat azoknak, akik utánunk jönnek?

 

folytatás II. hamarosan...